Filozofická Fakulta

Songs

Píseň korejské demokratické mládeže / Song of the Korean Democratic Youth. (Hudba Kim Sun-Nam, úprava Jan Kapr, překlad Josef Urban / Music by Kim Sun-Nam, arrangement by Jan Kapr, transl. by Josef Urban.) – In: Mládí světa v boji za mír / The World’s Youth Fighting for Peace. Praha, Mladá fronta 1951, s. 57. – Edice kulturního materiálu ČSM / Edition of cultural material ČSM. [Sv. /vol.] 4.

 

Písně přátel. Budovatelské, mírové, mládežnické a vojenské písně ... korejské... / Songs of Friends. Construction, Peace, Youth and Army Songs from ... Korea ... . (Vybral a sestavil M. Horák / Selected and arranged by M. Horák.) – Praha, Naše vojsko 1953. 472 s. – (14 korejských písní, korejská hymna. Hudbu složili Kim Won-gjun, Pak Han-gu, Kim Sun-nam, Li Ken-u / Ri Kjŏn-u, Ten Teng-gil / Čŏn Čŏng-gil a upravil ji J. Kapr / 14 Korean Songs, including Korean Anthem. Music by Kim Wŏn-gyun, Pak Han-gu, Kim Sun-nam, Yi Kyŏn-u, Chŏn Chŏng-gil, arranged by J. Kapr.)

 

MUN Den San (Mun Čŏng-san): Korejské lidové písně / Mun Chŏng-san: Korean Folk Songs. (Z ruštiny přel. V. Šolín / Transl. from Russian by V. Šolín.) – Hudební rozhledy 15 (1958) 11, s. 621-622.

News

There are not any news