Filozofická Fakulta

Published Articles

2018

Löwensteinová, Miriam; Pucek, Vladimír. „Čchö Sŭnghŭi a An Sŏnghŭi a jejich československá stopa [Choe Seung-heui and An Seong-heui and their Czechoslovak anabasis]". In: Nový Orient [New Orient]

Löwensteinová, Miriam. „Translation as a Refiguration. Samguk Yusa Chronicle". In: International Conference on the English Translation of Korean Classics. Seoul, Academy of Korean Studies, p. 10 - 21.

Löwensteinová, Miriam; Kašparová, Blanka. „1896 Russia through diaries of Min Yŏnghwan and Yun Ch´iho". In: 120 лет корееведения и российско-корейских исследований

 

2016

Löwensteinová, Miriam; Kašparová, Blanka. „Cesta do Ruska v denících Min Jŏnghwana a Jun Čchihoa [Travel to Russia in Diaries of Min Yeonghwan and Yun Chiho]”. In: Korejská mise do Ruska. Deníky Min Jonghwana a Jun Čchihoa z roku 1896 [Korean Mission to Russia: The Diaries of Min Yeonghwan and Yun Chiho]. Togga, p. 7 - 27.

Löwensteinová, Miriam. „Chci se stát kočkou! [I want to become a cat!]”. In: Chci se stat kočkou. Antologie současné korejské prózy [I want to become a cat: Anthology of Contemporary Korean Prose]. Nová vlna, p. 185 - 189.

Glomb, Vladimír. „Yulgok and Laozi: Integration of the Daodejing into 16th Century Confucian Discourse”. In: Integration Processes in the Circulation of Knowledge: Cases from Korea 2016. Peter Lang, p. 15 - 47.

 

2015

Löwensteinová, Miriam; Glomb, Vladimír. „ÚVOD [Introduction]”. In: Korejská náboženství. TOGGA, p. 7 - 18.

Glomb, Vladimír. „Progressive Idealist: North Korean Views on Yulgok Yi I”. In: Sungkyun Journal of East Asian Studies Vol. 15 no. 2, p. 173 - 197.

Vojtíšková, Markéta. „Co Mongolové dali a vzali Korju [What Mongols gave to and took from Goryeo]”. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.) Sborník mladých koreanistů. Nová vlna, p. 7 - 32.

Kašparová, Blanka. „Jun Čchi-ho, druhý muž Klubu nezávislosti [Yun Chiho, the second person in the Independence Club]”. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.) Sborník mladých koreanistů. Nová vlna, Prague, p. 33 – 64. 

Boukalová, Tereza. „Formování nového ideálu ženství v Koreji [Forming of a new ideal of women in Korea]”. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.) Sborník mladých koreanistů. Nová vlna, Prague, p. 65 – 102.

Melounová, Lucie. „Edukační programy Národního muzea Koreje [Education Programs in The National Museum of Korea]”. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.) Sborník mladých koreanistů. Nová vlna, Prague, p. 103 – 122. 

Pospíšilová, Jana. „Vývoj moderního pohřbívání v Korejské republice [Development of modern burial in the Republic of Korea]”. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.), Sborník mladých koreanistů. Nová vlna, Prague, p. 123 – 146. 

Mudruňková, Kateřina. „Právo na krásu: Zkoumání legitimizace plastických operací v Korejské republice [The Right to Beauty: Research on Legitimization of Plastic Surgery in the Republic of Korea]”. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.) Sborník mladých koreanistů. Nová vlna, Praha, p. 147 – 168.

Burkušová, Mona. „Sviatok lampionov v období Korjŏ. [Lantern Festival in the Goryeo Dynasty]”. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.) Sborník mladých koreanistů. Nová vlna, Prague, p. 169 – 188. 

 

2014

Löwensteinová, Miriam; Sunbee, Yu. „Yi Munyŏl’s new mythology of Kim Pyŏngyŏn. The Siin”. In: Archiv Orientální 82.2 (2014), p. 555 – 580.

Löwensteinová, Miriam; Sunbee, Yu. „Scenic impromptu of Kim Sakkat”. In: MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’13, 6/2, (2014), p. 107 – 121.

Löwensteinová, Miriam. „Odkazy Han Hŭng-sua a Huberty Kimové [The Heritage of Han Hŭng-su and Huberta Kim]”. In: Han Hŭng-su – otec československé koreanistiky. Nová vlna, Prague, str. 13–29.

Löwensteinová, MiriamFormování a re-formování tradice ve východní Asii [Formation and Re-formation of a Tradition in East Asia]”. In: David Labus, Miriam Löwensteinová (eds.) Tradice a proměny (Mýtus, historie a fikce ve východní Asii), p. 3–7.

Löwensteinová, MiriamSvatyně a literáti: poznámky k formulování tradice korejského konfucianismu [Sanctuaries and literati: Notes to Formulation of Traditions of Korean Confucianism]”In: David Labus, Miriam Löwensteinová (eds.) Tradice a proměny (Mýtus, historie a fikce ve východní Asii), p. 30- 50.

Löwensteinová, MiriamPchäsŏl. Na cestě k fikci? [Pchäsŏl: On the Way to Fiction?]”. In: David Labus, Miriam Löwensteinová (eds.) Tradice a proměny (Mýtus, historie a fikce ve východní Asii), p. 201 – 222.

Zemánek, MarekSymbolická eliminace časoprostorové separace v kronice Samguk jusa [Symbolic elimination of spatiotemporal separation in Samguk Yusa]”In: David Labus, Miriam Löwensteinová (eds.) Tradice a proměny (Mýtus, historie a fikce ve východní Asii), p. 51 – 66.

Horák, TomášČinulovo místo v dějinách korejského buddhismu – historický narativ jako prostředek vytváření pozitivního obrazu vlastní identity. [Chinul’s Place in the History of Korean Buddhism: Historical Narrative as Means of Creating a Positive Image of Own Indentity]”. In: David Labus, Miriam Löwensteinová (eds.) Tradice a proměny (Mýtus, historie a fikce ve východní Asii), p. 91 – 109.

 

2013

Löwensteinová, Miriam. „Tři království (Samguk) a Sjednocená Silla (Tchongil Silla) – korejský starověk [Three Kingdoms (Samguk) and Unified Silla (T’ongil Silla)]“ in Irjŏn. Samguk jusa: Nepominutelné události Tří království [Samguk Yusa]. Translation, notes, commentaries, introduction and supplements by Miriam Löwensteinová and Marek Zemánek. Prague: Nakladatelství Lidové noviny, p. 13 – 18.

Löwensteinová, Miriam: Irjŏn jako historik (Iryŏn as a historian). In: Podoby Koreje. Ed. by Miriam Löwensteinová and Vladimír Glomb. Prague 2013, p. 45 – 62.

Zemánek, Marek. „Úsvit buddhismu v Koreji [The Dawn of Buddhism in Korea]“ in Irjŏn. Samguk jusa: Nepominutelné události Tří království [Samguk Yusa]. Translation, notes, commentaries, introduction and supplements by Miriam Löwensteinová and Marek Zemánek. Prague: Nakladatelství Lidové noviny, p. 19 – 26.

Zemánek, Marek: Buddhistická filosofie a politika v díle Manhä Han Jonguna a dalších myslitelů modernizující se východní Asie (Buddhist philosophy and politics in works of Manhae Han Yongun in relation to East Asian thinkers in the period of modernization). In: Podoby Koreje. Ed. by Miriam Löwensteinová and Vladimír Glomb. Prague 2013, p. 107 – 124.

Glomb, Vladimíř: Malá Čína: Korea pohledem středověké učebnice (Small China: Korea in the Traditional Primer Tongmong sŏnsŭp). In: Podoby Koreje. Ed. by Miriam Löwensteinová and Vladimír Glomb. Prague 2013, p. 63 – 88.

Horák, Tomáš: Mistr Činul jako iniciátor morální a duchovní obrody korejského buddhismu (Master Chinul as iniciator of the moral and spiritual revitalization of Korean Buddhism ) In: Podoby Koreje. Ed. by Miriam Löwensteinová and Vladimír Glomb. Prague 2013, p. 89 – 106.

Klöslová, ZdenkaČeskoslovenský denník, list československých legionářů v Rusku: zpravodajství o Koreji. 1918–1920 (Československý denník, Daily of the Czechoslovak legion in Russia. 1918-1920.). In: Podoby Koreje. Ed. by Miriam Löwensteinová and Vladimír Glomb. Prague 2013, p. 141 – 161.

Ferklová, Blanka: Fonetické rysy korejských onomatopoií (Phonetic features of Korean onomatopoeia). In: Podoby Koreje. Ed. by Miriam Löwensteinová and Vladimír Glomb. Prague 2013, p. 229 – 240.

Mazaná, Vladislava: Specifika diskurzu v korejském komunikačním jazyce: prostředky zesilující a zmírňující ilokuční sílu výpovědi (Discourse features in the Korean communication language: means to reinforce and mitigate illocutionary force of utterance). In: Podoby Koreje. Ed. by Miriam Löwensteinová and Vladimír Glomb. Prague 2013, p. 259 – 280.

Kašparová, Blanka: Sŏ Čä-pchil a jeho recept na modernizaci Koreje (Sŏ Chae-p’il and his recipe for modernization of Korea: Focused on politics and education). In: Löwensteinová, Miriam and Marek Zemánek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Prague: Nová vlna 2013, p. 8 – 25.

Melounová, Lucie: Muzea na Korejském poloostrově (1910 – 1945) (Museums in the Korean peninsula (1910 – 1945). In: Löwensteinová, Miriam and Marek Zemánek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Prague: Nová vlna 2013, p. 26 – 41.

Hajzlerová, Jana: Zpravodajství KCNA: Tematická agenda a narativní vzorce jako zdroje zkoumání ideologie na příkladu KLDR (THE KCNA NEWS: Thematic Agenda and Narrative Structures as Sources of Ideology Decoding in North Korea). In: Löwensteinová, Miriam and Marek Zemánek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Prague: Nová vlna 2013, p. 42 – 61. 

Kašparová, Marcela: Korejské televizní drama se zaměřením na „Zimní sonátu“ (Korean TV drama focusing on Winter Sonata). In: Löwensteinová, Miriam and Marek Zemánek (eds.).Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Prague: Nová vlna 2013, p. 62 – 83.

Pražáková, Nikol: I Mun-jŏlův Siin: biografie, autobiografie, fikce? (I Mun-yŏl’s Siin: biography, autobiography, fiction?) In: Löwensteinová, Miriam and Marek Zemánek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Prague: Nová vlna 2013, p. 84 – 100.

Francán, Michal: Im Čeův kritický příspěvek ve Wǒnsäng mongjurok (Im Che’s critical contribution in Wŏnsaeng mongyurok). In: Löwensteinová, Miriam and Marek Zemánek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Prague: Nová vlna 2013, p. 101 – 121. 

Mazaná, Vladislava: Klíčová slova a jejich kolokáty v korejských popových písních (Keywords and their collocates in Korean pop songs). In: Löwensteinová, Miriam and Marek Zemánek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Prague: Nová vlna 2013, p. 122 – 143.

Stöckelová, LindaKorjŏmal – současná situace v Kazachstánu (Koryŏmal – present situation in Kazakhstan). In: Löwensteinová, Miriam and Marek Zemánek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Prague: Nová vlna 2013, p. 144 – 162. 

Horáková, Štěpánka: Aplikovatelnost modelu výuky korejského ŏhaktangu na FF UK (Strategy og Teaching Korean as a part of curriculum of Korean studies at Faculty of Philosophy at Charles University). In: Löwensteinová, Miriam and Marek Zemánek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Prague: Nová vlna 2013, p. 163 – 180. 


2012

Glomb, Vladimír: „Chaloupka strýčka Kima: příběhy korejských otroků”. Dálný východ 2.2, p. 48-59. PDF

Löwensteinová, Miriam: „Ačkoliv nízkého původu (Životopisná literatura raných korejských kronik). Dálný východ 2.2, p. 38-47. PDF

Löwensteinová, Miriam. „Láska vzniká až manželstvím“ [Love will come only after wedding ceremony]. In: Wedding rituals in the world: Prague: NLN, p. 251-273, 321-323.

Löwensteinová, Miriam. „Rané korejské historické spisy – tradice a prameny [Early Korean Historical Writings – tradition and sources“ in Irjŏn. Samguk jusa: Nepominutelné události Tří království [Samguk Yusa]. Translation, notes, commentaries, introduction and supplements by Miriam Löwensteinová and Marek Zemánek.  Prague: Nakladatelství Lidové noviny, p. 7 – 12.

Löwensteinová, Miriam: „Korejská literatura v českém překladu“ (Korean Literature in Czech Translation). In LITERÁRNÍ NOVINY: Pražská kulturní revue. Special issue (2012), p. 34 – 35.

Zemánek, Marek: „Od krále Sedžonga po metropoli Sedžong [From Sejong the King to Sejong the City”. In LITERÁRNÍ NOVINY: Pražská kulturní revue. Special issue (2012), p. 8-11.

Horák, Tomáš: „Korejské písmo hangul, nejcennější odkaz minulosti“. (Hangul, the Korean script, the most valuable heritage of the past). In LITERÁRNÍ NOVINY: Pražská kulturní revue.Special isme (2012), p. 4 – 7.

News

There are not any news