Filozofická Fakulta

Publikované knihy

Naše badatelské aktivity pokrývají celou škálu disciplín korejských studií od originálního výzkumu v oblasti korejské historie, jazyka, literatury a náboženství až po překlady moderní korejské beletrie. Tento charakter naší činnosti se odráží v rozmanitosti knižních publikací. V rámci projektu jsme vydali sbírku moderních korejských povídek, Loď pokladů. Komentované překlady korejských buddhistických textů tvoří významnou část antologie buddhistických textů východní Asie, Základní texty východních náboženství: Čínský japonský a korejský buddhismus. Přelomovým počinem bylo vydání komentovaného překladu kroniky Samguk jusa. V červnu 2013 vyšly dvě kolektivní monografie: Podoby Koreje, které jsou Festschiftem k 80. narozeninám doc. Pucka a Sborník mladých koreanistů mapující výzkum nejmladší generace českých koreanistů.

 

Seznam publikací

1. Základní texty východních náboženství: Čínský, japonský a korejský buddhismus [Basic Texts of Eastern Religions: Chinese, Japanese and Korean Buddhism]. Editoval Oldřich Král. Praha: Argo 2011, 363 s. Korejské originály přeložili Tomáš Horák (s. 128 – 132, 177 – 210), Miriam Löwensteinová (s. 100 – 120, 169 – 176, 301 - 311) a Marek Zemánek (s. 121 – 127, 247 – 267).

2. Irjŏn [Iryŏn]. Samguk jusa: Nepominutelné události Tří království [Samguk Yusa]. Přeložili, poznámkami, komentáři a dodatky opatřili Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012, 415 s.

3. Loď pokladů/보물선Antologie moderní korejské povídky. Přeložili Tomáš Horák, Marcela Kašparová, Kwak Hye-mi, Michaela Lee, Blanka Ferklová, Marek Zemánek a Miriam Löwensteinová. Praha, Nová vlna 2012, 184 s.

4. Podoby Koreje [Marking the 80th birthday of Vladimir Pucek]. Editovali Löwensteinová, Miriam; Glomb, Vladimír. (15 článků, rozhovorů s prof. Pucek, CV, vybraná bibliografie Vladimíra Pucka etc.). Praha, Filosofická fakulta 2013, 306 s.

5. Sborník mladých koreanistů [Proceedings of Young Koreanists] Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.). Praha, Nová vlna 2013, 182 s.

6. Klasická korejština [Reading and Interpretation of Korean Original Classical Texts], (15th- early 20thCentury). Pucek, Vladimír; Glomb, Vladimír. Praha: Karlova Univerzita, Filosofická fakulta 2013, 470 s. 

7. Han Hŭng-su - otec československé koreanistiky [Han Hŭng-su – The Father of Czechoslovakian Korean Studies].Editovali Miriam Löwensteinová a Jaroslav Olša, jr. Praha: Nová vlna 2014, 448 s.

8. Korejská náboženství [Korean Religions]. Löwensteinová, Miriam; Glomb, Vladimír. Praha: Togga 2014, 256 s.

9. Korejská konverzace 1 [Korean Conversation I]. Ferklová, Blanka; Horáková, Štěpánka. Praha, Karlova Univerzita, Seminář koreanistiky 2014

10. Dějiny koreanistiky: Vznik a rozvoj koreanistiky v Československu/České republice a její přínos k prohloubení vzájemných vztahů s Koreou [A History of Czech Korean Studies]. Pucek, Vladimír. Ústav Dálného východu, Seminář koreanistiky 2015, 106 s.

11. Slovník korejských onomatopoií a mimetik [A Dictionary of Korean Onomatopoeia and Mimetic].Ferklová, Blanka. Ústav Dálného východu, Seminář koreanistiky 2015, 110 s.

12. Sborník mladých koreanistů (2) [Proceedings of Young Koreanists] Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.). Praha: Nová vlna 2015, 190 s.

13. Korejská mise do Ruska. Deníky Min Jonghwana a Jun Čchihoa z roku 1896 [Korean Mission to Russia: The Diaries of Min Yeonghwan and Yun Chiho]. Löwensteinová, Miriam; Kašparová, Blanka. Praha: Togga 2016, 293 s.

14. Chci se stát kočkou. Antologie současné korejské prózy [I want to become a cat: Anthology of Contemporary Korean Prose]. Přeložili Sára Al-Kanawatiová, Lucie Bišková, Tereza Boukalová, Marie Cibulková, Kateřina Janatková, Ilona Líbalová, Miriam Löwensteinová, Kateřina Marešová, Nikol Pražáková, Karolína Šamánková, Marie Vildová, Markéta Vojtíšková. Úvod a komentář Miriam Löwensteinová, s. 185 – 189. Praha: Nová vlna 2016, 196 s.

15. Paduk - Svět korejských mistrů [Paduk. World of Korean masters]. Žaloudková, Klára. Praha: Nová vlna 2017, 225 s.

16. Deset ponaučení jako základ fungování státu ve středověké Koreji. Löwensteinová, Miriam

17. Ve službách vlasti. Cesta do Ruska v denících Min Jŏnghwana a Jun ČchihoaLöwensteinová, Miriam

18. Korean Ways of Rebellion. Sborník mladých koreanistů (3) [Proceedings of Young Koreanists]. Editoři Blanka Ferklová, Vladislava Mazaná. Praha: Nová vlna 2017, 222 s.

19. Made in Korea. Löwensteinová, Miriam; Popa, Markéta (eds.), Praha: Togga 2018, 424 s.

20. Bibliography of Periodicals, 1950–1955 Korea and Korean war. Valošek, Matěj. Ústav Dálného východu, Seminář koreanistiky 2018, 105 s.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality