Filozofická Fakulta

Publikované články

2018

Löwensteinová, Miriam; Pucek, Vladimír. „Čchö Sŭnghŭi a An Sŏnghŭi a jejich československá stopa [Choe Seung-heui and An Seong-heui and their Czechoslovak anabasis]". In: Nový Orient [New Orient]

Löwensteinová, Miriam. „Translation as a Refiguration. Samguk Yusa Chronicle". In: International Conference on the English Translation of Korean Classics. Seoul, Academy of Korean Studies, s. 10 - 21.

Löwensteinová, Miriam; Kašparová, Blanka. „1896 Russia through diaries of Min Yŏnghwan and Yun Ch´iho". In: 120 лет корееведения и российско-корейских исследований

2016

Löwensteinová, Miriam; Kašparová, Blanka. „Cesta do Ruska v denících Min Jŏnghwana a Jun Čchihoa [Travel to Russia in Diaries of Min Yeonghwan and Yun Chiho]”. In: Korejská mise do Ruska. Deníky Min Jonghwana a Jun Čchihoa z roku 1896 [Korean Mission to Russia: The Diaries of Min Yeonghwan and Yun Chiho]. Togga, s. 7 - 27.

Löwensteinová, Miriam. „Chci se stát kočkou! [I want to become a cat!]”. In: Chci se stat kočkou. Antologie současné korejské prózy [I want to become a cat: Anthology of Contemporary Korean Prose]. Nová vlna, s. 185 - 189.

Glomb, Vladimír. „Yulgok and Laozi: Integration of the Daodejing into 16th Century Confucian Discourse”. In: Integration Processes in the Circulation of Knowledge: Cases from Korea 2016. Peter Lang, s. 15 - 47.

 

2015

Löwensteinová, Miriam; Glomb, Vladimír. „ÚVOD [Introduction]”. In: Korejská náboženství. TOGGA, s. 7-18.

Glomb, Vladimír. „Progressive Idealist: North Korean Views on Yulgok Yi I”. In: Sungkyun Journal of East Asian Studies Vol. 15 no. 2, s. 173 - 197.

Vojtíšková, Markéta. „Co Mongolové dali a vzali Korju [What Mongols gave to and took from Goryeo]”. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.) Sborník mladých koreanistů. Nová vlna, s. 7-32.

Kašparová, Blanka. „Jun Čchi-ho, druhý muž Klubu nezávislosti [Yun Chiho, the second person in the Independence Club]”. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.) Sborník mladých koreanistů. Nová vlna, Praha, s. 33 – 64. 

Boukalová, Tereza. „Formování nového ideálu ženství v Koreji [Forming of a new ideal of women in Korea]”. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.) Sborník mladých koreanistů. Nová vlna, Praha, s. 65 – 102.

Melounová, Lucie. „Edukační programy Národního muzea Koreje [Education Programs in The National Museum of Korea]”. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.) Sborník mladých koreanistů. Nová vlna, Praha, s. 103 – 122. 

Pospíšilová, Jana. „Vývoj moderního pohřbívání v Korejské republice [Development of modern burial in the Republic of Korea]”. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.), Sborník mladých koreanistů. Nová vlna, Praha, s. 123 – 146. 

Mudruňková, Kateřina. „Právo na krásu: Zkoumání legitimizace plastických operací v Korejské republice [The Right to Beauty: Research on Legitimization of Plastic Surgery in the Republic of Korea]”. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.) Sborník mladých koreanistů. Nová vlna, Praha, s. 147 – 168.

Burkušová, Mona. „Sviatok lampionov v období Korjŏ. [Lantern Festival in the Goryeo Dynasty]”. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.) Sborník mladých koreanistů. Nová vlna, Praha, s. 169 – 188. 

 

2014

Löwensteinová, Miriam; Sunbee, Yu. „Yi Munyŏl’s new mythology of Kim Pyŏngyŏn. The Siin”. In: Archiv Orientální 82.2, s. 555–580.

Löwensteinová, Miriam; Sunbee, Yu. „Scenic impromptu of Kim Sakkat”. In: MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’13, 6/2, s. 107–121.

Löwensteinová, Miriam.Odkazy Han Hŭng-sua a Huberty Kimové [The Heritage of Han Hŭng-su and Huberta Kim]”. In: Han Hŭng-su – otec československé koreanistiky. Nová vlna, Praha, s. 13–29.

Löwensteinová, Miriam. Formování a re-formování tradice ve východní Asii [Formation and Re-formation of a Tradition in East Asia]”. In: David Labus, Miriam Löwensteinová (eds.) Tradice a proměny (Mýtus, historie a fikce ve východní Asii), s. 3–7.

Löwensteinová, MiriamSvatyně a literáti: poznámky k formulování tradice korejského konfucianismu [Sanctuaries and literati: Notes to Formulation of Traditions of Korean Confucianism]”In: David Labus, Miriam Löwensteinová (eds.) Tradice a proměny (Mýtus, historie a fikce ve východní Asii), s. 30- 50.

Löwensteinová, MiriamPchäsŏl. Na cestě k fikci? [Pchäsŏl: On the Way to Fiction?]”. In: David Labus, Miriam Löwensteinová (eds.) Tradice a proměny (Mýtus, historie a fikce ve východní Asii), s. 201 – 222.

Zemánek, Marek. Symbolická eliminace časoprostorové separace v kronice Samguk jusa [Symbolic elimination of spatiotemporal separation in Samguk Yusa]”In: David Labus, Miriam Löwensteinová (eds.) Tradice a proměny (Mýtus, historie a fikce ve východní Asii), s. 51 – 66.

Horák, Tomáš. Činulovo místo v dějinách korejského buddhismu – historický narativ jako prostředek vytváření pozitivního obrazu vlastní identity. [Chinul’s Place in the History of Korean Buddhism: Historical Narrative as Means of Creating a Positive Image of Own Indentity]”. In: David Labus, Miriam Löwensteinová (eds.) Tradice a proměny (Mýtus, historie a fikce ve východní Asii), s. 91 – 109.

 

2013

Löwensteinová, Miriam. „Tři království (Samguk) a Sjednocená Silla (Tchongil Silla) – korejský starověk [Three Kingdoms (Samguk) and Unified Silla (T’ongil Silla)] in Irjŏn. Samguk jusa: Nepominutelné události Tří království [Samguk Yusa]”. Přeložili, poznámkami, komentáři a dodatky opatřili Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 13 – 18.

Löwensteinová, Miriam. „Irjŏn jako historik [Iryŏn as a historian]“. In: Podoby Koreje. Editovali Miriam Löwensteinová a Vladimír Glomb. Praha, s. 45 – 62.

Zemánek, Marek. „Úsvit buddhismu v Koreji [The Dawn of Buddhism in Korea] in Irjŏn. Samguk jusa: Nepominutelné události Tří království [Samguk Yusa]”. Přeložili, poznámkami, komentáři a dodatky opatřili Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 19 – 26.

Zemánek, Marek. „Buddhistická filosofie a politika v díle Manhä Han Jonguna a dalších myslitelů modernizující se východní Asie [Buddhist philosophy and politics in works of Manhae Han Yongun in relation to East Asian thinkers in the period of modernization]. In: Podoby Koreje. Editovali Miriam Löwensteinová a Vladimír Glomb. Praha, s. 107 – 124.

Glomb, Vladimíř. „Malá Čína: Korea pohledem středověké učebnice [Small China: Korea in the Traditional Primer Tongmong sŏnsŭp]“. In: Podoby Koreje. Editovali Miriam Löwensteinová a Vladimír Glomb. Praha, s. 63 – 88.

Horák, Tomáš. „Mistr Činul jako iniciátor morální a duchovní obrody korejského buddhismu [Master Chinul as iniciator of the moral and spiritual revitalization of Korean Buddhism]“. In: Podoby Koreje. Editovali Miriam Löwensteinová a Vladimír Glomb. Praha, s. 89 – 106.

Klöslová, Zdenka. „Československý denník, list československých legionářů v Rusku: zpravodajství o Koreji. 1918–1920 [Československý denník, Daily of the Czechoslovak legion in Russia. 1918-1920]. In: Podoby Koreje. Editovali Miriam Löwensteinová a Vladimír Glomb. Praha, s. 141 – 161.

Ferklová, Blanka. „Fonetické rysy korejských onomatopoií [Phonetic features of Korean onomatopoeia]. In: Podoby Koreje. Editovali Miriam Löwensteinová a Vladimír Glomb. Praha, s. 229 – 240.

Mazaná, Vladislava. „Specifika diskurzu v korejském komunikačním jazyce: prostředky zesilující a zmírňující ilokuční sílu výpovědi [Discourse features in the Korean communication language: means to reinforce and mitigate illocutionary force of utterance]“. In: Podoby Koreje. Editovali Miriam Löwensteinová a Vladimír Glomb. Praha, s. 259 – 280.

Kašparová, Blanka. „Sŏ Čä-pchil a jeho recept na modernizaci Koreje [Sŏ Chae-p’il and his recipe for modernization of Korea: Focused on politics and education]. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Praha: Nová vlna 2013, s. 8 – 25.

Melounová, Lucie. „Muzea na Korejském poloostrově (1910 – 1945) [Museums in the Korean peninsula (1910 – 1945)]. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Praha: Nová vlna 2013, s. 26 – 41.

Hajzlerová, Jana. „Zpravodajství KCNA: Tematická agenda a narativní vzorce jako zdroje zkoumání ideologie na příkladu KLDR [THE KCNA NEWS: Thematic Agenda and Narrative Structures as Sources of Ideology Decoding in North Korea]. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Praha: Nová vlna 2013, s. 42 – 61. 

Kašparová, Marcela. „Korejské televizní drama se zaměřením na „Zimní sonátu“ [Korean TV drama focusing on Winter Sonata]. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Praha: Nová vlna 2013, s. 62 – 83.

Pražáková, Nikol. „I Mun-jŏlův Siin: biografie, autobiografie, fikce? [I Mun-yŏl’s Siin: biography, autobiography, fiction?]“. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Praha: Nová vlna 2013, s. 84 – 100.

Francán, Michal. „Im Čeův kritický příspěvek ve Wǒnsäng mongjurok [Im Che’s critical contribution in Wǒnsaeng mongyurok]. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Praha: Nová vlna 2013, s. 101 – 121. 

Mazaná, Vladislava. „Klíčová slova a jejich kolokáty v korejských popových písních [Keywords and their collocates in Korean pop songs]. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Praha: Nová vlna 2013, s. 122 – 143.

Stöckelová, Linda. „Korjŏmal – současná situace v Kazachstánu [Koryŏmal – present situation in Kazakhstan]. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Praha: Nová vlna 2013, s. 144 – 162. 

Horáková, Štěpánka. „Aplikovatelnost modelu výuky korejského ŏhaktangu na FF UK [Strategy og Teaching Korean as a part of curriculum of Korean studies at Faculty of Philosophy at Charles University]. In: Löwensteinová, Miriam; Zemánek Marek (eds.). Sborník mladých koreanistů. [Proceedings of Young Koreanists]. Praha: Nová vlna 2013, s. 163 – 180. 

 

2012

Glomb, Vladimír. „Chaloupka strýčka Kima: příběhy korejských otroků”. Dálný východ 2.2, s. 48 - 59. PDF

Löwensteinová, Miriam. „Ačkoliv nízkého původu (Životopisná literatura raných korejských kronik). Dálný východ 2.2, s. 38 - 47. PDF

Löwensteinová, Miriam. „Láska vzniká až manželstvím [Love will come only after wedding ceremony]“. In: Wedding rituals in the world: Praha: NLN, s. 251 - 273, 321 - 323.

Löwensteinová, Miriam. „Rané korejské historické spisy – tradice a prameny [Early Korean Historical Writings – tradition and sources]“. In Irjŏn. Samguk jusa: Nepominutelné události Tří království [Samguk Yusa].Přeložili, poznámkami, komentáři a dodatky opatřili Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 7 – 12.

Löwensteinová, Miriam. „Korejská literatura v českém překladu [Korean Literature in Czech Translation]“. In LITERÁRNÍ NOVINY: Pražská kulturní revue. Special issue (2012), s. 34 – 35.

Zemánek, Marek. „Od krále Sedžonga po metropoli Sedžong [From Sejong the King to Sejong the City]”. In LITERÁRNÍ NOVINY: Pražská kulturní revue. Special issue (2012), s. 8 - 11.

Horák, Tomáš. „Korejské písmo hangul, nejcennější odkaz minulosti [Hangul, the Korean script, the most valuable heritage of the past]“. In LITERÁRNÍ NOVINY: Pražská kulturní revue. Special isme (2012), s. 4 – 7.

PřílohaVelikost
Dalny_vychod_2012_roc._2_c._1.pdf1.19 MB

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality