Filozofická Fakulta

Theatre. Television Shows

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Korea / Korea. – In: Divadelné kultúry východu / Theatrical Culture of the East. Bratislava, Tatran 1987, s. 263-297.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Vznik a vývoj korejského divadla / The Rise and Development of Korean Theatre. – NO 38 (1983) 8, s. 242-246.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Vznik a vývoj divadla v Koreji / The Rise and Development of Theatre in Korea. – NO 39 (1984) 7, s. 212-216.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: The Beginnings of Modern Theatre in Korea. – In: Actes de la 9e    conférence annuelle, 10-15 Avril 1985. Chantilly, France, Association for Korean Studies in Europe, s. 159-167.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: The Beginnings of Modern Theatre in Korea. ArOr 57 (1989) 1, s. 47-56.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Kim U-jin on Karel Čapek.Korea Journal (Korean National Commission for UNESCO) 32 (1992) 1, s. 84-92.

 

끌뢰슬로바, 즈뎅까: 김우진과 까렐 차뻭 / KLÖSLOVÁ, Zdenka: Kim Ujingwa Kkarel Ch'appek / Kim U-džin a Karel Čapek / Kim U-jin and Karel Čapek. – 민족문학사연구 / Minjok munhaksa yŏn'gu, Seoul (1993) 4, s. 154-165. 

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: V Koreji o Karlu Čapkovi / In Korea about Karel Čapek. – Zprávy Společnosti bratří Čapků / The Brothers Čapek Society News (1995) 39, s. 4-5; (1996) 40, s. 4-5.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Karel Čapek’s Work in Korea.ArOr 64 (1996)1, s. 85-94.

 

ŠIMKOVÁ, Soňa: Interkulturalismus v plnej sile (Nielen v Južnej Kórei) / Interculturalism in full force (not only in South Korea). – Svět a divadlo 9 (1998) 2, s. 135-142, 3 fotogr.

 

zk [Zdenka Klöslová]: Činohra v Koreji / Drama in Korea. – In: PAVLOVSKÝ, Petr, ed.: Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník / Basic notions of theater. Treatrologic dictionary. – Praha, Libri 2004, s. 51.

 

올샤, 야로슬라브: 체코의 국민작가 카렐 차페크 / OLŠA, Jaroslav: Čchekchoŭi kungmin čakka Kcharel Čchapchek / Czech National Writer Karel Čapek. – 국민극장 월간 미르 /  Kungmin kŭkčang wŏlgan mirŭ / National theatre MIRŬ (2011) 9, s. 25, fotogr. 

http://www.ntok.go.kr/ebook2/201109/library/ebook001/viewer.html

 

KAŠPAROVÁ, Marcela: Korejské televizní drama se zaměřením na „Zimní sonátu“ / Korean TV drama focusing on Winter Sonata. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – ZEMÁNEK, Marek, eds.: Sborník mladých koreanistů / Proceedings of Young Koreanists. – [Praha], Nová vlna 2013, s. 61-82.

News

There are not any news