Filozofická Fakulta

Theology

CHO Yongii: Korea: Víra v akci / Korea: faith in action. – S.l., [s.n., mezi 1965 a 1985]. 99 s.

 

KIMOVÁ Jong-un (Kim Jŏng-un / 김영운 / KIM Young Oon, 1915-1989): Úvod do teologie /// KIM Yŏng-un: An Introduction to Theology. (Z angl. přel. Tomáš Pospíšil / Transl. from English  by Tomáš Pospíšil.) – Praha, Ideál 2000. 182 s.

 

KIM Ki-dong (김기동,1938): Poznejme Ducha Svatého /// KIM Ki-dong: Let Us Know the Holy Spirit. (Z angl. přel. Majka Kupčiová a Vlasta Harnová / Transl. from English by Majka Kupčiová and Vlasta Harnová.) – Plzeň, Velvyslanci na místě Kristově 2001. 94 s.

News

There are not any news