Filozofická Fakulta

Yearbooks

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – GLOMB, Vladimír, eds.: Podoby Koreje. Pocta Vladimíru Puckovi k 80. narozeninám / Images of Korea. Tribute to Vladimír Pucek’s 80th birthday. – Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta  2013. 305 s., fotogr.

 

OBSAH / CONTENTS:

 

-- Úvodem / ...........................................................................7-9

 

-- Curriculum vitae – VladimírPucek ..........................................11-12

 

-- S docentem Vladimírem Puckem o jeho začátcích, koreanistice, celoživotní práci a obou Korejích  / With doc. Vladimír Pucek about beginnings, Korean studies, his life’s work and about both Koreas ...........................................................................................13-24

 

- PODOBY TEXTU / ...

 

-- Oldřich Král

Jin Ping Mei: podmíněná fikčnost čínského románu / Conditioned Fictionality of Chinese Novel .......................................................................................... 27-43

 

-- Miriam Löwensteinová

Irjǒn jako historik / Iryǒn as a historian .......................................................................................... 45-61

 

-- Vladimír Glomb

Malá Čína: Korea pohledem středověké učebnice / Small China: Korea in the Traditional Primer Tongmong sŏnsŭp ......................................................................................... 63-85

 

- OSOBNOSTI / ...

 

-- Tomáš Horák

Mistr Činul jako iniciátor morální a duchovní obrody korejského buddhismu / Master Chinul as iniciator of the moral and spiritual revitalization of Korean Buddhism .......................................................................................... 89-106

 

-- Marek Zemánek

Buddhistická filosofie a politika v díle Manhä Han Jonguna a dalších myslitelů modernizující se východní Asie / Buddhist philosophy and politics in works of Manhae Han Yongun in relation to East Asian thinkers in the period of modernization .......................................................................................... 107-123

 

-- 유선비 / Sunbee Yu

희곡  “하얀 역병 (Bílá nemoc)“ 에 나타난 공간과 시간의 특성  = Characterization of space and time in the play The White disease –  Bílá nemoc............................................................................... 125-138

 

 

- ČESKÉ ZEMĚ A KOREA / CZECH COUNTRIES AND KOREA

 

-- Zdenka Klöslová

Československý denník, list československých legionářů v Rusku: zpravodajství o Koreji. 1918–1920/ Československý denník, Daily of the Czechoslovak legion in Russia. News on Korea.1918-1920 ....................................................................................... 141-160

 

 

-- Jaroslav Olša, jr.

Max Taubles – první pražský rodák na Korejském poloostrově / Max Taubles – the first person born in Prague in Korea ........................................................................................ 161-183

 

-- 권재일 / KWON Jaeil

체코와 한국 프롤레타리아 문학의발전과 문학사적 의의 / Czech and Korean Proletarian Literature and their Literary Importance ........................................................................................ 211-226

 

- JAZYK / LANGUAGE

 

-- Blanka Ferklová

Fonetické rysy korejských onomatopoií / Phonetic features of Korean onomatopoeia ........................................................................................ 229-240

 

-- Jozef Genzor

Ohrožené jazyky a jejich revitalizace / Endangered languages and their revitalization ...................................................................... 241-258

 

-- Vladislava Mazaná

Specifika diskurzu v korejském komunikačním jazyce: prostředky zesilující a zmírňující ilokuční sílu výpovědi / Discourse features in the Korean communication language: means to reinforce and mitigate illocutionary force of utterance ......................................................................................... 259-279

 

-- Josef Kolmaš

Jak se Tibeťané pojmenovávají / Naming Tibetans .......................................................................................... 281-295

 

-- Vybraná bibliografie Vladimíra Pucka / Selected bibliography of Vladimír Pucek .......................................................................................... 297-299

 

-- O autorech / About the authors .......................................................................................... 301-305

 

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – ZEMÁNEK, Marek, eds.: Sborník mladých koreanistů /  Proceedings of Young Koreanists. – [Praha], Nová vlna 2013. 182 s.

 

OBSAH / CONTENTS:

 

-- BLANKA KAŠPAROVÁ: Sŏ Čä-pchil a jeho recept na modernizaci Koreje / Sŏ Chae-p’il and his recipe for modernization of Korea: Focused on politics and education ........................................................................................... 8-25

 

-- LUCIE MELOUNOVÁ: Muzea na Korejském poloostrově (1910 – 1945) / Museums in the Korean  Peninsula (1910 – 1945) ........................................................................................... 26-41

 

-- JANA HAJZLEROVÁ: Zpravodajství KCNA: Tematická agenda a narativní vzorce jako zdroje zkoumání ideologie na příkladu KLDR / THE KCNA NEWS: Thematic Agenda and Narrative Structures as Sources of Ideology Decoding in North Korea .......................................................................................... 42-60

 

-- MARCELA KAŠPAROVÁ: Korejské televizní drama se zaměřením na „Zimní sonátu“ / Korean TV drama focusing on Winter Sonat .......................................................................................... 61-82

 

-- NIKOL PRAŽÁKOVÁ: I Mun-jǒlův Siin: biografie, autobiografie, fikce? / I Mun-yŏl’s Siin: biography, autobiography, fiction? .......................................................................................... 84-102

 

-- MICHAL FRANCÁN: Im Čeův kritický příspěvek ve Wǒnsäng mongjurok / Im Che’s critical contribution in Wŏnsaeng mongyurok ......................................................................................... 101-119

 

-- VLADISLAVA MAZANÁ: Klíčová slova a jejich kolokáty v korejských popových písních / Keywords and their collocates in Korean pop songs ........................................................................................ 122-143

 

-- LINDA STÖCKELOVÁ: Korjŏmal – současná situace v Kazachstánu / Koryŏmal – present situation in Kazakhstan ........................................................................................ 144-162

 

-- ŠTĚPÁNKA HORÁKOVÁ: Aplikovatelnost modelu výuky korejského ǒhaktangu na FF UK / Strategy of teaching Korean as a part  of curriculum of Korean studies at Faculty of Philosophy at Charles University .......................................................................... 163-180

 

-- O autorech / About the authors  ........................................................................................ 181-182 

News

There are not any news