Filozofická Fakulta

Korejská konverzace 1

Učebnice Korejské konverzace sepsaná Blankou Ferklovou a Štěpánkou Horákovou

Tato učebnice je určena vysokoškolským studentům koreanistických oborů bez předchozí znalosti korejského jazyka. Je založena na principech rovnoměrného rozvíjení všech

jazykových kompetencí – mluvení, psaní, čtení a poslechu, velký důraz je kladen na rychlý rozvoj bohaté slovní zásoby v daných tematických okruzích.

 Učebnici doplňuje poslechové CD. Cvičení obsahují jednak úlohy určené k práci v hodině, spolupráci mezi studenty a rozvíjení komunikativních schopností, jednak úlohy určené k fixaci vybraných gramatických jevů pomocí drilů, jež mohou být využity v domácí přípravě. Každá ze 6 lekcí této učebnice je tvořena dvěma částmi, vytváří proto dvanáctidílný celek, jenž by měl odpovídat týdennímu plánu během prvního semestru studia korejského jazyka. Obsahuje také úvodní stručné poučení o korejském písmu a výslovnosti korejštiny.  

 

Obsah:  

Korejské písmo a výslovnost korejštiny 

Lekce 1 Představení 

Lekce 2 Místo 

Lekce 3 Nakupování 

Lekce 4 Restaurace 

Lekce 5 Čas, telefon 

Lekce 6 Rodina, doprava

PřílohaVelikost
Korejská konverzace_1.pdf2.34 MB