Filozofická Fakulta

"Koreanistika včera a dnes - 70 let na FF UK"

Koreanistika slaví 70 let na FF UK

 

V roce 1950 byla na Filologické fakultě (později opět Filozofické fakultě) Univerzity Karlovy otevřena nová samostatná katedra – Katedra filologie a dějin Dálného východu pod vedením profesora Jaroslava Průška. Na katedře byly otevřeny tři obory – sinologie, japanologie a koreanistika vedená Aloisem Pultrem. Historii koreanistiky na FF připomíná výstava Koreanistika včera a dnes.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality