Filozofická Fakulta

Publikované knihy

Naše badatelské aktivity pokrývají celou škálu disciplín korejských studií od originálního výzkumu v oblasti korejské historie, jazyka, literatury a náboženství až po překlady moderní korejské beletrie. Tento charakter naší činnosti se odráží v rozmanitosti knižních publikací. V rámci projektu jsme vydali sbírku moderních korejských povídek, Loď pokladů. Komentované překlady korejských buddhistických textů tvoří významnou část antologie buddhistických textů východní Asie, Základní texty východních náboženství: Čínský japonský a korejský buddhismus. Přelomovým počinem bylo vydání komentovaného překladu kroniky Samguk jusa. V červnu 2013 vyšly dvě kolektivní monografie: Podoby Koreje, které jsou Festschiftem k 80. narozeninám doc. Pucka a Sborník mladých koreanistů mapující výzkum nejmladší generace českých koreanistů.

 

Seznam publikací

1. Základní texty východních náboženství: Čínský, japonský a korejský buddhismus [Basic Texts of Eastern Religions: Chinese, Japanese and Korean Buddhism]. Editoval Oldřich Král. Praha: Argo 2011, 363 s. Korejské originály přeložili Tomáš Horák (s. 128 – 132, 177 – 210), Miriam Löwensteinová (s. 100 – 120, 169 – 176, 301 - 311) a Marek Zemánek (s. 121 – 127, 247 – 267).

2. Irjŏn [Iryŏn]. Samguk jusa: Nepominutelné události Tří království [Samguk Yusa]. Přeložili, poznámkami, komentáři a dodatky opatřili Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012, 415 s.

3. Loď pokladů/보물선Antologie moderní korejské povídky. Přeložili Tomáš Horák, Marcela Kašparová, Kwak Hye-mi, Michaela Lee, Blanka Ferklová, Marek Zemánek a Miriam Löwensteinová. Praha, Nová vlna 2012, 184 s.

4. Podoby Koreje [Marking the 80th birthday of Vladimir Pucek]. Editovali Löwensteinová, Miriam; Glomb, Vladimír. (15 článků, rozhovorů s prof. Pucek, CV, vybraná bibliografie Vladimíra Pucka etc.). Praha, Filosofická fakulta 2013, 306 s.

5. Sborník mladých koreanistů [Proceedings of Young Koreanists] Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.). Praha, Nová vlna 2013, 182 s.

6. Klasická korejština [Reading and Interpretation of Korean Original Classical Texts], (15th- early 20thCentury). Pucek, Vladimír; Glomb, Vladimír. Praha: Karlova Univerzita, Filosofická fakulta 2013, 470 s. 

7. Han Hŭng-su - otec československé koreanistiky [Han Hŭng-su – The Father of Czechoslovakian Korean Studies].Editovali Miriam Löwensteinová a Jaroslav Olša, jr. Praha: Nová vlna 2014, 448 s.

8. Korejská náboženství [Korean Religions]. Löwensteinová, Miriam; Glomb, Vladimír. Praha: Togga 2014, 256 s.

9. Korejská konverzace 1 [Korean Conversation I]. Ferklová, Blanka; Horáková, Štěpánka. Praha, Karlova Univerzita, Seminář koreanistiky 2014

10. Dějiny koreanistiky: Vznik a rozvoj koreanistiky v Československu/České republice a její přínos k prohloubení vzájemných vztahů s Koreou [A History of Czech Korean Studies]. Pucek, Vladimír. Ústav Dálného východu, Seminář koreanistiky 2015, 106 s.

11. Slovník korejských onomatopoií a mimetik [A Dictionary of Korean Onomatopoeia and Mimetic].Ferklová, Blanka. Ústav Dálného východu, Seminář koreanistiky 2015, 110 s.

12. Sborník mladých koreanistů (2) [Proceedings of Young Koreanists] Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.). Praha: Nová vlna 2015, 190 s.

13. Korejská mise do Ruska. Deníky Min Jonghwana a Jun Čchihoa z roku 1896 [Korean Mission to Russia: The Diaries of Min Yeonghwan and Yun Chiho]. Löwensteinová, Miriam; Kašparová, Blanka. Praha: Togga 2016, 293 s.

14. Chci se stát kočkou. Antologie současné korejské prózy [I want to become a cat: Anthology of Contemporary Korean Prose]. Přeložili Sára Al-Kanawatiová, Lucie Bišková, Tereza Boukalová, Marie Cibulková, Kateřina Janatková, Ilona Líbalová, Miriam Löwensteinová, Kateřina Marešová, Nikol Pražáková, Karolína Šamánková, Marie Vildová, Markéta Vojtíšková. Úvod a komentář Miriam Löwensteinová, s. 185 – 189. Praha: Nová vlna 2016, 196 s.

15. Paduk - Svět korejských mistrů [Paduk. World of Korean masters]. Žaloudková, Klára. Praha: Nová vlna 2017, 225 s.

16. Deset ponaučení jako základ fungování státu ve středověké Koreji. Löwensteinová, Miriam

17. Ve službách vlasti. Cesta do Ruska v denících Min Jŏnghwana a Jun ČchihoaLöwensteinová, Miriam

18. Korean Ways of Rebellion. Sborník mladých koreanistů (3) [Proceedings of Young Koreanists]. Editoři Blanka Ferklová, Vladislava Mazaná. Praha: Nová vlna 2017, 222 s.

19. Made in Korea. Löwensteinová, Miriam; Popa, Markéta (eds.), Praha: Nová vlna 2018, 424 s.

20. Bibliography of Periodicals, 1950–1955 Korea and Korean war. Valošek, Matěj. Ústav Dálného východu, Seminář koreanistiky 2018, 105 s.

21. Made in Korea II. Löwensteinová, Miriam; Popa, Markéta (eds.), Praha: Nová vlna 2019, 453 s.

22. Korean Ways of Diversity. Sborník mladých koreanistů (4). [Proceedings of Young Koreanists]. Editoři Vladislava Mazaná, Karolína Šamánková. Praha: Nová vlna 2019, 261 s.

23. Čchő Sŭnghŭi a An Sŏnghŭi v Československu/Ch’oe Sŭnghŭi and An Sŏnghŭi in Czechoslovakia. Löwensteinová, Miriam; Pucek, Vladimír; Valošek, Matěj. Praha: Nová vlna 2019, 61 s.

24. Čítanka klasické korejské literatury. Löwensteinová, Miriam (ed.), Praha: Nová vlna 2020, 272 s.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality