Filozofická Fakulta

Libretti for exhibitions

PUCEK, Vladimír: Libreto pro výstavu "Korejská mládež v Československu" (Staroměstská radnice, červen 1956) a katalog pro výstavu / PUCEK, Vladimír: Schedule for the exhibition "Korean Young People in Czechoslovakia" (The Old Town Hall, June 1956) and catalogue for the exhibition.

 

Libreto čs. pavilonu na EXPO Tädžon ‘93 (Přel. V. Pucek) / The Schedule of the Czech pavilion for EXPO Taejon ‘93. (Transl. by V. Pucek.)

News

There are not any news