Filozofická Fakulta

Film

I.

 

THOMPSONOVÁ, Kristin – BORDWELL, David: Jižní Korea / South Korea. – In: THOMPSONOVÁ, Kristin – BORDWELL, David: Dějiny filmu / Movie history. (Přel. Helena Bendová aj. / Transl. by  Helena Bendová ... Praha, Akademie múzických umění v Praze / nakladatelství Lidové noviny 2007, s. 689-690, 3 černob. a 1 bar. fotogr.

 

II.

 

-fs-: Vývoj korejského filmu / Development of Korean film. – Filmový technik 6 (1958) 6, s. 91.

 

ft: Květinářka. [KLDR.] / The Flower Girl. [DPRK.] – Večerní Praha 4. 9. 1972.

 

-ch-: KLDR ve filmu / DPRK in movie. – Večerní Praha 4. 9. 1979.

 

Dny korejského filmu / Days of Korean movies. – Rudé právo 4. 9. 1980.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Historie a současnost korejské kinematografie / The Past and the Present of Korean Cinematography. – Film a doba 27 (1982) 8, s. 471-472.

 

eš: Vyprávění o Čchun-hjang. 1. [KLDR] / The Story of Ch’unhyang. 1. [DPRK.] – Týdeník Československá televize 29. 8.-4. 9. 1983, s. 5, fotogr. [Vysílala Československá televize 30. 8. 1983 / Broadcasted by Czechoslovakian television on 30. 8. 1983.]

 

JANDÁSKOVÁ, Zuzana: Vyprávění o Čchun-hjang. [Dopisy diváků] / The Story of Ch’unhyang. [Letters from viewers]. – Týdeník Československá televize 17. 10. - 23. 10. 1983, s. 3.

 

KADLEC, Ladislav: Dny korejského filmu / Days of Korean movies. – Tvorba 5. 10. 1983, č. 40, s. 11.

 

LIŠČÁK, Vladimír: Vyprávění o Čchun-hjang. [Dopisy diváků] / The Story of Ch’unhyang. [Letters from viewers]. – Týdeník Československá televize 3. 10.-9. 10. 1983, č. 41.

 

mt: Přehlídka korejských filmů v Praze / Exhibition of Korean movies in Prague. – Večerní Praha 7. 9. 1983.

 

eš: Vyprávění o Čchun-hjang. 2. [KLDR] / The Story of Ch’unhyang. 2. [DPRK.] – Týdeník Československá televize 22. 9.-28. 9. 1986, č. 39, s. 6, fotogr. [Vysílala Československá televize  24. 9. 1986 / Broadcasted by Czechoslovakian television on 24. 9. 1986.]

 

BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír: Mentolky a jiné pálivé sladkosti. (Poznámky ke korejské kolekci na 35. MFF Karlovy Vary) / Peppermints and other spicy sweets. (Notes to Korean collection at the 35th Karlovy Vary IFF) – Film a doba 46 (2000) 3, s. 127-130.

 

BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír: Má střeva mají devět kliček, má láska kvete v každé z nich. Poznámky k sekci Nový korejský film, uvedené na 36. MFF v Karlových Varech / My intestines have nine curves, my love flowers deep in them. Notes to the section New Corean Cinema at the 36th International Film Festival Karlovy Vary. – Film a doba 47 (2001) č. 3, 118-122.

 

LEE J-yong (I Čä-jong / 이재용) – MOON Seung-wook (Mun Sŭng-uk/ 문승욱); zat: Korejští režiséři se učili i z českých filmů / Korean directors learned also from Czech films. – Lidové noviny 31. 1. 2002, s. 29, 2 fotogr.

 

 

THEIN, K.: Opojen ženami a malováním [임권택: 취화선 / Im Kwŏn-tchäk: Čchühwasŏn] / Intoxicated by women and painting. [Im Kwŏn-täek: Strokes of Fire.] – Film a doba 48 (2002) 3, s. 142-143.

 

BLAŽEJOVSKÝ, J.: Oáza. [이창동: 오아시스 / I Čchang-tong: Oasisŭ] / Oasis. [Yi Ch’ang-tong :Oasisŭ.] – Film a doba 49 (2003) 3, s. 149. – Rubrika: 38. MFF v Karlových Varech / Section: 38th Karlovy Vary IFF.

 

LEE Mi-yeon (I Mi-jŏn / 이미연); KOPECKÁ, Anna: Mám ráda Kaurismäkiho humor / I like Kaurismäki’s humor. – Lidové noviny 30. 1. 2003, s. 29, 1 fotogr.

 

FRANCKOVÁ, I.: Jaro, léto, podzim, zima ... a jaro [김기덕: 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 봄 / Kim Ki-dŏk: Pom, jŏrŭm kaŭl, kjŏul kŭrigo pom / Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring. [ Kim Ki-dŏk: Pom, yŏrŭm,  kaŭl, kyŏul kŭrigo pom.] – Premiere 5 (2004) 10, s. [85].

 

KOFROŇ, L.: Od jara do jara: jak se neztratit v životě [김기덕: 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 봄 / Kim Ki-dŏk: Pom, jŏrŭm kaŭl, kjŏul kŭrigo pom / From spring to spring: how do you not lose your way. [ Kim Ki-dŏk: Pom, yŏrŭm, kaŭl, kyŏul kŭrigo pom.] – Mladý svět 46 (2004) 40, s. 36.

 

 

FILA, K.: Jaro, léto, podzim, zima ... a jaro [김기덕: 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 봄 / Kim Ki-dŏk: Pom, jŏrŭm kaŭl, kjŏul kŭrigo pom / Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring. [ Kim Ki-dŏk: Pom, yŏrŭm, kaŭl, kyŏul kŭrigo pom.] – Cinema 14 (2004) 10, s. 72-75.

 

KORBAŘOVÁ, K.: Jaro, léto, podzim, zima ... a jaro / [김기덕: 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 봄 / Kim Ki-dŏk: Pom, jŏrŭm kaŭl, kjŏul kŭrigo pom / Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring. [ Kim Ki-dŏk: Pom, yŏrŭm, kaŭl, kyŏul kŭrigo pom.] – Filmový přehled 55 (2004) 10, s. 17-[18].

 

STOJÁKOVÁ, Karla; MARTÍNEK, Přemysl: MFF v Pusanu ukázal, kam kráčí asijský film / Pusan IFF showed, where Asian movie is headed. – Filmové listy – Uherské Hradiště, 1 (2004) 4, Rubrika: Zahraničí, s. 3.- (03.11.2004)

 

FILA, Kamil: Korejští tygři vystrkují drápy / Korean tigers showing their claws. – Cinema 15 (2005) 5, s.

 

KIM Ki-duk (Kim Ki-dŏk / 김기덕); MÍŠKOVÁ, Věra: Ptají se mě na násilí, sex a korejskou kulturu / They are asking me about violence, sex and Korean culture. – Právo 1 .7. 2006, s. 12.

 

 

PROCHÁZKA, Michal: Jižní Korea v zrcadle Mutanta [봉준호: 괴물; Pong Čun-ho: Kömul / Mutant /  Bong Joon-ho: Koemul / The Host] / South Korea in the mirror of Mutant. – A2 3 (2007) 26 s. 13.

 

PROCHÁZKA, Michal: Severokorejští agenti a Bushův naklonovaný prst [festival Udine, Itálie / Italy 2006] / North Korean agents and cloned finger of Bush [festival Udine, Italy / Italy 2006]. –   Právo – Praha 3. 5. 2006, s. 18.

 

 

KIM Eun-Kyung (Kim Ŭn-kjŏng / 김은경); PROCHÁZKA, Michal: Soutěživá společnost je nemocná / A competitive society is sick. – Právo 3. 5. 2007, Styl s. 4, 2 il.

 

 

LEE Chang-dong (I Čchang-dong / 이 창동); PROCHÁZKA, Michal: Každý film je politický / Every movie is political. – Právo, příloha Salon 29. 11. 2007, s. 1-2.

 

JEONG Seung-hoon (Čŏng Sŭng-hun  / 정승훈): From Ghost Film to the Film as Ghost: Realist Paradigm and Beyond in Korean Horror. –  ArOr 76 (2008) 2, s. 251-268.

 

PROCHÁZKA, Michal: Pusan 2008: Korea po odlivu nové vlny / Pusan 2008: Korea after the outflow of the new wave. – Právo – Praha 8. 10. 2008, s. 15.

 

NEFF, Ondřej: PiFan. Jdi na východ, mladý muži. [13th Puchon International Fantastic Film Festival, 2009] / PiFan. Go to East, young man. [13th Puchon International Fantastic Film Festival, 2009]. – Pevnost (2009) 9, s. 97.

 

PROCHÁZKA, Michal: Pusanský festival žil historií, Indií i Argentem [festival Pusan 2009] / Pusan festival living on history, India and Argento. – Právo – Praha 17. 10. 2009, s. 19. – (20091017).

 

KIM Ji-woon (Kim Či-un / 김지운); PROCHÁZKA, Michal: Základem filmu je vzpomínání / Base of a movie is remembering. – Cinepur 17 [i.e.19] (2010) 67, s. 31, 1 il.

 

LEE Chang-dong (I Čchang-dong / 이 창동); STUCHLÝ, Aleš – TESAŘ, Antonín: Pouhá koncentrace nestačí / Mere concentration is not enough. – Cinepur 18 (2010) 71, s. 16-17.

 

PROCHÁZKA, Michal: Filmy jako recepty na modernitu. Podoby současné filmové Koreje / Movies as recipes for modernity. Forms of contemporary Korean cinema. – Cinepur 17 [i.e.19] (2010) 67, s. 27-30, 4 il.

 

PROCHÁZKA, Michal: Jihokorejský casting na prezidenta aneb Filmový průvodce korejskou politikou / South Korean president casting, in other words, film guide through Korean politics. –  Mezinárodní politika 34 (2010) 2, s. 37-39, 2 il.

 

PROCHÁZKA, Michal: Korejská Služebná po padesáti letech. Mezi zakázanou vášní a společností perverze [하녀 / Hanjŏ 1960, remake 2010] / Korean maid after 50 years. Among the forbidden passion and perversion of society. [Hanyŏ 1960, remake 2010.] – Cinepur 17 [i.e.19] (2010) 71, s. 28-31, 6 il.

 

PROCHÁZKA, Michal: Korejský film vrací úder / Korean movie strikes back. – Cinepur 17 [i.e.19] (2010) 67, s. 32-33, 5 il.

 

PROCHÁZKA, Michal: Láska z pasáže. Jak Praha dobyla Koreu (a Korea Asii)  (Televizní seriál: 프라하의  연인 / Peurahaui Yeonin / Milenci z Prahy  ) / Love from passage. How Prague conquered Korea (and Korea conquered Asia). [P’ŭrahaŭi yŏnin.] – Cinepur 17 [i.e.19] (2010) 69, s. 0024-0027, 9 il.

 

GREGOR, Jan: Terapie sebestředného poustevníka. Korejský režisér Kim Ki-duk má rád světové festivaly a ten karlovarský obzvlášť / Self-centered hermit’s therapy. Korean director Kim Ki-dǒk likes word festival, especially Karlovy Vary IFF. – Respekt 22 (2011) č. 28, s. 64-65.

 

PROCHÁZKA, Michal: Jihokorejský sen o Severu. [Mezinárodní filmový festival v jihokorejském Pusanu.] / South Korean dreams about North. [South Korean Pusan IFF] – Lidové noviny 15. 10. 2011, s. 9.

 

PROCHÁZKA, Michal: O korejských kamerách [festival Pusan 2012] / About Korean cameras [Pusan IFF]. – Literární noviny 21 (2010) 41, s. 12. – (20101014).

 

JAROŠ, Jan: Země zaslíbená ... ovšem jen pro turisty / The Promised Land ... but only for tourists. [Film „Vítejte v KLDR“ / Movie Welcome to DPRK.]. – Týdeník Rozhlas 21 (2011) 4, s. 27, fotogr.

 

PROCHÁZKA, Michal: Jihokorejská společnost práce pro blaho světa / South Korean Society for the good of the world. – http://www.literarni.cz/rubriky/sloupek/jihokorejska-spolecnost-prace-pro-blaho-sveta_8361.html – 24. 3. 2011.

 

PROCHÁZKA, Michal; KIM Se-jeong: Independent film in Korea needs systematic support.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/people/2012/11/178_125243.html

21. 11. 2012. 

News

There are not any news