Filozofická Fakulta

Koreans

I.

Korejci /  Koreans. – In: Naučná encyklopedie. Slovník přírodních věd. Třetí díl. Sv. I. / Educational encyclopedia. Dictionary of Natural Sciences. Third part. Vol. I. Praha, Slovanské nakladatelství Josef Elstner 1941, s. 399.

 

Korea and its Students. – Prague, International Union of Students [1961-1962?]. 29 s., il.

 

WOLF, Josef: Korejci / Koreans. – In: WOLF, Josef: Abeceda národů. Výkladový slovník kmenů, národností a národů / Alphabeth of nations. Explanatory dictionary of tribes, nationalities and nations. Praha, Horizont 1984, s. 143.

 

fh [František Honzák]: Korejci / Koreans. – In: HUBINGER, Václav – HONZÁK, František – POLIŠENSKÝ, Jiří: Národy celého světa / Nations of world. Praha, Mladá fronta 1985, s. 160-161.

 

ROGERS, Alisdair: Japonsko a Korea. Společnosti ve skrytu / Japan and Korea. Hidden societies. –  In: ROGERS, Alisdair: Lidé a kultury / Peoples and Cultures. (Z angl. přel. Antonín Otáhal a Jan Pilař / Transl. from English by Antonín Otáhal a Jan Pilař.) Praha, Nakladatelský dům OP, spol. s r.o. 1994, s. 230-237, fotogr.

 

KOLMAŠ, Josef: Mandžuové, Korejci a další národy a národnosti čínského severovýchodu / Manchus, Koreans and other nations and nationalities of China’s northeast. – In: KOLMAŠ, Josef –  MALINA, Jaroslav: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů. 21, Čína z antropologické perspektivy / Panorama of biological and sociocultural anthropology. Modular textbooks for students of anthropoloogy and related fields. 21, China from and anthropological perspective. Brno, Nadace Universitas 2005, s. 117-118.

 

 

PARK Mi-Young: Korejská menšina, její vznik a vývoj v České republice / Korean minority, its origin and development in Czech republic. – In: BAREŠOVÁ, Ivona: Současná problematika východoasijských menšin v České republice / The current issue of East Asian minorities in the Czech Republic. Olomouc, Univerzita Palackého 2010, s. 52-61.

 

VOKOUN, Jaroslav Ignatius: Korean Slaves in China. – [Kolín], Beth-Or 2010. 114 s.

 

VOKOUN, Jaroslav Ignatius: Korejští otroci v Číně / Korean Slaves in China. – 2., autoriz. vyd., upr. pro veřejné publikování / 2. authorized publication, corrected for public publishing. [Kolín]: Beth-Or, 2010. 107 s., il. (některé barev.), portréty.

 

II.

 

HAN Hung-su: Korejci a Evropané / Han Hŭng-su: Koreans and Europeans. – Panorama 23 (1948) 1-2, s. 7-9.

 

NOVÁK, Jan: Jen-pien, korejský autonomní okruh v ČLR / Yanbian – Korean Autonomous District in the People’s Republic of China. – NO 23 (1968) 5, s. 139-145.

 

GENZOR, Jozef: Problémy s menšinami / Problems with National Minorities. – Svet vedy (1969) 12, s. 729-723.

 

KOLMAŠ, Josef: Mandžuové, Korejci a další národy a národnosti čínského severovýchodu / Manchus, Koreans and Other Nations and Nationalities of China’s North-East. – NO 37 (1982) 6, s. 169-172.

 

Korejci v Nipponu / Koreans in Nippon. (Der Spiegel.) – ZZ 19 (1982) 10, s. 30-31.

 

PUCEK, Vladimír: Repatriace Korejců z Japonska / The Repatriation of Koreans from Japan. – NO  17 (1962) 8, s. 172-173.

 

JANOŠ, Jiří: Korejci – Irové Dálného východu? / Koreans - Irish of the Far East? – Koktejl 5 (1996) 10, s. 68-74, fotogr.

 

Japonské kořeny / The Japanese roots. (DISCOVER, Toronto.) – ZZ 35 (1998) 21, s. 8-10.

 

KUNDRA, Ondřej: Severokorejské otrokyně v Žebráku / North Korean female slaves in Žebrák.

http://respekt.ihned.cz/c1-36213070-severokorejske-otrokyne-v-zebraku

27. 3. 2004.

 

JELÍNKOVÁ, Marie: Naše Severní Korea / Our North Korea. – A2 ( 2006) 10.

 

JANOŠ, Jiří: Proč nemají Korejci rádi Japonce? / Why do not Koreans like Japanese? – Reflex 18 (2007) 7, s. 68-70.

 

ŠEVELA, Vladimír: Český ráj korejského kadeřníka / Czech paradise of Korean hairdresser. – Respekt 18 (2007) 38, s. 31.

 

JANOŠ Jiří: Země, kde každý má jen jednoho dědečka / A country where everyone has only one grandfather. – ZZ 46 (2009) 22, s. 47, fotogr.

 

MIKOLÁŠ, Robert – DVOŘÁKOVÁ, Milena – VETEŠKOVÁ, Michaela: Do Česka prý jezdily otročit korejské dělnice / Korean slave workers allegedly travelled for work to the Czech Republic.

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/podkuzi/_zprava/do-ceska-pry-jezdily-otrocit-korejske-delnice--607313

17. 7. 2009, fotogr.

 

BREEN, Michael: Korejci / Koreans [úryvek z knihy / an excerpt from the book. ]. – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin  4. 10. 2012, s. 40-41.

 

ČERNÝ, Jan: Život Korejců v Kyrgyzstánu / Life of Koreans in Kyrgyzstan. – Mezinárodní politika 36 (2012) 11, s. 31-34. 

News

There are not any news