Filozofická Fakulta

Proverbs

Korejská přísloví / Korean Proverbs. (Z kor. přel. V. Pucek / Transl. from Korean by V. Pucek.) – NO 9 (1954) 2, s. 27.

 

Korean Proverbs. – NOB 3 (1962) 1, s. 18, 30, 34.

 

Z korejských přísloví / Korean Proverbs. (Vybrala a přel. I. Gruberová / Selected and transl. by I. Gruberová.) – NO 43 (1988) 2, s. 48.

News

There are not any news