Filozofická Fakulta

Maps

Zeměměřický ústav Praha: Korejská lidově demokratická republika [kartografický dokument] 1:3 500 000 / Democratic People's The Republic of Korea [cartographic document] 1:3 500 000. – 2. vyd. / 2nd ed. Praha, Státní zeměměřický a kartografický ústav 1950. 1 mapa. – Soubor politických map. Č. 1. – Na rubu listu obsáhlý doprovodný text / With a comprehensive accompanying text on the back sheet.

 

Politicko-hospodářský atlas světa. Seš. 3. Indonesie – Čína – Korea / Political Economic Atlas of the World. Part 3. Indonesia – China – Korea. – Praha, Orbis 1952. [2] s.

 

Politicko-hospodářský atlas světa. Seš. 9. Korea – Mongolsko – Japonsko – Indický oceán – Australie – Nový Zéland – Tichý oceán – Severní Amerika / Political Economic Atlas of the World. Part 9. Korea – Mongolia – Japan – Indian Ocean – Australia – New Zealand – Pacific Ocean – North America. – Praha, Orbis 1953. [4] s.

 

Japonsko a Korea / Japan and Korea. (Textovou část zpracoval Dušan Trávníček / Text by Dušan Trávníček.) – Praha, Ústřední správa geodézie a kartografie 1964. 42 s., il., 1 barev. mapa (72 x 88 cm.) – Edice Poznáváme svět. Sv. 14.

             Jelínková, Miriam – Klöslová, Zdenka: Soubor map "Poznáváme svět". Japonsko a Korea / A Set of Maps "We Are Learning the World". – NO 20 (1965) 1, s. 31.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Korea, Japonsko (tvorba a recense map) / Korea, Japan (creation and review of maps) – In: Ministerstvo národní obrany – Československá akademie věd: Československý vojenský atlas / Czechoslovak Military Atlas. Praha, Naše vojsko – MNO 1965, s. 178-179.

 

KOREA, JAPONSKO. – Válka v Koreji. Mapy / Korea, Japan. – The War in Korea. Maps. – In: Ministerstvo národní obrany 015 – Československá akademie věd: Československý vojenský atlas / Ministry of National Defence – Czechoslovak Academy of Sciences: Czechoslovak Military Atlas. Praha, Naše vojsko 1965, s. 178-179, 370-371.

 

Korea / Korea. – In: Čína. Korea. Mongolsko. Nepál. Obecně zeměpisná mapa: 1:5000000 /  China. Korea. Mongolia. Nepal / General geographical map: 1:5000000. (Odpovědný redaktor J. Novotný. Autorka textu E. Aunická / Editor J. Novotný. Text by E. Aunická.) – Praha, Geodetický a kartografický podnik 1990. 1 barev. list 86 x 107 cm.

 

Čína – severovýchodní část, Korea, Japonsko / China – northeastern part, Korea, Japan. - In: – In: Velký atlas světa / Great Atlas of the World. 3. vyd. / 3rd ed. Praha, Kartografie [1992], s. 78-79.

 

National Geographic Society: Na hranici Korejí. Zapomenutá válka. Tři nekonečné roky v Koreji: 1950-1953 [kartografický dokument, oboustranná mapa] / On the border of Koreas. The Forgotten War. Three endless years in Korea: 1950-1953. (Připravilo oddělení National Geographic Maps pro časopis National Geographic. Allen Carroll, chief cartographer. Přel. z angl. originálu The two Koreas. The forgotten war / (Prepared by National Geographic Maps’s department for periodical National Geographic. Allen Carroll, chief cartographer. Transl. from the English original The two Koreas. The forgotten war). – Praha, Sanoma Magazines 2003. – Měřítko 1:1 560 000. 2 barev. mapy na jednom listě / Scale 1:1 560 000. Two colored maps on one sheet.

 

-pks-: [Stereografická mapa Asie 1744 / Stereographic map of Asia.] – Informační bulletin ČKS, ročník 2006, 1. číslo, s. 112. – [Mapa na přední straně obálky / Map on the front cover.]

 

BOČEK, Jan: Jak si žije Kim / How does Kim live like? [Satelitní mapa KLDR / DPRK’s satellite map] – Respekt 23 (2012) 46, s. 82. 

News

There are not any news