Filozofická Fakulta

Dictionaries

PULTR, Alois: Příruční slovník česko-korejský. (II. díl Učebnice korejštiny) / The Concise Czech-Korean Dictionary. (A Korean Textbook. Vol. II.) – Praha, ČSAV 1954. 253, [1] s. – Československá akademie věd. Sekce jazyka a literatury. Jazykovědné příručky a učebnice. Sv. 3.

 

VESELÝ, Josef a kolektiv korejských studentů: Rusko-česko-korejské slovníčky technického a ekonomického minima. (Učební pomůcka pro korejské studenty.) I. Část. Korejskou část redigoval Nan Gy Bok ( Nam Ki-dŏk) / Veselý, Josef and the team of Korean students: Russian-Czech-Korean Technical and Economic Pocket Dictionaries. (School aid  for Korean students.) Part I. The Korean part compiled by Nam Ki-dŏk. – Praha, SNTL 1956. 137 s.

 

ČCHÖ Kwang-čchol: Základní česko-korejský slovník = 최 광절: 체코 기초 사전 / Čchekcho kičcho sadžŏn / CH’OE Kwang-ch’ŏl: Basic Czech-Korean Dictionary. – Praha, Univerzita Karlova 1988. 148 [1] s.

 

BYTEL, Antonín – KWON Jae-il – KIM Kyu-jin: Česko-korejský slovník / Czech-Korean Dictionary. – In: 비뗄, 안또닌 – 권재일 – 김규진: 기초 체코어 강독과 회화 / BYTEL,  Antonín – KWON, Jae-il – KIM Kyu-jin: Kičcho čchekchoŏ – kangdokkwa höhwa. Základní čeština – četba a konverzace / Basic Czech – Reading and Conversation. Seoul, Hankuk University of Foreign Studies 1997, s. 325-421.

 

Korejština / Korean. – In: Asijský tlumočník. 8 významných jazyků Asie. Základní konverzační obraty / Asian Interpreter. 8 Important Languages of Asia. Basic Conversational Expressions.] – Dubicko, INFOA 2003, s. 81-96.

 

PARK Mi-Young: Česko-korejský slovník / Czech-Korean Dictionary. – Olomouc, Univerzita Palackého 2004, 780 s.

            Horáková, Štěpánka: Park Mi-young. Česko-korejský slovník / Park Mi-young: Czech-Korean Dictionary. – Informační bulletin ČKS 2005, s. 20-21.

 

Česko-anglicko-korejský slovník / Czech-English-Korean Dictionary. – In: BYTEL, Antonín – KIM Kyuchin – BISCHOFOVÁ, J.:  / 비뗄, 안또닌 – 김규진 – 비쇼뽀바, 야나: Česká kultura / 체코 문화 / Čchekcho munhwa / Czech Culture. 서울, 한국외국 어대학교 출판부 / Sŏul, Han’guk ögugŏ tähakkjo čchulpchanbu 2007, s. 205-271.

 

KWŎN, Čä-il – KIM, Kju-džin – KIM In-čchŏn / Kwon Jaeil – Kim Kyuchin – Kim Inchon: Česko-korejský slovník / 체코어 한국어 사전 / Čchekchoŏ han’gugŏsačon / Czech-Korean Dioctionary. – 서울, 한국외국 어대학교 출판부 / Sŏul, Han’guk ögugŏ tähakkjo čchulpchanbu, 2007. XIX, 1034, 25 s.

 

LEE, Michaela: Slovníček jihokorejštiny [základní obchodní termíny] / The glossary of South Korean [basic business terms]. – Profit, příl. Český  export  (2011) č. 14, s. 16.

 

VEDRAL, Jiří: Korejsko-český slovník jmen ptáků / Korean-Czech Dictionary of Birds. – Praha, Jiří Vedral 2012. 12 s. 

News

There are not any news