Filozofická Fakulta

Transcription

BARTOŠEK, Josef – VÁHALA, František: Jak v češtině zacházet se jmény z východoasijských jazyků / How to Deal With East Asian Names in Czech. – Naše řeč 42 (1959) 7-8.

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4697

 

JANKA, Jaromír: [Korejština / Korean.] – In: JANKA, Jaromír: Úkoly a práce názvoslovné komise. Sborník Pedagogického institutu v Praze / The Tasks and Work of Nomenclature Committee.  Proceedings of Pedagogical Institute in Prague. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1961, s. 494.

 

GENZOR, Jozef: Ako prepisovať z ázijských jazykov / How to Transcribe from Asian Languages. – Revue svetovej literatúry 19 (1983) 4, s. 169-170.

 

Transkripce jména Soul / Transcription of the Name of Sŏul. – Lidé a země 38 (1989) 3, s. 132.

 

BYTEL, Antonín – KWON Dže-il (KWŎN Čä-il): Problémy vzájemné transkripce češtiny a korejštiny / Problems of Mutual Transcription of Czech and Korean Languages. – Čeština doma a ve světě 4 (1996) 2, s. 123-126; 4 (1996) 3, s. 200-207.

 

DOPORUČENÍ pro přepis korejského písma do latinky / Recommendations for Transcription of Korean Script into Latin Alphabet. – In: DOPORUČENÍ pro přepis nelatinkových písem do latinky / Recommendations for Transcription of Non-latin Scripts into Latin. Praha, Národní knihovna České republiky 2004, s. 40-41. – Edice Standardizace č. 26.

 

Zásady transkripce a transliterace korejštiny podle vybraných systémů / The Principles of Transcription and Transliteration of Korean According to Selected Systems.

http://www.korea.cz/korejstina.php

 

 

[Transkripce korejštiny / Transcription of Korean.]  http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/files/3153/mi_v2006c1_20060217_cast3str18_26.pdf

2008. 

News

There are not any news