Filozofická Fakulta

Travel journals, diaries

I.

KOŘENSKÝ, Josef: Z království korejského / Into the Kingdom of Korea. – In: KOŘENSKÝ, Josef: Asie. Kulturní obrázky pro mládež / Asia. Cultural images for youths. V Praze, A. Storch 1895, s. 171-175.

 

KOŘENSKÝ, Josef: [Imdžinská válka. Císařovna Žingu Kogo / Imjin war. Empress Jingu Kogo] – In: KOŘENSKÝ, Josef: Žaponsko / Japan. V Praze, J. Otto, [mezi 1896-1897], s. 438-9, 448-9.

 

KOŘENSKÝ, Josef: [Bažanti, stromy / Pheasants, trees.] – In: KOŘENSKÝ, Josef: Cesty po světě. II. Žaponsko. (Vydání pro mládež) / Trips around the world. II. Japan. (Publication for youth.) V Praze, J. Otto a.s. 1902, s. 75, 149.

 

VRÁZ, E. S. [Enrique Stanko]: Z Pekingu Koreou a Sibiří / From Peking Via Korea and Siberia. – In: VRÁZ, E. S.: Čína. Cestopisné črty / China. Travel Sketches. Praha, Nakladatelé Bursík a Kohout 1904, s. 392-407.

 

KOŘENSKÝ, Josef: Koreou a Sibiří do vlasti / Home-Coming Via Korea and Siberia. – In: KOŘENSKÝ, Josef: K protinožcům. Cesta do Australie, Tasmanie, na Nový Zéland, Ostrovy Přátelské, Samojské a Vitijské a návrat Celebesem, Javou, Korálovým mořem, Siamem, Čínou, Žaponskem, Koreou a Sibiří. 2. díl / To the Antipodes. The Journey to Australia, Tasmania, New Zealand, Friendly Islands, Samoy and Vitia Islands and Home-Coming Via Celebes, Java, Coral Sea, Siam, China, Japan, Korea and Siberia. Vol. 2. – Praha, J. Otto cca 1905, s. 624-626.

 

KOŘENSKÝ, Josef: Plavba ke břehům sibiřským. [Korejci] / Sailing to the shores of the Siberian [Koreans]. – In: KOŘENSKÝ, Josef:  Sibiří napříč  / Across Siberia. V Praze, J. Otto 1910, s. 3-12, 36-38, 2  fotogr. – Nové cesty po světě. 12.

 

KOŘENSKÝ, Josef: [Korea.] – In: KOŘENSKÝ, Josef: Z dalekých krajin / From the faraway lands. Praha, A. Storch syn, 1919, s. 201-202.

 

KOŘENSKÝ, Josef: Z bývalého království korejského. Korejským průlivem. Přes korejské hory a doly / From the former Kingdom of Korea. Though the Korean Strait. Across the Korean mountains and mines. – In: KOŘENSKÝ, Josef: Asie. Kulturní obrázky z asijského severu a východu. Sibiř. Zakaspicko. Mongolsko. Tibet. Čína. Japonsko. Korea / Asia. Cultural images from the Asian north and east. Siberia. Capian region. Mongolia. Tibet. China. Japan. Korea. V Praze, A. Storch syn [1920-1922?], s. 209-217, 1 fotogr.

 

CURZON, Markýz [George Nathaniel Lord]: V Diamantových horách Koreje / In the Diamond Mountains of Korea. – In: Daleké cesty. Svazek I. Soubor ilustrovaných cestopisů, zeměpisných studií a map / Far away journals. Vol. I. A set of illustrated travelogues, geographical studies and maps. (Z cizích pramenů volně překládá B. Z. Nekovařík / From foreign language sources loosely translated by B. Z. Nekovařík.) Praha, Nákladem Knihovny Walden 1925, s. 205-221.

 

LOTI, Pierre: V Seulu / In Seul. – In: LOTI, Pierre: Trojí mládí paní Pruneové / Lady Prune’s triple youth. (Z franc. orig. La troisième jeunesse de Madame Prune přel. Karel Vít / From the French original  La troisième jeunesse de Madame Prune transl. by Karel Vít. Il. / Il. by Fr. Horník.) Praha, Nakladatelství B. Kraft 1925, s. 150-168.

 

DANEŠ, Jiří Viktor: V Korei (Čosenu) / In Korea (In Chosen). – In: Tři léta při Tichém oceáně. Díl II. / Three Years at the Pacific Ocean. Vol. II. Praha, Borový 1926, s. 546-562.

 

SPIRHANZL-DURIŠ, Jaroslav: Vladivostok / Vladivostok. – In: SPIRHANZL-DURIŠ, Jaroslav: Přes hory a moře / Across Mountains and Seas. Praha, Nákladem České grafické unie A.S. 1926, s. 109-123.

 

MUSSIK, Viktor: Nesmím na Koreu / I’m not allowed on Korea. – In: MUSSIK, Viktor: Žlutí nastupují / Yellow are embarking. Praha, Československá grafická unie a.s, 1936, s. 74-78. – Země a lidé. Sv. 102.

 

APPELIUS, Mario: Za Velikou zdí / Behind the Great Wall. (Z italského originálu Al di là della Grande Muraglia  přeložil L. Plechatý / Transl. from the Italian original „Al di là della Grande Muraglia“ by L. Plechatý.) – 1. vyd. / 1st ed. Praha, Orbis 1941, s. 165-201, 205-209.

             Lj.: Mario Appelius: Za "Velikou zdí" / Behind the Great Wall. – Širým světem 19 (1942), s. 687.

 

APPELIUS, Mario: Korea. Americké intermezzo / Korea. The American Intermezzo. – In: APPELIUS, Mario: Za Velikou zdí / Behind the Great Wall. (Z italského originálu Al di là della Grande Muraglia  přeložil L. Plechatý / Transl. from the Italian original „Al di là della Grande Muraglia“ by L. Plechatý.) – 2. vyd. / 2nd ed. Praha, Orbis 1942, s. 165-201, 205-209.

 

APPELIUS, Mario: Korea. Americké intermezzo / Korea. The American Intermezzo. – In: APPELIUS, Mario: Za Velikou zdí / Behind the Great Wall. (Z italského originálu Al di là della Grande Muraglia přeložil L. Plechatý / Transl. from the Italian original „Al di là della Grande Muraglia“  by L. Plechatý.) – 3. vyd. / 3rd ed. Praha, Orbis 1943, s. 165-201, 205-209.

 

APPELIUS, Mario: Korea. Americké intermezzo / Korea. The American Intermezzo. – In: APPELIUS, Mario: Za Velikou zdí / Behind the Great Wall. (Z italského originálu Al di là della Grande Muraglia přeložil L. Plechatý / Transl. from the Italian original „Al di là della Grande Muraglia“  by L. Plechatý.) – 4. vyd. / 4th ed. Praha, Orbis 1943, s. 165-198, 205-209.

 

APPELIUS, Mario: Korea. Americké intermezzo / Korea. The American Intermezzo.– In: APPELIUS, Mario: Za Velikou zdí / Behind the Great Wall. (Z italského originálu Al di là della Grande Muraglia  přeložil L. Plechatý / Transl. from the Italian original „Al di là della Grande Muraglia“ by L. Plechatý.) – 5. vyd. / 5th ed. Praha, Orbis 1943, s. 159-191 a 197-203.

 

GITOVIČ, Aleksandr Il'jič – BURSOV, Boris: Viděli jsme Koreu / We Saw Korea. ( Z rus. orig. My videli Koreju přel. Miroslav Novák. Doslov k českému vyd. napsal O. Legner / From the Russian original „My videli Koreju“ transl. by Miroslav Novák. Epilogue to the Czech edition written by O. Legner.) – Praha, Práce 1950. 165, [3] s., [8] s. obr. příl. – Tvář století.

 

GITOVIČ, Aleksandr Il'jič – BURSOV, Boris: Videli sme Kóreu / We Saw Korea. (Z rus. orig. My videli Koreju prel. Ján I. Junas / From the Russian original „My videli Koreju“ transl. into Slovak by Ján I. Junas.) – Turčiansky Sv. Martin, Matica slovenská 1950. 148 s., [4] obr. příl. – Na cestách. Sv. 7.

 

HRONEK, Jiří: V bojující Koreji / In The Fighting Korea. – In: Veliký náš svět. Reportáže ze Sovět. svazu, Koreje, Číny a Mongolska / Our Large World. Reports from the Soviet Union, Korea, China, Mongolia. Ilustr. nakreslil Bedřich Votruba. Fot. pro obr. příl. dodal autor a ČTK / Illustrations by Bedřich Votruba. Photos for illustrated appendix supplied by the author and ČTK.) Praha, Mír a  Družstevní práce 1951, s. 32-84. [16 str. fotogr. z KLDR / 16 pages of photos of DPRK.]

 

JEFANOV, P.: Zápisky z Koreje / Notes from Korea. ( [Z ruš.] přel. Marta Macková, verše přebásnil Ivo Štuka / Transl. [from Russian] by Marta Macková, verses re-rendered poetic by Ivo Štuka.) – Praha, Rudé právo 1951. 78, [2] s. – Knihovna Květů. Roč. 1951. Sv. 5.

 

NEBYLICKIJ, B. – BUNIMOVIČ, T.: V osvobozené Koreji / In the Liberated Korea. (Z pův. rus. vyd. V osvobožděnnoj Koreje přel. Eva Kaslová. Jiří Hronek: Doslov v roce 1951. Verše v kap. Poesie a hudba přel. Soňa Nová. Mp. Koreje nakr. Dobroslav Foll / From the original Russian edition „V osvoboždennoj Koree“ transl. by Eva Kaslová. Jiří Hronek: The Epiloque in the Year 1951. Verses in chapter Poesie a hudba transl. Soňa Nová. Map of Korea created by Dobroslav Foll) – Praha, SNDK 1951. 129, [2] s., [35] s. obr. příl. [2] barev. obr. příl. – Knižnice pro střední školy.

            Novotná, Zdenka: B. Něbylickij –  T. Bunimovič: V osvobozené Koreji / In the Liberated Korea. – NO 7 (1952) 1, s. 22.

 

GARIN-MICHAJLOVSKIJ, Nikolaj Georgijevič: Z deníků cesty kolem světa / From the Diaries of the Journey Around the World. (Z rus. orig. Iz dnevnikov krugosvetnogo putešestvija přel. Alois Fišera. Předmluvu "N.G. Garin-Michajlovskij a jeho cesta kolem světa" napsal V. Zajčikov. Il. v textu podle G. A. Petrova / From the Russian original „Iz dnevnikov krugosvetnogo putešestvija“ transl. by Alois Fišera. The preface „N.G. Garin-Michajlovskij and His Journey Around the World“ written by V. Zajčikov. Illustrations in the text by G. A. Petrov). – Praha, Melantrich 1952. 374 [2] s., [1] obr. příl.

 

HRONEK, Jiří: A mi nagy világunk: Utazások a Szovjetunióban, Koreában, Kínában és a Mongol népköztársaságban / Our Large World. Reports from the Soviet Union, Korea, China, Mongolia. (Pův. název / original title : Veliký náš svět. Reportáže ze Sovětského svazu, Koreje, Číny a Mongolska.) – Budapest, Szikra 1952. 149 s. , obr. př.

 

HRONEK, Jiří: Korea / Korea. – In: HRONEK, Jiří: V široširém světě / In the wide world. Praha, SNDK 1954, s. 172-194, l6 fotogr.

 

KUBKA, Jiří: Cestovní rozkaz do Kesongu / Travel Order to Kaesŏng. (Il. Naděždy Bláhové / Ilustr. by Naděžda Bláhová.) – Praha, Naše vojsko 1955. 218 s., [16] s. obr. příl., il.

 

KUBKA, František – KUBKA, Jiří: Stráže na horách i v údolích / Guards in the the Hills and Valleys. – Praha, Naše vojsko 1955. 139 s. – Za vlast! Sv. 12.

 

OPLUŠTIL, Václav: Ze 38. rovnoběžky. Korejské zápisky agitátora / From the 38th Parallel. Agitator’s notes from Korea. – Praha, Mladá fronta 1955. 234 [3] s., [16] s. obr. příl. – Edice   Otázky dneška. Sv. 45.

 

PLOJHAR, Josef: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: PLOJHAR, Josef: K břehům Tichého oceánu / To the Coasts of the Pacific Ocean. Praha, Lidová demokracie 1957, s. 119-142. – Edice Politická knihovna Čs. strany lidové. Sv. 41.

 

KRNO, Miloš: Z krajiny rannej sviežosti. Obrázky ze severnej Kórey / From the land of morning calm. Pictures from North Korea. – Bratislava, Osveta 1960. 104 s., il., mapa.

 

CARLETTI, Francesco: [Korea]. – In: CARLETTI, Francesco: Cesta kolem světa / Travel around the world. (Z italštiny přel. Zdeněk Frýbort / Transl. from Italian by Zdeněk Frýbort.) Praha, Orbis 1973, s. 110, 111, 112.

 

HYKISCH, Anton: Pristanie do iného sveta / Landing in another world. – In: HYKISCH, Anton: Dovolenka v Pekingu / Holidays in Peking. Martin, Osveta 1990, s. 24-90 a 318-329.

 

KLEMENT, Václav: Dopisy z Koreje / Letters from Korea. – Brno, Cesta 1990. 111 s.

 

NEPIL, František: Malý atlas mého srdce / A small atlas of my heart. (Il. Vladimír Renčín / Il. by Vladimír Renčín.) – Praha, Olympia 1991. 177 s., obr.

 

NEPIL, František: Malý atlas mého srdce: Island, Řecko, Turecko, Skandinávie, Korea, Anglie, Maroko / A small atlas of my heart: Iceland, Greece, Turkey, Scandinavia, Korea, England, Morocco – 2. vyd. / 2nd ed. – Horní Bříza, Granát 1998. 175 s.

 

NEPIL, František: Malý atlas mého srdce: Island, Řecko, Turecko, Skandinávie, Korea, Anglie, Maroko / A small atlas of my heart: Iceland, Greece, Turkey, Scandinavia, Korea, England, Morocco. – 3. vyd. / 3rd  ed. – Horní Bříza, Granát 2003. 175 s.

 

ZVELEBIL, Jan: Jižní Korea / South Korea. – In: ZVELEBIL, Jan: . Na vandru s Reflexem II. / On the trip with Reflex II. Praha, Brána 2008, s. 97-11, fotogr.

 

DANEŠ, J[iří V[iktor]: In Korea (Chosen). (V Korei / Čosen) / In Korea (In Chosen). –  Transactions of the Royal Asiatic Society – Korea Branch Vol. 85 – 2010, s. 65-75. – This text was  originally published in a travelogue "Tři léta při Tichém oceáně" (1926) by J. V. Daneš. It has been translated from the original Czech by Jaroslav Olša and Rob. S. Burrett.

 

KUČEROVSKÝ,Tomáš: Čtyři dny v Koreji / Four days in Korea. (Cestopis z Korejské republiky v podobě comicsu. Ilustrace Tomáš Kučerovský / Travel journal from The Republic of Korea in the form of comics. Illustration by Tomáš Kučerovský) – In: PROKŮPEK, Tomáš, ed.: Generace nula. Český komiks 2000-2010 / Generation Zero. Czech comics 2000-2012. Praha, Plus 2010, s. 29-41.

 

포스피쉴, 보후밀:  고요한 아침의 나라에 대한 실루엣 = POSPÍŠIL, Bohumil: Silhouettes from the Land of the "Morning Calm". (Siluety ze země "ranního ticha"). (번역자: 마렉 제마넥, 정희경 / [Do kor.] přel. Marek Zemánek a Čŏng Hŭi-kjŏng =Translated [into Korean] by Marek Zemánek and Chŏng Hŭi-kyŏng. – In: 강홍빈  – 올샤, jr 야로슬라브: 1901년 체코인  브라즈의  서울 방문. 체코 여행가들의 서울 이야기 = Soul roku 1901 objektivem E. St. Vráze a jak viděli Koreu další čeští cestovatelé = 1901 photographs of Seoul by Enrique Stanko Vráz and other early Czech travellers’s  views of Korea. 서을 역사 박물관 / Sŏul jŏksa pakmulkwan / Seoul Museum of History – Velvyslanectví České republiky / 주한 체코 공화국 대사관 Embassy of the Czech Republic 2011, s. 214-237, fotogr. – 학술총서 VI / Haksul čchongsŏ VI.

 

VACKOVÁ, Monika – VACEK, Jiří: Jižní Korea / South Korea. – In: VACKOVÁ, Monika –  VACEK, Jiří: Japonsko & Korea / Japan & Korea. [Zbuzany], Altiplano 2011, s. 167-194, fotogr.

 

 

II.

 

POSPÍŠIL, Bohumil: Siluety ze země „ranního ticha" / Silhouettes from the Land of the "Morning Calm". – Širým světem 11 (1934) 5: s. 269-273; 6: s. 320-329.

 

VEHOVSKÝ, Roman: Přátelská Korea, 38. paralela a těžké loučení / Friendly Kora, 38th parallel and difficult farewell. – In: VEHOVSKÝ, Roman: Cestou osudu a náhody / Though the path of destiny and chance. Štěpánkovice, R. Vehovský 2010-2012, s. 166-169. 

News

There are not any news