Filozofická Fakulta

Published books

Our research activities cover a wide scope of areas of Korean Studies from original research on Korean history, language, literature and religion to translations of modern Korean literature. Such character of our activites is clearly visible in the variety of works we published. 

We have published an anthology of modern short stories A Ship of Jewels 보물선, commented translations of important Korean buddhist texts were published in Key Texts of Eastern Religions: Chinese, Japanese and Korean Buddhism. In the year 2012, we have published a complete translation of Samguk Yusa 삼국유사 with extensive commentary.

In June 2013, we have published two collective monographs Podoby Koreje and Sborník mladých koreanistů.

 

List of publications:

1. Základní texty východních náboženství: Čínský, japonský a korejský buddhismus [Basic Texts of Eastern Religions: Chinese, Japanese and Korean Buddhism]. Edited by Oldřich Král. Translation of Korean texts by Tomáš Horák (p. 128 – 132, 177 – 210), Miriam Löwensteinová (p. 100 – 120, 169 – 176, 301 - 311) and Marek Zemánek (p. 121 – 127, 247 – 267). Prague: Argo, 2011, 363 p.

2. Irjŏn [Iryŏn]. Samguk jusa: Nepominutelné události Tří království [Samguk Yusa]. Translation, notes, commentaries, introduction and supplements by Miriam Löwensteinová and Marek Zemánek. Prague, Nakladatelství Lidové noviny 2012, 415 p.

3. Loď pokladů/보물선. Antologie moderní korejské povídky. Translated by Tomáš Horák, Marcela Kašparová, Kwak Hye-mi, Michaela Lee, Blanka Ferklová, Marek Zemánek and Miriam Löwensteinová. Prague, Nová vlna 2012, 184 p.

4. Podoby Koreje [Marking the 80th birthday of Vladimir Pucek]. Ed. by Löwensteinová, Miriam; Glomb, Vladimír. (15 articles, interview with prof. Pucek, CV, Selected Bibliography of Vladimír Pucek etc.). Prague, Faculty of Arts 2013, 306 p.

5. Sborník mladých koreanistů [Proceedings of Young Koreanists] Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.). Prague: Nová vlna 2013, 182 p.

6. Klasická korejština [Reading and Interpretation of Korean Original Classical Texts](15th- early 20th Century). Pucek, Vladimír; Glomb, Vladimír. Prague: Charles University, Faculty of Arts 2013, 470 p. 

7. Han Hŭng-su - otec československé koreanistiky [Han Hŭng-su – The Father of Czechoslovakian Korean Studies]. Ed. by Miriam Löwensteinová and Jaroslav Olša, jr. Prague: Nová vlna 2014, 448 p.

8. Korejská náboženství [Korean Religions]. Löwensteinová, Miriam; Glomb, Vladimír. Prague: Togga 2014, 256 p.

9. Korejská konverzace 1 [Korean Conversation I]. Ferklová, Blanka; Horáková, Štěpánka. Prague, Charles University, Department of Korean Studies 2014.

10. Dějiny koreanistiky: Vznik a rozvoj koreanistiky v Československu/České republice a její přínos k prohloubení vzájemných vztahů s Koreou [A History of Czech Korean Studies]. Pucek, Vladimír. The Institute of the Far East, Department of Korean Studies 2015, 106 p.

11. Slovník korejských onomatopoií a mimetik [A Dictionary of Korean Onomatopoeia and Mimetic]. Ferklová, Blanka. The Institute of the Far East, Department of Korean Studies 2015, 110 p.

12. Sborník mladých koreanistů (2) [Proceedings of Young Koreanists] Löwensteinová, Miriam; Zemánek, Marek (eds.). Prague: Nová vlna 2015, 190 p.

13. Korejská mise do Ruska. Deníky Min Jonghwana a Jun Čchihoa z roku 1896 [Korean Mission to Russia: The Diaries of Min Yeonghwan and Yun Chiho]. Löwensteinová, Miriam; Kašparová, Blanka Prague: Togga 2016, 293 p.

14. Chci se stát kočkou. Antologie současné korejské prózy [I want to become a cat: Anthology of Contemporary Korean Prose]. Translated by Sára Al-Kanawatiová, Lucie Bišková, Tereza Boukalová, Marie Cibulková, Kateřina Janatková, Ilona Líbalová, Miriam Löwensteinová, Kateřina Marešová, Nikol Pražáková, Karolína Šamánková, Marie Vildová, Markéta Vojtíšková. Foreword and commentaries by Miriam Löwensteinová, pp. 185 – 189. Prague: Nová vlna 2016, 196 p.

15. Paduk - Svět korejských mistrů [Paduk. World of Korean masters]. Žaloudková, Klára. Prague: Nová vlna 2017, 225 p.

16. Deset ponaučení jako základ fungování státu ve středověké Koreji. Löwensteinová, Miriam

17. Ve službách vlasti. Cesta do Ruska v denících Min Jŏnghwana a Jun ČchihoaLöwensteinová, Miriam

18. Korean Ways of Rebellion. Sborník mladých koreanistů (3) [Proceedings of Young Koreanists]. Editoři Blanka Ferklová, Vladislava Mazaná. Prague: Nová vlna 2017, 222 p.

19. Made in Korea. Löwensteinová, Miriam; Popa, Markéta (eds.), Prague: Nová vlna 2018, 424 p.

20. Bibliography of Periodicals, 1950–1955 Korea and Korean war. Valošek, Matěj. Institute of the Far East, Department of Korean Studies 2018, 105 p.

21. Made in Korea II. Löwensteinová, Miriam; Popa, Markéta (eds.), Prague: Nová vlna 2019, 453 p.

22. Korean Ways of Diversity. Sborník mladých koreanistů (4). [Proceedings of Young Koreanists]. Vladislava Mazaná, Karolína Šamánková (eds.), Praha: Nová vlna 2019, 261 p.

23. Čchő Sŭnghŭi a An Sŏnghŭi v Československu/Ch’oe Sŭnghŭi and An Sŏnghŭi in Czechoslovakia. Löwensteinová, Miriam; Pucek, Vladimír; Valošek, Matěj. Prague: Nová vlna 2019, 61 p.

24. Čítanka klasické korejské literaturyLöwensteinová, Miriam (ed.), Prague: Nová vlna 2020, 272 p.

News

There are not any news