Filozofická Fakulta

Bibliography

Korea. – In: KAFTAN, Miroslav: Lidově demokratické země Asie. Korea – Vietnam – Mongolsko. Výběrový seznam literatury / Democratic People’s Countries of Asia. Korea – Vietnam – Mongolia. List of selected literature. – Praha, Univ. knihovna 1956, s. 2-9. – Čteme a studujeme. R. 1956.  Seš. 2.

 

Korejská literatura / Korean Literature. – In: PETRHÝL, Miroslav: Čínská literatura. Korejská literatura. Mongolská literatura. Vietnamská literatura / Chinese literature. Korean literature.  Mongolian literature. Vietnamese literature. Praha, Městská lidová knihovna 1959.7, [1] s.

 

Korea / Korea.  In: KOVÁŘ, Bl.: Asie, Afrika, Latinská Amerika. Bibliografie českých a slovenských knih 1961-1964 / Asia, Africa, Latin America. Bibliography of Czech and Slovak books 1961-1964. – Praha, Národní knihovna 1964, s. 38-39.

 

GENZOR, Jozef: Korean Studies in Czechoslovakia (A Selected Bibliography). – In: AKSE Newsletter 8, Durham 1985, p. 39-45.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka, ed.: Doc. PhDr. ALOIS PULTR. Bibliografie 1946-1977 / Assoc. Prof. PhDr. Alois Pultr. Bibliography 1946-1977. (Životopisnou poznámku napsal PhDr. Vladimír Pucek /  Bibliographical Note by PhDr. Vladimír Pucek.) – Praha, Orientální ústav ČSAV. 53 s., 1 fotogr. –  Bibliografická edice Orientálního ústavu ČSAV. Sv. 3 / Bibliographical Series of the Oriental Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences. Volume 11. – Připraveno k vydání v roce 1978, vyšlo v roce 1991 / Ready for publication in 1978, published in 1991.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka, ed.: Korea in Czechoslovakia (Czech Republic). Bibliography = Korea v Československu (České republice.) Bibliografie. Foreword by = Předmluva Vladimír Pucek. – Praha, enigma corporation 1995. 85 s. – Souběžný česko-anglický text / Czech-English parallel text.

 

[KLÖSLOVÁ, Zdenka]: Publikace o Koreji od počátku 90. let Publications related to Korea since the early 90s. – Zpravodaj České orientalistické společnosti. Praha 4 (1997) 1-2, s. 41-43.

 

CHALOUPKA, David – JIROUŠKOVÁ, Jana: Nový Orient. Článková bibliografie. Ročník 1.-50. (1945/46-1995) / Nový Orient. Bibliography of articles. Vol. 1.-50. (1945/46-1995). – Praha, Akademie věd ČR – Orientální ústav 1998. 343 s.

 

HORÁKOVÁ, Štěpánka, ed.: Vladimír Pucek. Bibliografie 1954-1998 = Vladimír Pucek. Bibliography 1954-1998 / (Vydal Vladimír Liščák. Úvod Doc. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc / Edited by Vladimír Liščák. Foreword by Doc. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. ) – Praha / Prague 1999. xxi, 15 s. – 1 fotogr. – Bibliografická edice Orientálního ústavu AV ČR. Svazek 11 / Bibliographical Series of the Oriental Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic. Volume 11. – Souběžný česko-anglický text / Czech-English parallel text.

 

LARSEN, Kirk W. – HOFFMANN, Frank – CHRISTENENSEN, Matthew J., eds.: The Harvard Korean studies bibliography. 80.000 references on Korea [CD-ROM]. Cambridge, Mass., Harvard University Korea Institute 1999.

 

[KLÖSLOVÁ, Zdenka]: Bibliografie českých prací s korejskou tématikou (2003/2004) / Bibliography of Czech works related to Korea (2003/2004). – In: Informační bulletin ČKS. Ročník 2005 / 0. číslo, s. 47-49.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Bibliografie prací s korejskou tématikou (2003-2005) / Bibliography of Czech works related to Korea (2003-2005). – In: Informační bulletin ČKS. Ročník 2006 / 1. číslo, s. 104-109.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Bibliografie prací s korejskou tématikou (2005-2008 / Bibliography of Czech works related to Korea (2005-2008). – In: Bulletin Česko-korejské společnosti. 2007/2008, s. 194-202.

http://cksweb.files.wordpress.com/2010/03/bibliografie-2005-08.pdf

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Vybraná bibliografie prací o Koreji a překladů z korejštiny od roku 1995 / Selected bibliography of works about Korea and translations from Korean language from year 1995. 

http://www.korea.cz/bibliografie.php

 

Bibliografie českých prací o Koreji a překladů z korejštiny [1995-2008]. Připravuje Zdenka Klöslová a Česko-korejská společnost / Bibliography of Czech works about Korea and translations from Korean language [1995-2008]. Prepared by Zdenka Klöslová and Czech-Korean Society.

http://cks-korea.cz/koreanistika/starsi-knihy/

 

CHO Yong-Ran: Přehled překladů / Translations overview. – Nanumto Plus (2000) 1, s. 14-16.

[KLÖSLOVÁ, Zdenka: Bibliografie překladů děl korejských autorů  do češtiny a děl českých i zahraničních autorů o korejské literatuře a historii / ... ] – 해외 출판 정보/ Häö čchulpchan čŏngbo = Overseas Publication Information Access. [56 záznamů / ... ]

http://opia.klti.or.kr/htmlpage/htmlpage.jsp?no=108

2011

(jo) [OLŠA, Jaroslav, jnr].: Knihy korejských autorů v češtině / Books by Korean authors in Czech.   – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin 4.10. 2012, 23 (2012) 40, s. 36-39.

 

OLŠA, jr., Jaroslav: O SEVERNÍ KOREJI V ČEŠTINĚSoupis primárních a sekundárních knižních publikací týkajících se KLDR dostupných v českém jazyce / About North Korea in Czech language. List of primary and secondary book publications relating to North Korea available in Czech language. – In: MYERS, Brian Reynolds: Nejčistší rasa. Jak Severokorejci vidí sami sebe a proč je důležité to vědět / The Cleanest Race: How North Koreans See Themselves and Why It Matters. (Přel. Dina Podzimková / Transl. by Dina Podzimková.) Praha, Ideál 2013, s. 203-218.

http://www.mzv.cz/file/988475/Olsa___bibliografie___Nejcistsi_rasa.pdf

 

[Bibliografie překladů děl korejských autorů do češtiny 1996-2009 / Bibliography of translations of works by Korean authors into Czech language. 25 záznamů / 25 entries ]

http://www.unesco.org/xtrans/bsresult.aspx?a=&stxt=&sl=kor&l=ces&c=CZE&pla=&pub=&tr=&e=&udc=&d=&from=&to=&tie=a

16. 5. 2013.

[Bibliografie překladů korejských legend a děl o politice do češtiny – 1982, 1987, 1992 / Bibliography of translations of korean legends and works about politics in Czech language - 1982, 1987, 1992. 3 záznamy / 3 entries]

http://www.unesco.org/xtrans/bsresult.aspx?a=&stxt=&sl=kor&l=ces&c=CSK&pla=&pub=&tr=&e=&udc=&d=&from=&to=&tie=a

16. 5. 2013.

Vybraná bibliografie Vladimíra Pucka / Selected bibliography of Vladimír Pucek – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – GLOMB, Vladimír, eds.: Podoby Koreje / Images of Korea. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2013, s. 297-299.

News

There are not any news