Filozofická Fakulta

Sborník mladých koreanistů (2)

Sborník mladých koreanistů je již druhým sborníkem článků studentů a čerstvých absolventů koreanistiky, tentokrát výhradně studentek a absolventek. Představuje širokou škálu témat od vlivu Mongolů na korejskou společnost, vývoj ideálu ženy a modernizační snahy na počátku 20. století, přes buddhistické a pohřební rituály, až po vhled do moderního muzejnictví a antropologický pohled na plastické operace v Korejské republice.

Obsah

MARKÉTA VOJTÍŠKOVÁ: Co Mongolové dali a vzali Korju

BLANKA KAŠPAROVÁ: Jun Čhi-ho: Druhý muž Klubu nezávislosti

TEREZA BOUKALOVÁ: Formování nového ideálu ženství v Koreji

LUCIE MELOUNOVÁ: Edukační programy Národního muzea Koreje

JANA POSPÍŠILOVÁ: Vývoj moderního pohřbívání v Korejské republice

KATEŘINA MUDRUŇKOVÁ: Právo na krásu: Zkoumání legitimizace plastických operací v Korejské republice

MONA BURKUŠOVÁ: Sviatok lampionov v období Korjŏ