Filozofická Fakulta

Mask Dance Drama

ŠRÁM, Josef: Korejské hry v maskách / Korean Mask-Plays. – NO 16 (1961) 3, s. 226-227.

 

BAŘINKA, Jaroslav: Korejské masky / Korean Masks. – NO 24 (1969) 9, s. 272-274.

 

KALVODOVÁ, Dana: Humor z Dálného východu / Humor from the Far East. – Svět a divadlo 11 (2000) 1, s. 100.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Korejské divadlo masek / Korean Mask Dance Drama. – Svět a divadlo 11 (2000) 1, s. 101-106.

News

There are not any news