Filozofická Fakulta

Language and Linguistics

SUNOO, Harold Hag-Won (Sŏn-u Hag-wŏn / 선우학원 / 鮮于學源): A Korean Grammar. (Revision of the English text: K. Třeska. Revision of the Korean text: A. Pultr.) – Praha, SPN 1952. 189, [1] s.

 

PULTR, Alois: Korejština / Korean. – NO 13 (1958) 5, s. 95.

 

VASILJEV, Ivo V.: Le lexique international dans les langues de ľ Extrème Orient. – ArOr 37 (1969) 4, 589-596.

 

GENZOR, Jozef: Theoretical problems of Oriental Linguistics: An International Symposium. [Moscow, November 1977.] – AAS 15 (1979), s. 195-198.

 

 

PUCEK, Vladimír: Někotoryje novyje tendencii v jazykovoj politike KNDR / Some New Trends in the Language Policy of DRPK. – Studia Orientalia Pragensia XIV, Far Eastern Studies I (1985),  62-98.

 

BLAŽEK, Václav: Some notes about new Korean etymologies of G.J. Ramstedt. – ArOr 55 (1987)   1, s. 156-161. 

 

PUCEK, Vladimír: Object Clauses and Object-Based Constructions in Journalistic Texts in the D. P. R. K. – Studia Orientalia Pragensia XVI, Far Eastern Stdies I, (1987), s. 55-78.

 

BLAŽEK, Václav: Lexica Nostratica: Addenda et Corrigenda I.ArOr 57 (1989) 3, s. 201-211.

 

BLAŽEK, Václav. Lexica Nostratica: Addenda et Corrigenda II. ArOr 58 (1990) 1, s. 205-218.

 

BYTEL, Antonín – KIM Kyuchin – ŠTEFÁNIK, Jozef: Comparison of Korean, Slovak and Czech Phonological Systems from Educational Point of View. Asian and African Studies, Bratislava 5 (1996) 2, s. 152-157.

http://www.aepress.sk/aas/full/aas296d.pdf

 

BYTEL, Antonín – KWON Dže-il (KWŎN Čä-il)l: Problémy vzájemné transkripce češtiny a korejštiny / Issues of mutual transcription of Czech and Korean language. – Čeština doma a ve světě 4 (1996) 2, s. 123-126; 4 (1996) 3, s. 200-207.

 

權載鎰 (권재일 / KWŎN Čä-il) – BYTEL, Antonin: 체코어의 “상태부사”와 한국어의 상당어구 / Čchekchoŏŭi „sangtchä pusa“wa han’gugŏŭi sangdang ŏgu / Czech adverbs expressing „states“ and their equivalents  in Korean. – 한국외국어대학교 논문집 / Hanguk ögugŏ tähakkjo nonmunčip 30 (1997) 1, s. 35-48.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Korejština / Korean. – In: Třísková, Hana (ed.): Transkripce čínštiny / Transcription of Chinese. Praha, Česko-čínská společnost 1999, s. 101-102.

 

BYTEL, Antonín: Pronominal Words in Some Indo-European Languages and in Korean. I. – 동유럽발칸학 / Tongjurŏp Balkchanhak / Eastern European and Balkan Studies, Seoul, 2 (2000) 2,  s. 47-58.

BYTEL, Antonín: Pronominal Words in Some Indo-European Languages and in Korean. I.  한국어초록 / Han’gugŏ čchorok / Summary in Korean.

http://scholar.dkyobobook.co.kr/searchDetail.laf?barcode=4010023012764

 

KIM I. C. [Kim In-čchŏn / 김인천]: Properties of the sentence-final marker in Korean. – In: PALEK, B. – FUJIMURA, O., eds.: Procedings of LP’2000. Prague, Charles University in Prague – The Carolinum Press 2001, s. 477-493.

 

 

BISCHOPOVÁ, Jana: Kultura a jazyková komunikace / Korean and Language Communication. – In: HASIL, Jiří, ed.: Čeština jako cizí jazyk 4. Materiály ze 4. mezinárodního sympozia o češtině jako o cizím jazyku / Czech As a Foreign Language 4. Materials from the 4th International Symposium on Czech as a Foreign Language. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2002, s. 115-121.

http://www.auccj.cz/starestranky/korea2.htm

 

 

PUCEK, Vladimír: South and North Korea: Problems of "Divergence" and "Integrity" of the Korean Language. – In: Pathways into Korean Language and Culture. Essays in Honor of Young-Key KIM-Renaud. Seoul, Pagijong Press 2002, s. 335-345.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Korea: jazyk a socio-kulturní aspekty při vyučování / Korea: The Language and Socio-cultural Aspects of Teaching. – In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2003-2005 / Proceedings of The Association of Czech as a Foreign Language (AUČCJ) 2003-2005. Praha, Akropolis 2005, s. 101-107.

 

HORÁK, Tomáš: Jazyk a myšlení / Language and thought. – Distance – revue pro kritické myšlení 7 (2004) 3, s. 28-42.

 

KIM Inchon (KIM In-čchŏn, 김인천): Multiple WH-fronting in Czech and Wh-in-situ in Korean. ArOr 72 (2004) 2, s. 226-238.

 

KIM Inchon (KIM In-čchŏn, 김인천):  Fixed Items in Free Word Order Languages. Clitics in Czech and Sentence-final Markers in Korean. – Dobřichovice, KAVA-PECH 2003. 150 s., il.

            Veselovská, Ludmila: [Fixed Items in Free Word Order Languages. Clitics in Czech and Sentence-Final Markers in Korean.]Slovo a slovesnost 66 (2005) 1, s. 55-61.

 

OSTLER, Nicholas: [Korejština / Korean.] – In: OSTLER, Nicholas: Říše slova. Jazykové dějiny světa / Empires of the word. A language history of the world. (Z angl. přel. Petra Andělová / Transl.  from English Petra Andělová.) Praha, BB/art 2007, s. 187-8, 480-486, 560-561.

 

BROWN, Lucien: "Normative" and "Strategic"Honorifics Use in Interactions Involving Speakers of Korean as a Second Language. – ArOr 76 (2008) 2, s. 269-297.

 

HORÁK, Tomáš: 원리로 배우는 발음 체계로 배우는 문법 / Wŏlliro päunŭn parŭm, čchegjero päunŭn munpŏp / Pronunciation learned by principles, grammar learned by system. –  Studii po koreistika. Journal of Korean Studies, Sofia. Vol. 9, 2008, s. 129-144.

http://ksdb.aks.ac.kr/view.do?catalogId=07C02_0010

 

ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra: Korea. – In: ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra: Čeština jako cizí jazyk v evropském kontextu / Czech as a Foreign Language in European Context. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2008, s. 147-151.

 

HORÁK, Tomáš: 외국인 학습자를 위한 번역사전 - 한/체코어 번역사전에 대하여 / Ögugin haksŭpčarŭl ühan pŏnjŏk sadžŏn – Han / čchekchoŏ pŏnjŏk sadžŏne tähajŏ / Dictionary for foreign learners. – Studii po koreistika. Journal of Korean Studies, Sofia. Vol. 10, 2009, s. 41-50.

http://ksdb.aks.ac.kr/view.do?catalogId=08C15_0004

 

BLAŽEK, Václav – SCHWARZ, Michal: Kogurjo a ostatní starokorejské idiomy v altajské etymologii / Koguryo and Other Old-Korean Idioms in Altai Ethymology. – Linguistica Brunensia Brno, Masarykova univerzita (2011) 1-2, s. [225]-250 , il.

 

HORÁK, Tomáš: „은/는“과 „이/가“의 사용 차이에 대한 대조 설명 / „Ŭn / nŭn“ kwa „I / ga“ ŭi sajong čchaie tähan tädžo sŏlmjŏng / Contrastive explanation of the usage of the particles „i/ga“ and „eun/neun“. – In: YEON Jaehoon, ed.: Current Issues in Korean Language Education in Europe [in Korean]. Seoul, Pagijung Publishing Co. / 연재훈, 엮은이: 유럽 한국어 교육의 현광 과 쟁점. 서울, 박이정. 2011, s. 11-23.

 

KIM Ki-Sun – LEE Jong-Oh: A Comparative Study of Euphemisms in the Mongolian and Korean Languages.– ArOr 80 (2012) 1, p. 105-118.

 

GENZOR, Jozef: Ohrožené jazyky a jejich revitalizace / Endangered languagues and their reviralization. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – GLOMB, Vladimír, eds.: Podoby Koreje / Images of Korea. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2013, s. 241-258.

 

MAZANÁ, Vladislava: Klíčová slova a jejich kolokáty v korejských popových písních / Keywords and their collocates in Korean pop songs. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – ZEMÁNEK, Marek, eds.: Sborník mladých koreanistů / Proceedings of Young Koreanists. – [Praha], Nová vlna  2013, s. 122-143.

 

MAZANÁ, Vladislava: Specifika diskurzu v korejském komunikačním jazyce: prostředky zesilující a zmírňující ilokuční sílu výpovědi / Discourse features in the Korean communication language: means to reinforce and mitigate illocutionary force of utterance. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – GLOMB, Vladimír, eds.: Podoby Koreje / Images of Korea. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2013, s. 259-279.

 

STÖCKELOVÁ, Linda: Korjŏmal – současná situace v Kazachstánu / Koryŏmal – present situation in Kazakhstan. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – ZEMÁNEK, Marek, eds.: Sborník mladých koreanistů / Proceedings of Young Koreanists. – [Praha], Nová vlna 2013, s. 144-162. 

News

There are not any news