Filozofická Fakulta

Interkorean relations

I.

 

Za mír v Koreji a Indočíně! V. M. Molotov, Čou En-laj, Nam Ir, Pham-van-Dong. Projevy na Ženevské konferenci 1954. Přehled vývoje v Koreji a Indočíně napsal O. Čeman / For Peace in Korea and Indochina. V. M. Molotov, Zhou Enlai, Nam Il, Pham-van-Dong. Speeches at the Geneva Conference 1954. The survey of the development in Korea and Indochina written by O. Čeman. – Praha, SNPL 1954. 249, [6] s., [2] mp.

 

[KLDR. Jižní Korea / DPRK. South Korea.] – In: GROMYKO, Andrej Andrejevič, ed. et al.: Dějiny diplomacie. 1961-1979  / History of Diplomacy. 1961-1979. (Přel. Ludvík Myška / Transl. by Ludvík Myška.) Praha, Svoboda 1984, s. 68-73, 360-365.

 

II.

 

MÁDR, Milan: Sjednocení – národní tužba korejského lidu / Unification – National Desire of the Korean People. – Mezinárodní politika 3 (1959) 12, s. 738-740.

 

KB: Korea: Dva světy / Korea – Two Worlds. – Mezinárodní politika 11 (1967) 8, s. 348.

 

Dlouhé příměří / Long Armistice. (The Sunday Times Magazine.) – ZZ 5 (1968) 14, s. 15-19.

 

PUCEK, Vladimír: Korejský dialog na 38. rovnoběžce / The Korean Dialogue on the 38th Parallel Line. – NO 27 (1972) 4, s. 110-112.

 

JIRÁNEK, Zoran: Korea na cestě od osvobození ke sjednocení země / Korea on the Road from Liberation to Unification of the Country. – Mezinárodní vztahy 10 (1975) 5, s. 64-74.

 

KLIMENTOVÁ, Zdenka: Dojde ke sjednocení Koreje? / Will Korea Be Unified? – NO 38 ( 1983) 4, s. 100-102.

 

Byl to jen sen? / Was It Just a Dream? (Der Spiegel.). – ZZ 25 (1988) 3, s. 4-5.

 

ŽEBIN, Alexandr: Trnitá cesta dialogu / Thorny Path of the Dialogue. – ZZ 26 (1989) 19, s. 30-33.

 

STIBOR, Karel: Počátek tání ledů na Korejském poloostrově / Beginning of the Détente on the Korean Peninsula. – Mezinárodní vztahy  25 (1990) 9, s. 66-68.

 

BERÁNEK, Jaroslav: Přesilovka na korejském ledě / Power Play on the Korean Ice. – Respekt  2 (1991) 1, s. 12.

 

JANOŠ, Jiří: Válečný stav trvá / War Footing Goes on. – Signál  29 (1993) 18, s. 14-15.

 

CRIMI, Bruno: Korea: podruhé Sever proti Jihu? / Korea: Another North-Against-South War? – ZZ  31 (1994) 12, s. 4-5.

 

KIM Te-džung: Věřím ve sjednocení Koreje do konce století / KIM Tae-jung: I Believe in Unification of Korea by the End of the Century. – Rudé právo 19. 5. 1993, s. 13.

 

BLÁHA, Petr: Naší tužbou je sjednocení / Our Desire is Unification. – Respekt 11 (2000) 26, s. 15.

 

- mipet-: Velký přítel Kim / Great Friend Kim. – Týden 7 (2000) 35, s. 60-61.

 

PEŠEK, Petr: Korejské námluvy míchají karty velmocí / Korean Courtship Shuffles the Cards of the Superpowers. – Lidové noviny 29. 6. 2000, s. 9.

 

SVOBODA, Jakub: Korejský summit. Jeho odraz v politice velmocí na Dálném východě / Korean Summit. Its Reflection in the Politics of Superpowers of the Far East. – NO 55 (2000) 7, s. 247-251, 3 il.

 

PODANÝ, Petr: Další díry do Kimovy klece? Obě Koreje znovu spojí železnice a nové silnice, ale ...  / More Holes into Kim’s Cage? Both Koreas Will Be Reconnected by New Railways and Roads, but… – Týden 9 (2002) 40, s. 56.

 

Yi Mun-yol (I Mun-jŏl / 이문열); PAVELKA, Zdenko: Starší mají ze Severní Koreje strach, mladší chtějí sjednocení / ... . – Právo 10. 4. 2003 – Salon, s. 3.

 

ZBOŘIL, Zdeněk: Půl století podivného příměří / Half a Century of a Strange Truce. – Mezinárodní politika 27 (2003) 5, s. 13-14.

 

ŠVEHLA, Marek: Mít tak hrnec ze Severní Koreje / Longing for a Pot from North Korea. –  Respekt 16 (2005) 26, s. 9.

 

BERÁNEK, Jaroslav: Druhý korejský summit začal rozpačitě / The Second Korean Summit Started Awkwardly. – Hospodářské noviny 3. 10. 2007, s. 6.

 

ČERNÝ, Adam: Dvě Koreje mají strach / The Two Koreas Are Scared. – Hospodářské noviny 3. 10. 2007, s. 10.

 

FREISLER, Eduard: Korea: návrat sluneční politiky / Korea: Return of the Sunshine Policy. –  Lidové noviny 9. 8. 2007, s. 6.

 

KRYZÁNEK, Ladislav: Prezident Jižní Koreje přišel pěšky / The President of South Korea Came on Foot. – Mladá fronta Dnes 3. 10. 2007, s. A 6.

 

KRYZÁNEK, Ladislav: Průlom: poprvé po 56 letech projel mezi Korejemi vlak / Breakthrough. For the First Time after 56 Years a Train Passed Through Koreas. – Mladá fronta Dnes 18. 5. 2007, s. A 6.

 

DVOŘÁK, Michal: Tunel smrti / The Tunnel of Death. – Koktejl (2010) 9, s. 82-87, bar. fotogr.

 

PODANÝ, Petr: Korejské líbánky za biliony / Korean Honeymoon for Trillions. – Týden 17 (2010) 50, s. 62-63.

 

Internetové zdroje / Internet sources

 

PEŘINOVÁ, Marie: Kim Te-džungova sluneční politika sbližuje Sever s Jihem / Kim Tae-jung’s Sunshine Policy Converges the North with the South.

http://www.infoservis.net/art.php?id=977398600

 

VLNAS, Martin: Černá mračna nad Kaesongem / Black Clowds Above Kaesong.

http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/cerna-mracna-nad-kaesongem/, fotogr. – 07.08.2009 

News

There are not any news