Filozofická Fakulta

Samguk jusa: Nepominutelné události Tří království

Samguk jusaV překladu koreanistů Miriam Löwensteinové a Marka Zemánka z Ústavu Dálného východu vyšla korejská kronika ze třináctého století Samguk jusa. 
Kronika Samguk jusa, Nepominutelné události Tří království, je nejstarší dochovaná neoficiální korejská kronika, sepsaná buddhistickým mnichem Irjǒnem v pozdních 80. letech 13. století. Určitá už v názvu deklarovaná neoficiálnost autorovi umožňuje soustředit se na události podle svého výběru a kniha tak obsahuje, kromě dílčího pohledu na zajímavosti dějin a dějin korejského buddhismu, také množství materiálu ke studiu starší Koreje, torza ztracených básnických forem, písně, zaříkávání, modlitby, popisují posvátné stavby, památky buddhismu zachované dodnes, vysvětlují původ rituálů, zvyků. 
Kronika je dělena do pěti knih, první dvě se věnují jednotlivým státním útvarům na dnešním Korejském poloostrově, resp. státečkům s převažující korejskou etnicitou a jejich nejvýraznějším postavám či historkám. Další tři knihy jsou svéráznými dějinami korejského buddhismu, v nichž je sice zachována určitá časová posloupnost, ale ne dogmaticky, jednotlivé příběhy nebo životopisy se prolínají, postavy se objevují na několika místech, jejich portrét si může odporovat a vážný historický akcent se v posledních částech rozplývá v jevech čím dál méně uvěřitelných. Vše paradoxně končí několika vzorovými konfuciánsky laděnými historkami, které jakoby autor přilepil na závěr jako bonus a které působí po všech zázračných činech mnichů jako realistická tečka za výčtem toho, co bychom si z dějin Tří království měli odnést. I tak lze dílo chápat a rozumět mu: je to opět jeden z „odkazů“, jež dějiny Korejcům zachovaly a které je třeba si zapamatovat. Nikoliv holá data či výčet jmen, ale postavy a jejich činy v celé pestrosti a různosti. Toho všeho se tisíciletí Tří království a Sjednocené Silly dostalo v míře vrchovaté.


NLN, 1. vyd. 2012, ISBN 978-80-7422-176-7, Váz., 416 str., Ke koupi