Filozofická Fakulta

PODOBY KOREJE: Pocta Vladimíru Puckovi k osmdesátým narozeninám

Kolektivní monografie cca 15 studií k 80. narozeninám významného českého a světového koreanisty Vladimíra Pucka zahrnuje široké spektrum příspěvků i přispěvatelů, z valné části předních pedagogů FFUK, ale též doktorandů a odborníků ze zahraničí. 

Čeští a slovenští koreanisté se v Podobách Koreje věnují jednotlivým aspektům korejských dějin, kultury a jazyka, a snaží se tak postihnout to, co tvoří korejskou svébytnost a výjimečnost.

Sinolog Oldřich Král poukazuje svým příspěvkem o vztahu historie a fikce v čínském románu na společné fundamenty literatury čínské i korejské.
Miriam Löwensteinová se ptá po roli historika v jedné z nejstarších korejských kronik, Samguk jusa, a Vladimír Glomb analyzuje otázku korejské identity v tradičním konfuciánském vzdělávání.

Marek Zemánek zkoumá střet buddhistických hodnot s moderními ideologiemi na příkladu Manhä Han Jonguna a Tomáš Horák představuje zásadní postavu buddhismu období Korjo, Mistra Činula.
Korejská bohemistka Yu Sonbi pak nabízí pohled opačný, korejskou interpretaci Karla Čapka.
Zdenka Klöslová sumarizuje informace o Korejcích a Koreji v Československém denníku, listu československých legionářů v Rusku. Právě kontakty legionářů a korejského národního hnutí jsou jednou ze zásadních kapitol překvapivě hlubokého vztahu mezi oběma zeměmi. Ten ilustruje i studie Jaroslava Olši jr., věnovaná postavě Maxe Taublese, prvního pražského rodáka na Korejském poloostrově, a práce Zuzany Vavrincové, popisující kontakty obou zemí v rámci již rozděleného poloostrova na příkladu československého působení v Dozorčí komisi neutrálních států.
Doyen korejské bohemistiky Kwon Jaeil pak analyzuje specifické a také společné rysy předválečné literární avantgardy v obou zemích. Překotný vývoj moderního korejského jazyka a jeho jednotlivé aspekty popisují Blanka Ferklová ve své studii o korejských onomatopoiích a Vladislava Mazaná při zkoumání nejnovějších vývojových tendencí korejštiny.
Jozef Genzor doplňuje lingvistickou sekci příspěvkem věnovaným ohroženým jazykům. Závěrečný text věnovaný tibetským onomastikám pochází z pera Josefa Kolmaše.

Autor/autoři: Miriam Löwenteinová, Vladimír Glomb (eds.); Blanka Ferklová, Jozef Genzor, Vladimír Glomb, Tomáš Horák, Zdenka Klöslová, Josef Kolmaš, Oldřich Král, Jaeil Kwon, Miriam Löwensteinová, Vladislava Mazaná, Jaroslav Olša jr., Zuzana Vavrincová, Sunbee Yu, Marek Zemánek


FF UK, Praha 2013, ISBN 978-80-7308-447-9, 305 str., česky, slovensky, korejsky, Ke koupi