Filozofická Fakulta

Script

VPK: Snahy o reformu písma v Koreji / Efforts to Reform the Alphabet in Korea. – NO 13 (1958) 3, s. 60.

 

PULTR, Alois – PUCEK, Vladimír: Z historie korejského písma / From the History of the Korean Alphabet. – NO 24 (1969) 7, s. 202-208.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Vznik korejského písma / The Origin of the Korean Script. – NO 40 (1985) 4, s. 110-112.

 

GENZOR, Jozef: Písomné sústavy světa. Japonské písmo. Kórejské písmo / World’s Writing Systems. Japanese Alphabet. Korean Alphabet. – Príroda a spoločnosť 29 (1980) 16, s. 56-59.

 

GENZOR, Jozef: Kórejské písmo / Korean Script. - In: KRUPA, Viktor – GENZOR, Jozef:  Písma sveta / Scripts of the World. Bratislava, Obzor 1989, s. 301-306.

 

UTÍKAL, Michal: Úvod do grafemického systému korejského jazyka / Introduction to Graphic System of Korean Language.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Uvod-do-grafemickeho-systemu-korejskeho-jazyka.aspx

16. 10. 2007.

 

HAN Hae-Joon: The Hangul alphabet of Korea / Korejské písmo hangul. (Přel. Tomáš Horák / Transl. by Tomáš Horák.) – Typo (2008) 31, s. 2-19, il.

 

KOH Gyeong: The Future of Korean Calligraphy / Budoucnost korejské kaligrafie. (Přel. Linda Kudrnová / Transl. by Linda Kudrnová.) – Typo (2008) 31, s. 46-55.

 

LEE Iksop – RAMSEY, S. Robert: Design pronciples of Hangul / Stavební princip

hangulu. (Přel. Olga Neumanová / Transl. by Olga Neumanová.) – Typo (2008) 31, s. 20-25.

 

YUN Seonil: Creating CJK Latin / Tvorba latinky pro CJK. (Přel. Olga Neumanová / Transl. by Olga Neumanová. – Typo (2008) 31, s. 26-39.

 

KIM Tae-Hyun: Resist and Act on Imagination / Odolat a držet se fantazie. (Přel. Linda Kudrnová / Transl. by Linda Kudrnová.) – Typo (2008) 31, s. 47-52.

 

JANOŠ, Jiří: Čínské písmo je zkouška intelektuální odvahy / Chinese Characters are an Examination of Intellectual Courage. – Krok: kulturní revue Olomouckého kraje. 7 (2010) 2, s. 33-39.

 

JANOŠ, Jiří: Zápas o vlastní národní písmo / The Struggle for an Inherent National Script. – Živá historie 3 (2010) duben, s. 44-45, il.

 

HORÁK, Tomáš: Korejské písmo hangul, nejcennější odkaz minulosti / Korean Script Hangul, the Most Valuable Legacy of the Past. – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin 4. 10. 2012,  s. 4-7.

News

There are not any news