Filozofická Fakulta

Encyclopedias, manuals

Korea / Korea. – In: Slovník naučný. Redaktor dr. Frant. Lad. Rieger / Encyclopedia. Editor Dr. Frant. Lad. Rieger. Díl 4. Spoluredaktor J. Malý / Vol. 4. Co-Editor J. Malý. Praha, I.L. Kober 1865, s. 815-816.

 

[Korea.] – In: Ottův slovník naučný. Díl 13 / The Otto’s Encyclopedia. Vol. 13. Praha, J. Otto 1898, s. 74-78.

 

Tšr. [Tošner Ludvík]: Korea / Korea. – In: Ottův slovník naučný. Díl 14 / The Otto’s Encyclopedia. Vol. 14. Praha, J. Otto 1899, s. 812-819.

 

Dk. [Dvořák Rudolf]: Korejský jazyk / The Korean Language. – In: Ottův slovník naučný. Díl 14 / The Otto’s Encyclopedia. Vol. 14. Praha, J. Otto 1899, s. 815.

 

Malý Ottův slovník naučný dvoudílný. 1-2 / The Otto’s Little Encyclopedia in two volumes. 1-2. – Praha – Vídeň, J. Otto 1905-1906.

 

Korea / Korea. – In: Ottův slovník naučný. Díl 28. Doplňky / The Otto’s Encyclopedia. Vol. 28.  Supplements. V Praze, J. Otto 1909, s. 799.

 

Korea / Korea. – In: Masarykův slovník naučný. Díl 4. / The Masaryk’s Encyclopedia. Vol. 4. Praha, "Československý kompas" 1929, s. 97.

 

jm. [Josef Matoušek]: [Korea.] – In: – In: Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl 3. Sv. 1. / The Otto’s Encyclopedia of the New Time. Supplements to the Otto’s Great Encyclopedia. Vol. 3. Part 1. V Praze, J. Otto 1931, s. 115.

 

Korea / Korea. – In: Nový velký ilustrovaný slovník naučný. Sv. XI / New Great Illustrated Encyclopedia. Vol. XI. Praha, Nebeský a Beznoska 1932, s. 99-100.

 

m-á [Moschelesová Julie]: Korea / Korea. – In: Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl 3. Sv. 2. / The Otto’s Encyclopedia of the New Time. Supplements to the Otto’s Great Encyclopedia. Vol. 3. Part 2. V Praze, J. Otto 1935, s. 747-748.

 

Korea. Korejské umění / Korea. Korean Arts. – In: Komenského slovník naučný. Sv. VI. / The Komenský’s Encyclopedia. Vol. VI. Praha, Nakladatelství Komenského slovníku naučného 1938, s. 416, 417.

 

GALSKÝ, Desider – ŽÁKOVSKÝ, Richard: Světové události 1945-1961 / World Events 1945-1961. – Praha, NPL 1963. 437 s.

 

Příruční slovník naučný. 1-4 / Reference Lexikon. 1-4. – Praha, Nakl. ČSAV 1962-1967.

 

Světové dějiny v datech I – II / World History in Dates. – Praha, NPL 1964. 1308 s.

 

BAĎURA, Bohumil et al.: abc světových dějin / abc of the World History. – Praha, Orbis 1967. 1155 [15] s., il., portréty.

 

Malý encyklopedický slovník. A-Ž / Little Encyclopedia. A-Ž. – Praha, Academia 1972.

 

Politické dějiny světa v datech. 1-2 . Sestavil Miroslav Hroch [et al.] / World Political History in Dates. 1-2. Compiled by Miroslav Hroch [et al.]. – Praha, Svoboda 1980. 1.: 865 s.; 2.: s. 879-1825.

 

Ilustrovaný encyklopedický slovník. 1-3 / Illustrated Encyclopedia. 1-3.– Praha, Academia 1980-1982.

 

Malá československá encyklopedie. 1-6 / Little Czechoslovak Encyclopedia. 1-6. – Praha, Academia  1984-1987.

 

KÓREA. Kórejská ľudovodemokratická republika. Južná Kórea / Korea. The Democratic People’s Republic of Korea. South Korea. – In: Krajiny světa / Countries of the World. (Prel. z něm. orig. Länder der Erde / Transl. from the German original „Länder der Erde“.) 2. vyd. /2nd ed. Bratislava, Pravda 1986, s. 327-333.

 

Kórea, Mongolsko, Vietnam, Čína, Japonsko s Čedokom / With Čedok Travel Corporation to  Korea, Mongolia, Vietnam, China, Japan. – Praha, Merkur 1987. 54 s.

 

KOREA. Data a fakta. Upravené vydání Facts about Korea / KOREA. Dates and Facts. Adapted edition of „Facts about Korea. ( [Z angl.] přel. Marta Bušková / Transl. [from Anglish] by Marta Bušková. – Praha, JAN 1992. 168 s., barev. obr. a fotogr., tab., barev. mp.

 

Korea / Korea. – In: Encyklopedický slovník / Encyclopedia. Praha, Encyklopedický dům + Odeon 1993, s. 545-547.

 

Malá slovenská encyklopédia / Little Slovak Encyclopedia. [Hesla o Korejcích, korejštině, korejských dějinách a literatuře napsal Jozef Genzor / Entries on Koreans, on the Korean language, Korean history and literature written by Jozef Genzor.] – Bratislava, Encyklopedický ústav SAV a Goldpress Publishers 1993.

 

ROGERS, Alisdair: Japonsko a Korea. Společnosti ve skrytu / ... . – ROGERS, Alisdair: Lidé a kultury / Peoples and Cultures. (Z angl. orig. Peoples and Cultures přel. Antonín Otáhal a Jan Pilař / Transl. from the English original Peoples and Cultures by Antonín Otáhal a Jan Pilař.) Praha, Nakladatelský dům OP, spol. s r.o. 1994, s. 230-237, fotogr.

 

[Severní Korea. Jižní Korea / North Korea. South Korea.] (Přel. /Transl. by Jiří Stach.) – In:  Lexikon zemí. Sv. 4. / The lexicon of countries. Vol. 4. Praha, GeoCenter 1994, s. 54-55, 56-57; il.

 

TEED, Peter: Moderní oxfordský slovník 20. století / Modern Oxford Dictionary of 20th Century. (Z angl. orig. A Dictionary of Twentieth Century history 1914-1990 přel. Václav Šmejkal / From the English original „A Dictionary of Twentieth Century history 1914-1990transl. by Václav Šmejkal.) – Praha, Iris a Knižní klub 1994. 575 s.

 

DORAZIL, Otakar: Korea. – In: Dorazil, Otakar: Světové dějiny v kostce / World History in a Nutshell. – Nakladatelství Papyrus Vimperk – Nakladatelství Jeva, Rudná u Prahy 1995, s. 487-488.

 

Ilustrovaná encyklopedie. 1-3 / Illustrated Encyclopedia. 1-3. – Praha, Encyklopedický dům 1995.

 

KOREA. Data a fakta. Upravené vydání Facts about Korea / KOREA. Dates and Facts. Adapted edition of „Facts about Korea. ( [Z angl.] přel. Marta Bušková / Transl. [from English] by Marta Bušková. – Praha, JAN KRIGL 1995. 198 s., barev. obr. a fotogr., tab., barev. mp.

 

DORAZIL, Otakar: Korea. – In: Dorazil, Otakar: Světové dějiny v kostce. Přepracované a doplněné vydání / World History in a Nutshell. Revised and amended edition. – Nakladatelství Papyrus Vimperk – Nakladatelství Jeva, Rudná u Prahy 1997, s. 487-488.

 

KOREA. Data a fakta / Facts about Korea. (Přel. Marta Bušková / Transl. by Marta Bušková.) – Praha, Jan Krigl Publ. 1997. 199 s., barev. fot., il., mapka, grafy.

 

Korea. Údaje a fakty / Korea. Dates and facts. (Přel. Ľubica Obuchová / Transl. by Ľubica Obuchová.) – Praha, Jan Krigl 1997. 199 s., fotogr. a mp. v textu.

 

 

BATEMAN, Graham – EGAN, Victoria., eds.: Severní Korea. (Korejská lidově demokratická republika.) Jižní Korea. (Korejská republika) / North Korea. (The Democratic People’s Republic of Korea.) South Korea. (The Republic of Korea.) – In: Encyklopedie. Zeměpis světa / ... . (Z angl. přel. Marta Bušková aj. / Transl. from English by Marta Bušková et al.) Praha, Columbus a Knižní klub 1994, s. 470-471, 472-473. – Praha, Columbus a Knižní Klub 1999, s. 470-471, 472-473.

 

Korea / Korea. – In: Malá ilustrovaná encyklopedie. A-Ž. / Litte Illustrated Encyclopedia. A-Ž.   Praha, Encyklopedický dům 1999, s. 510-511.

 

[Korea Jižní. Korea Severní / South Korea. North Korea.] – In: Lexikon zemí 2000 / The Lexicon of Countries 2000. (Přel. z němčiny / Transl. from German.) Praha, Fortuna Print 1999. s. 233-236, 237-237.

 

PARK, Jeannie J. aj. / et al.: 안녕 / Annjong! Pozdrav z Koreje. (Upravené vydání HELLO from KOREA . Přel. Štěpánka a Tomáš Horákovi / Adapted edition of „HELLO from KOREA“. Transl. by Štěpánka Horáková and Tomáš Horák.) – Praha, Jan Krigl 1999. 120 s., barev. il. a fotogr.

 

PELTON, Robert Young – ARAL, Coskun – DULLES, Wink: Severní Korea / North Korea. – In: PELTON, Robert Young - ARAL, Coskun – DULLES, Wink: Průvodce cestovatele po nebezpečných místech světa / Guide for travelers in dangerous places in the world. (Přel. Pavel Kaas / Transl. by Pavel Kaas.) – Praha, Rypka Publishers 1999, s. 779-790.

 

Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. Sv. 1-8 / General Encyclopedia in Eight Volumes. Vol. 1-8. – Praha, Diderot 1999.

 

CUMINGS, Bruce: Korea (KLDR) / Korea (DPRK). – In: KRIEGER, Joel: Oxfordský slovník světové politiky / The Oxford Companion to Politics of the World. (Z angl. přel. kolektiv překladatelů / Transl. from English by a team of translators.) Praha, Ottovo nakladatelství s.r.o. 2000, s. 383-384.

 

UNIVERSUM. Všeobecná encyklopedie. Díl 1-10 / UNIVERSUM General Encyclopedia. Vol. 1-10. – Praha, Odeon 2000-2001.

 

CUMINGS, Bruce: Korea (KLDR) / Korea (DPRK). – In: KRIEGER, Joel: Oxfordský slovník světové politiky / The Oxford Companion to Politics of the World. (Z angl. přel. kolektiv překladatelů / Transl. from English by a team of translators.) Praha, Ottovo nakladatelství s.r.o. 2000, s. 383-384.

 

WOO-CUMINGS, Meredith: Korejská republika / The Republic of Korea. – In: KRIEGER, Joel:  Oxfordský slovník světové politiky / The Oxford Companion to Politics of the World. (Z angl. přel. kolektiv překladatelů / Transl. from English by a team of translators.) Praha, Ottovo nakladatelství s.r.o. 2000, s. 384-386.

 

ZWETTLER, Otto: [Korea Jižní. Korea Severní / South Korea. North Korea.] In: Lexikon zemí 2003 / The Lexicon of countries 2003. Praha, Fortuna Print 2002, s. 235-238, 239-240; il.

 

LIŠČÁK, Vladimír: Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech / History of China, Taiwan and Tibet – Timeline and Facts. – Praha, Libri 2008. 782 s., [16] s. barev. obr. příl. 

News

There are not any news