Filozofická Fakulta

Geography

 I.

 

SION, J.: Korea / Korea. In: Zeměpis světa / World Geography. (Řídí P. Vidal de la Blache a L. Gallois / Ed. P. Vidal de la Blache and L. Gallois.) Díl 9 / Vol. 9. Monsunová Asie / Monsoon Asia. (Přel. O. T. Kunstovný / Transl. by  O. T. Kunstovný.) Praha, Aventinum 1930, s. 348-359.

 

KORČÁK, Jaromír: Korea. – In: KORČÁK, Jaromír: Hospodářský a politický zeměpis lidových demokracií. II. / Economic and Political Geography of Popular Democracies. II. Praha, Vysoká škola politických a hospodářských věd 1950, s. 21-25. – Rozmnoženo / Mimeographed.

 

KORČÁK, Jaromír: Korea. – In: KORČÁK, Jaromír: Politický a hospodářský zeměpis Asie / Political and Economic Geography of Asia. Praha, Vysoká škola politických a hospodářských věd 1951, s. 16-19. – Rozmnoženo / Mimeographed.

 

VITVER, Ivan Aleksandrovič: Korea / Korea. – In: Vitver, Ivan Aleksandrovič: Hospodářský zeměpis světa / Economic Geography of the World. (Z ruského orig. Ekonomičeskaja geografija zarubežnych stran přel. kolektiv překladatelů / From the Russian original „Ekonomičeskaja geografija zarubežnych stran“ transl. by a team of translators.) 1. vyd. Praha, Orbis 1952, s. 246-253, 3 mp. – 2. vyd. / 2nd ed. 1953, s. 262-269, 3 mp.

 

Korea. (Čoson). Korejská lidově demokratická republika. Korejská republika / Korea. (Choson.) The Democratic People’s Republic of Korea. The Republic of Korea. – In: Zeměpis světadílů a Sovětský svaz. I. Evropa, Asie a Sovětský svaz / Geography of continents and Soviet Union. I. Europe, Asia and Soviet Union. – Praha, SPN 1964, s. 228-231. (Učební texty vysokých škol / Textbooks for universities.)

 

Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: HÄUFLER, Vladislav – KRÁL, Václav – CHROBOKOVÁ, Drahomíra: Zeměpis zahraničních zemí I. / Geography of Foreign Countries I. Praha, Československá akademie věd 1964, s. 729-750.

 

Korea / Korea. – In: KUNSKÝ, Josef – MÁLEK, Rudolf – VRÁNA, Otakar: Zeměpis světa. Asie /  World Geography. Asia. Praha, Orbis 1965, s. 380-399.

 

BIČÍK, Ivan – OBERMANN, Alois: Korejský poloostrov / The Korean Peninsula. – In: BIČÍK, Ivan – OBERMANN, Alois: Asie / Asia. Praha, Albatros 1980, s. 236-238, 5 bar. fotogr.

 

PETR, Václav: Korejská lidově demokratická republika. Jižní Korea / The Democratic People’s Republic of Korea. South Korea. – In: PETR,  Václav: Politický a hospodářský zeměpis světa. Část III. Politická a hospodářská mapa Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie – Oceánie / Political and Eeconomic Geography of the World. Part III. Political and economic map of Asia, Africa, America, Australia – Oceania. [Praha], Vysoká škola politická ústředního výboru KSČ, 1980, s. 14-16, s. 50. – Pro vnitřní potřebu školy / For school internal use.

 

KUBÍČEK, Petr – PETŘÍK, Ivo: Hory Korejského poloostrova / The Mountains of Korean peninsula. – In: Šlégl, Jiří a kol.: Světová pohoří. II. díl. Asie / World mountains. II. Vol. Asia. Praha, Euromedia Group 2001, s. 218-223, fotogr., mapa.

 

ANDĚL, Jiří a kol./ et al.: Jižní Korea / South Korea. – In: ANDĚL, Jiří a kol. / and al.: Makroregiony světa / Macroregions of the world. Praha, Nakladatelství České geografické společnosti 2010, s. 63-64

 

 

II.

 

SPIRHANZL, Jaroslav: Geografické výzkumy v Koreji / Geographic Researches in Korea. – Lidé a země 1 (1952) 6, s. 195-195.

 

vs: Ostrov Čedžudo / Cheju Island. – Lidé a země 2 (1953) 6, s. 229.

 

GENZOR, Jozef: Soul / Seoul. – Pyramída 14 (1985) 167, s. 5337.

 

DAVID, Petr: Soul – olympijské město / Seoul – the Olympic City. – Lidé a země 37 (1988) 8, s. 344-346.

 

SHAPIRO, Eva: Korejské národní parky / Korean National Parks. – Geografické rozhledy 14 (2004/05) 1, s. 6-7.

News

There are not any news