Filozofická Fakulta

Refugees

DOBIÁŠOVÁ, Markéta – TOBIÁŠ, Jan: Řeka života a smrti na korejské hranici / The river of life and death on the Korean border.

http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/clanky/2002/10/25707_1_0_0.html

30. 10. 2002.

 

HEROLDOVÁ, Helena: Život severokorejských uprchlíků v Jižní Koreji není bez problémů / Life of North Korean refugees in South Korea is not without problems.

http://www.infoservis.net/print.php?id=1017906761

4. 4. 2002.

 

HEROLDOVÁ, Helena: Severokorejští uprchlíci v Číně nemají téměř žádnou šanci získat azyl / North Korean refugees has no chance of gaining asylum in China.

http://www.infoservis.net/print.php?id=1017906602

4. 4. 2002.

 

I Jong-kuk  (I Jŏng-guk / 이영국): Být politickým vězněm v Severní Koreji / Being a political prisoner in North Korea.

http://www.infoservis.net/art.php?id=1017919828

4. 4. 2002.

 

I Jong-kuk (I Jŏng-guk / 이영국); POJAR, Tomáš: Jednou mě zabijí, říká I Jong-kuk, bývalý člen ochranky severokorejského diktátora Kim Čong-ila / One day, they will kill me, says I Yǒng-guk, a former member of the North Korean dictator Kim Jong-il’s security. – Lidové noviny 5. 3. 2002, s. 11, 1 fotogr.

 

KANG Čchŏl-hwan (강철환); PEŘINOVÁ, Marie: Půl hodiny po dvanácté / Half an hour after twelve. 

http://respekt.ihned.cz/c1-36178550-pul-hodiny-po-dvanacte

23. 9. 2002.

 

PETRÁČEK, Zbyněk: Utéci z jádra zla. Severokorejci jsou už poslední nezpochybňovaní uprchlíci na Zemi / Escape from the core of evil. North Koreans are the last unquestioned refugees on the Earth. – Respekt 13 (2002) 13, s. 3. 1 il.

 

 

VOLLERSTEN, Norbert; POJAR, Tomáš: Severní Korea je jeden ohromný koncentrák / North Korea is one huge concentration camp. (Rozhovor s něm. lékařem / Interview with German doctor.) – Respekt 25. 3. 2002.

http://www.infoservis.net/art.php?id=1017920676

 

 

DOBIÁŠOVÁ, Markéta – TOBIÁŠ, Jan: Hlad nebo strach? Rčení Kdo uteče, vyhraje pro Severní Koreu neplatí / Hunger or fear? The saying „who runs away, wins“ cannot be applied on North Korea.  –  Respekt  14 (2003) 8  – [Rubrika] Člověk v tísni, s. 1.

 

ŠVEHLA, Marek: Útěk ze severní Koreje. Příběh jedné rodiny / The escape from North Korea. The story of one family. – Respekt 14 (2003) 6, s. 13-15, il.

 

KANG Hjŏk (강혁); ŠTĚPÁNKOVÁ, Karla: Trávu jsme občas „okořenili“ rýží / Sometimes, we “spiced up“ the grass with rice. (Interview.)

http://www.infoservis.net/art.php?id=1069232869

29. 1. 2004.

http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/clanky/2004/01/35359_17_0_0.html

 

PETRÁČEK, Zbyněk: Zásilka z říše zla. Jak pomoci severokorejským uprchlíkům / Delivery from the evil empire. How to help North Korean refugees. – Respekt 15 (2004) 32, s. 3.

 

TOBIÁŠ, Jan: Útěk z Kimova pekla / Escape from Kim’s hell. – Týden 11 (2004) 37, s. 38-41.

 

PICHOVÁ, Helena: Nový život severokorejských uprchlíků / New life of North Korean refugees.

www.infoservis.net, Člověk v tísni 24. 2. 2005.

 

PICHOVÁ, Helena: Uprchlíci ve stínu jaderných zbraní / Refugees in the shadow of nuclear weapons.

http://www.infoservis.net/art.php?id=1069233532

12. 5. 2005.

 

BARRODALE, Amie: Unikli jsme. Severokorejští uprchlíci nám vyprávějí o své zemi / We escaped. North Korean refugees are talking about their country.

http://www.vice.com/cs/read/unikli-jsme-severokorejsti-uprchlici-nam-vypraveji-o-sve-zemi

25. 11. 2009, fotogr.

 

HOSANIAK, Joanna; VĚTVIČKOVÁ, Nina: Hledání nového místa k životu. Zkušenosti severokorejských uprchlíků / Looking for a new place to live. Experiences of North Korean refugees. – Mezinárodní politika 34 (2010) 6, s. 28-30, 1 il.

 

VODRÁŽKA, Michal: Americký sen po severokorejsku / North Korean style American dream. http://www.finmag.cz/cs/finmag/penize/americky-sen-po-severokorejsku/

26. 11. 2010.

 

BLINKA, Jan: Uprchlíci ze Severní Koreje a jejich cesta za štěstím / Refugees from North Korea and their quest for happiness. – Mezinárodní politika 36 (2012) 1, s. 18-21.

 

LEE Hark Joon; POLOCHOVÁ, Ivana : Mladé Severokorejky stojí tisíc dolarů / Young North Korean women are worth thousand dollars. – Lidové noviny 16. 3. 2013, s. 8, fotogr. 

News

There are not any news