Filozofická Fakulta

Musical

Čang Pogoův sen (장보고의꿈 / Čang Pogoŭi kkum) / The Dream of Chang Pogo (Chang Pogoŭi kkum.) (Libreto muzikálu pro vystoupení korejského souboru Hjŏndä Corp. ve Státní opeře v Praze. Z kor. přel. V. Pucek / The libretto for the musical performances of Korean Hyundai Corp.‘s choir at the State Opera in Prague. Transl. from Korean by V. Pucek.) Říjen 1997 / October 1997.

News

There are not any news