Filozofická Fakulta

Arts

I.

 

FORMAN, Werner – BAŘINKA, Jaroslav: Alte Koreanische Kunst. (Deutsch von A. Formanová.) – Praha, Artia 1962. 66 [11]s., 132 obr. příl.

            Džarylgasinova, Roza Šotajevna – Nam, S. : Forman, W. – Bařinka: J. Alte Koreanische Kunst. Praha, 1962. – Narody Azii i Afriki (1965) 5, s. 224-225.

 

FORMAN, Werner – BAŘINKA, Jaroslav: Ľart ancien en Corée. – Praha, Artia 1962. 72, [11] s. ,  [132] s. fot. a barev. fot. příl.

 

FORMAN, Werner – BAŘINKA, Jaroslav: The Art of Ancient Korea. (Transl. by Iris Urwin). – Praha, Artia 1962. 73 [1] s., 132 obr. příl.  

 

FORMAN, Werner – BAŘINKA, Jaroslav: El Arte de la Corea antigua. (Traducción del Frances de Tereza S. de Salazar.) – México, Fondo de cultura económica 1963. 73 s., 132 obr. příl.  

 

SWANN, Peter C.: Umění Číny, Koreje a Japonska / Art of China, Korea and Japan. (Z angl. orig. Art of China, Korea and Japan přel. Dana Kalvodová / From the English original „Art of China, Korea and Japan“ transl. by Dana Kalvodová.) Praha, Odeon 1970. 286 s., [20] obr. příl. z korejského umění / [20] picture attachments from Korean art.

 

GOEPPER, Roger: Kórea / Korea. – In: AUBOYER, Jeannine – GOEPPER, Roger: Umenie Orientu / The Art of Orient. (Z angl. orig. The Oriental World, Landmarks of the World’s Art prel. Jozef Genzor / From the English original „The Oriental World, Landmarks of the World’s Art“ transl. [into Slovak] by Jozef Genzor.) Bratislava, Pallas, 1972, s. 132-146, obr. příl., fotogr.

 

SUCHOMEL, Filip: Soudobá korejská keramika a její historické kořeny / Contemporary Korean ceramics and its historical roots. – In: Contemporary Ceramics from Korea. Prague, National Gallery 1998, [5] str.

 

Prolomení povrchu. Současná korejská keramika. (Severočeské muzeum v Liberci 8. února – 25. března 200l) / Breaking the surface. Contemporary Korean ceramics. (The North Bohemian Museum in Liberec February 8 – March 25.2001.) – V Liberci, Severočeské muzeum [2001]. [39] s., barev. il., portréty.

 

BRAUNOVÁ, Dagmar: Čína a Korea / China and Korea. – In: Umění Orientu. Ze sbírek Západočeského muzea v Plzni / Art of Orient. From the collection of the West Bohemia Plzeň Museum. V Plzni, Západočeské muzeum 2005, s. 17-18.

 

HONCOOPOVÁ, Helena, ed.: UMĚNÍ Koreje. Expozice korejského umění z Národního muzea Koreje v Soulu, Sbírka orientálního umění, zámek Zbraslav, 17. 6. 2007 - 17.5. 2009 / Art of Korea. Exhibition of Korean art from the collections of National Museum of Korea in Sǒul, collection of Oriental art, castle Zbraslav, 17. 6. 2007 - 17.5. 2009.

(Jiří Janoš: historie / history, Lee Ne-ogg: umění / arts.) V Praze, Národní galerie 2007. 193 s., barev.il., mapy, portréty.

 

KAY Jun: Sulki & Min: Sytém skrytý za typografií. (Rozhovor s designérskou dvojicí o korejské a holandské grafické tvorbě) / System behind typography. (Interview with designer pair about Korean and Dutch graphic creation) – Typo (2008) 31, s. 56-70, fotogr.

https://workspaces.acrobat.com/app.html#d=WvK7EGIGQPG6wTh0D0X7QQ

 

 

BELL, Julian: [Jun Tu-so / Yun Tu-so.] – In: BELL, Julian: Zrcadlo světa / Mirror of the world. (Přel. Magda Pěnčiková / Transl. by Magda Pěnčiková.) Praha, Argo 2010, s. 267-268, il.  

 

KNÍŽÁK, Milan et al.: So Simple, so Beautiful, so Perfect. Book on Ahae. Catalogue. (Transl.  [from Czech] into English by Lucie Vidmar, Pauline Huntington.) - [Praha], KANT 2012. 295 s, fotogr.

 

II.

 

HAN Hung-su (Han Hŭng-su / 한흥수 / 韓興洙): Památky korejské kultury a „památky“ amerických vojáků / Han Hŭng-su: Monuments of Korean Culture and „Monuments“ of American Soldiers. – NO 6 (1950-1951) 1, s. 14-15.

 

VOJÁČKOVÁ, Vlasta: O starém a novém korejském umění / Ancient and Modern Korean Art. – NO 9 (1954) 2, s. 26-27.

 

KIM Čong-su: Organisace korejského výtvarného umění po osvobození / Kim Chŏng-su: Organization of Korean Art in the Post-Liberaton Period. (Z kor. přel. V. Pucek / Transl. from Korean by V. Pucek.) – NO 13 (1958) 4, s. 71-72.

 

ŠRÁM, Josef: Po stopách kultury říše Kogurjo / Tracing Koguryŏ Culture. – NO 15 (1960) 10, s. 230-232.

 

ŠRÁM, Josef: Tracing Koguryŏ Culture. NOB 2 (1961) 2, s. 14-16.

 

ŠRÁM, Josef: Tracing Koguryŏ Culture. Eastern Horizon, Hongkong 1 (1961) 11, s. 41-45.

 

Tajemné schránky / Mysterious Cases. – ZZ 21 (1984) 2, s. 34.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Nástěnné malby v hrobkách království Kogurjo / The Wall Paintings in the Tombs of Koguryŏ. – NO 42 (1987) 5, s. 141-142.

 

BUŠKOVÁ, Marta: Nejstarší památky korejského malířství / The Earliest Relics of Korean Paintings. – Časopis Československo-korejské společnosti (1991) 1, s. 8.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Korea na hranici mezi tradicí a Západem / Korea on the border between tradition and West. – Umění a řemesla  41 (1999) 2, s. 48-53.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Erotika ve staré korejské literatuře a výtvarném umění / Eroticism in the old Korean literature and arts. – NO 58 (2003) 5, s. 193-199.

 

RINTALA, Sami: Element House: dům živlů. / Element house. – Architekt 52 (2006) 12, s. 4-10.

 

HONCOOPOVÁ, Helena: Korea mysteriosa. – Umění a řemesla 1 (2008) 1-2, s. 26-31, 68, 10 il.

 

KOČANDRLE, Jiří: Korejské ohlédnutí / Korean hindsight. – Architekt 54 (2008) 01, s. 62-65.

 

KOPÁČ, Radim: Korejské umění netradiční cestou připomíná, jak plyne čas / Korean art reminds time by unusual way.

http://kultura.idnes.cz/recenze-korejske-umeni-netradicni-cestou-pripomina-jak-plyne-cas-pym-/vytvarne-umeni.aspx?c=A101015_152505_vytvarneum_tt

18. 10. 2010. 

News

There are not any news