Filozofická Fakulta

Broadcasted Translations

PAk Il-lo (박인로 / 朴仁老, 1561-1642): Zpěv o míru (太平詞 / 태평사 / Tchäpchjŏngsa) / PAK  Il-lo: Song of Great Peace (T’aep’yŏngsa). (Ze starokorejského originálu přeložil kolektiv koreanistů Orientálního ústavu ČSAV, přebásnil Vladimír Šrámek. Výňatky / Transl. from the Old Korean original by the team of Koreanologists at the Oriental Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences, re-rendered into verse by V. Šrámek.) – 3. 9. [1961.]

 

NA To-hjang (라도향 / 羅稻香, 1902-1927): Chlapec z čeľadníka (행랑 자식 / Hängnang časik)  /// NA To-hyang: A Boy from Servants’ (Haengnang chasik). (Z kor. do slov. prel. J. Genzor / Transl. from Korean into Slovak by J. Genzor.) – Říjen 1977 / October 1977.

 

RI Čŏng-suk 리정숙 : Osud matky /// Yi Chŏng-suk: The Mother’s Fate. (Z kor. přel. M. Löwensteinová / Transl. from Korean by M. Löwensteinová.) – Únor 1983 / February 1983.

 

O tom, co se přihodilo mezi rodinami Ri a Kim /// What Happened between the Families of Yi and Kim. (Z ruského překladu O tom, čto slučilos’ meždu semejstvami Li i Kim přel. M. Löwensteinová / From the Russian translation O tom, čto slučilos’ meždu semejstvami Li i Kim transl. by M. Löwensteinová.) – Prosinec 1984 / December 1984.

 

NA To-hjang (라도향 / 羅稻香, 1902-1927): Jak našla sama sebe (자기를 찾기전 / Čagirŭl čchakkidžŏn) /// NA To-hyang: How She Came to Know Herself (Chagirŭl ch’akkijŏn). (Z kor. přel. M. Löwensteinová / Transl. from Korean by M. Löwensteinová.) – 1986.

 

Jak se Hong Kil-tong stal loupežníkem /// How Hong Kil-tong became a Robber. (Z kor. přel. a pro rozhlas upravila M. Löwensteinová / Transl. from Korean and arranged for broadcasting by M. Löwensteinová.) – 1987.

 

KIM Man-džung (김만중 / 金萬重, 1637-1692): Sen devíti z oblaků (구운몽 / 九雲夢 / Kuunmong) /// KIM Man-jung: A Nine Cloud Dream (Kuunmong). (Přel. a pro rozhlas upravila M. Löwensteinová. 6 pokračování / Transl. and arranged for broadcasting by M. Löwensteinová. 6 instalments. – 1988.

 

ČCHÖ So-hä (Čchö Sŏ-hä / 최서해 / 崔曙海, 1901-1932): Přikrývka (담요 / Tamjo) /// Ch’OE Sŏ-hae: A Quilt (Tamyo). (Z kor. přel. V. Pucek / Transl. from Korean by V. Pucek.) – Březen 1988 / March 1988.

 

KJE Jŏng-muk (계용묵 / 桂鎔默, 1904-1961): Bláznivá Adada (백치 아다다 / Päkčchi Adada)  /// KYE Yŏng-muk: Adada, the Idiot (Paekch’i Adada). (Z kor. přel. V. Pucek / Transl. from Korean by V. Pucek.) – Březen 1988 / March 1988.

 

RI Čŏng-suk (리정숙): Naše paní učitelka /// YI Chŏng-suk: Our Teacher. (Z kor. přel. V. Pucek / Transl. from Korean by V. Pucek.) – Březen 1989 / March 1989.

 

KIM Tong-in (김동인 / 金東仁, 1900-1951): Sonáta apassionata (광염 소나타 / Kwangjŏm sonatcha) /// KIM Tong-in: Sonata Appassionata (Kwangyŏm sonat’a). (Z kor. přel. V. Pucek / Transl. from Korean by V. Pucek.) – Září 1991 / September 1991.

 

KIM Si-sŭp (김시습 / 金時習, 1435-1493): Hráči v klášteře Manboksa (만복사저포기 / 萬福寺樗蒲記 / Manboksa čŏpchogi) /// KIM Si-sŭp: Players at Manbok-sa Temple (Manboksa chŏp’pogi). (Z korejsko-čínského originálu přeložil J. Bařinka / Translated from the Korean / Chinese original by J. Bařinka.) – Prosinec 1994 / December 1994.

 

KIM Ju-džong (Kim Ju-džŏng / 김유정 / 金裕貞, 1908-1937): Liják (소낙비 / Sonakpi) /// KIM Yu-jŏng: A Shower (Sonakpi).

(Z kor. přeložila Zdenka Klöslová / Transl. from Korean by Zdenka Klöslová.) – 2004.

 

Mlčení je tvým hlasem / Silence is your voice. (Souzvuk. Literárně-hudební pásmo z milostné poezie korejského buddistického mnicha Manhe Han Jon-una v překladech Ivany M. Gruberové. Připravil Miloš Doležal. Režie Hana Kofránková / Harmony. Literary and musical programme from the love poetry of Korean monk Manhae Han Jon-un translated by Ivana Gruberová. Prepared by Miloš Doležal. Directed by Hana Kofránková). – ČRo Vltava 25. 1. 2004.

 

 

Prázdné hory jsou plné větru a deště / Empty Mountains Are Full of Wind and Rain. (Souzvuk. Literárně-hudební pásmo z básní korejských zenových mistrů. Z překladů a komentářů Ivany M. Gruberové připravil Miloš Doležal. Účinkují Alfred Strejček, Jan Hartl a Hana Kofránková. Hudbu vybrala Ivana Radechovská. Režie Ivan Chrz / Harmony. Literary and musical programme from the poetry of Korean zen monks. Prepared by Miloš Doležal from translation and notes of M. Gruberová. Performed by Alfred Strejček, Jan Hartl and Hana Kofránková. Music choosen by Ivana Radechovská. Directed by Ivan Chrz.) – ČRo 3 Vltava 12. 3. 2006.

 

Zelný list z kláštera Songgwansa / The Cabbage Leaf from Songgwansa Monastery. (Souzvuk. Literárně-hudební pásmo z básní korejských buddhistických legend. Přeložila a připravila Ivana M. Gruberová. Režie Tomáš Vondrovic / Harmony. Literary and musical programme from the poetry of Korean buddhist legend. Translated and prepared by Ivana M. Gruberová. Directed by Tomáš Vondrovic. – ČRo 3 Vltava 20. 5. 2007.

 

O In-mun: Ukradené jméno / Stolen Name. (Povídka korejského spisovatele v překladu Vladimíra Pucka. Účinkoval Bořivoj Navrátil / Story of Korean author translated by Vladimír Pucek. Performed by Bořivoj Navrátil). ČRo Vltava 24. 4. 2008.

 

Poutnická hůl se vrací do ticha / Pilgrim stick returns to silence. (Souzvuk. Literárně-hudební pásmo z básní han-si – středověké korejské poezie psané čínsky. Přel. Ivana M. Gruberová, která také s Milošem Doležalem pořad připravila. Režie Jan Frič. / Harmony. Literary and musical programme from hansi poetry - medieval Korean poetry written in Chinese. Transl. Ivana M. Gruberová. Prepared by Ivana M. Gruberová and Miloš Doležal. Directer by Jan Frič. – ČRo Vltava 10. 2. 2008.

 

 

Prázdné hory jsou plné větru a deště / Empty Mountains Are Full of Wind and Rain. (Souzvuk. Literárně-hudební pásmo z básní korejských zenových mistrů. Z překladů a komentářů Ivany M. Gruberové připravil Miloš Doležal. Účinkují Alfred Strejček, Jan Hartl a Hana Kofránková. Hudbu vybrala Ivana Radechovská. Režie Ivan Chrz / Harmony. Literary and musical programme from the poetry of Korean zen monks. Prepared by Miloš Doležal from translation and notes of M. Gruberová. Performed by Alfred Strejček, Jan Hartl and Hana Kofránková. Music choosen by Ivana Radechovská. Directed by Ivan Chrz.) – ČRo 3 Vltava 23. 10. 2011.

 

Kjongho Songu: Měsíc mysli úplně kulatý / Mind’s moon completely round. (Literárně-hudební pásmo z básní korejského zenového mistra, žijícího na přelomu 19. a 20. století a korejské buddhistické meditační hudby. Z překladů a komentářů Ivany M. Gruberové připravil Miloš Doležal. Účinkují Jiří Dvořák, Jaromír Meduna a Hana Kofránková. Režie Tomáš Vondrovic / Literary and musical programme from the poetry of Korean zen master, who lived at the turn of the 19th century and Korean buddhist meditation music. Prepared by Miloš Doležal from traslations and notes by Ivana M. Gruberová. Performed by Jiří Dvořák, Jaromír Meduna and Hana Kofránková. Directed by Tomáš Vondrovic. – ČRo 3 Vltava 6. 10. 2013. 

News

There are not any news