Filozofická Fakulta

Literature

I.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Králové, královny a hrdinové starověké Koreje / Kings, Queens and Heroes of Ancient Korea. – Praha, Orientální ústav Akademie věd České republiky 2003. 87 s. – Malá knižnice Nového Orientu. 5. svazek.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – PUCEK, Vladimír: Studie z dějin starší korejské literatury /  Studies from the History of Classical Korean Literature. (Recenzovaly: Doc. Zdenka Švarcová, Dr., Mgr. Zdenka Klöslová / Reviewed by Doc. Zdenka Švarcová, Dr., Mgr. Zdenka Klöslová.) – Praha, Univerzita Karlova – Karolinum 2006. 338 s., rejstřík / Index [5] s.

             Horáková, Štěpánka: Studie z dějin starší korejské literatury. Miriam Löwensteinová, Vladimír Pucek / Studies from The History of Classical Korean Literature. Miriam Löwensteinová, Vladimír Pucek. – Bulletin Česko-korejské společnosti 2007-2008, s. 118, 120 (do kor. přel. Veronika Cattan Koubková / Transl. into Korean by Veronika Cattan Koubková, s. 119, 121).

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Korea: Historická vyprávění z doby Tří království a Sjednocené

Silly / Korea: Historical Tales from the Period of the Three Kingdoms and the United Silla. In: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. 30. Ed. Jaroslav Malina / The View of Biological an Sociocultural Anthropology. Module Teaching Texts for Students of Anthropology and „Related“ Specializations. 30. Ed. Jaroslav Malina. – Brno, Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, Masarykova univerzita 2007. 212 s., il., portréty, faksimile.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Slovník korejské literatury / Korean Literature Dictionary. – Praha, Libri 2007. 246 s.

 

ČONG Min (ČŎNG Min / 정민) – ČONG Pjong-sol (ČŎNG Pjŏng-sŏl / 정병설) – KO Mi-suk (고미숙): Dějiny korejské klasické literatury. Od nejstaších dob do konce 19. století /// CHŎNG Min – CHŎNG Pyŏng-sŏl – KO Min-suk: A History of Korean Classical Literature. From Earliest Times to the End of the 19th Century. (Z kor. orig. 한국고전문학사 / Hanguk kodžŏn munhaksa  přel. Vladimír Pucek / From the Korean original Hanguk kojŏn munhaksa transl. by Vladimír Pucek.] – Praha, Karolinum 2011. 288 s., mapky, fotogr.

 

II.

 

E.B. [Ema Bayerleová?]: Z korejské tvorby kulturní / From Korean Culture. – NO (1949-1950) 9-10, s. 232.

 

MRZENA Karel: Li Gi Jen (Ri Ki-jŏng / 리기영 / 李箕永, 1895-1984) – básník lidu a budoucnosti / Yi Ki-yŏng – The Poet of People and Future. – Literární noviny 4 (1955) 23, s. 8. – 4. 6. 1955.

 

VASILJEV, Ivo Vladimír: Korejská literatura po osvobození / Korean Literature after Liberation. – Literární noviny 4 (1955) 33, s. 9. – 13. 8. 1955.

 

ŠRÁM, Josef: Hye-ch'o's Pilgrimage to India. NOB 2 (1961) 4, s.120-123.

 

HAN Mjong-čchon (Han Mjŏng-čchŏn / 한명천, člen ústředního výboru Svazu korejských spisovatelů): O životě spisovatele daleké Koreje / HAN Myŏng-ch’ŏn (Member of the Central Committee of Korean Writers Union): About a Writer from Far-Away Korea. – Literární noviny 5 (1956) 19, s. 2. – 29. 4. 1956.

 

HAN Mjong-čchon (Han Mjŏng-čchŏn / 한명천): Úspechy kórejskej literatúry / HAN Myŏng-ch’ŏn: Achievements of Korean Literature. – Kultúrny život 23. 6. 1956, s. 2.

 

fa: Čon Se Bon (Čchŏn Se-bong / 천세봉 / 千世鳳, 1915-1986): Hnutí „Čenlima“ a korejští spisovatelé / Ch’ŏn Se-bong: The Ch’ollima Movement and Korean Writers. - Literární noviny 8 (1959) 33, s. 9. – 15. 8. 1959.

 

PULTR, Alois: Ri Kju-bo, korejský básník 12.-13. století / Yi Kyu-bo, a Korean Poet of the 12-13th Centuries. – NO 15 (1960) 4, s. 86-87.

 

BAŘINKA, Jaroslav: Korejský básník Pak Il-lo / The Korean Poet Pak Il-lo. – NO 16 (1961) 7, s. 164-165.

 

BAŘINKA, Jaroslav: [Pak Il-lo]. Tvorba 17. 8. 1961, č. 33, s. 783.

 

J. Š. [Josef Šrám]: Korejský básník Pak Il-lo / The Korean Poet Pak Il-lo. – Lidová demokracie  10. 8. 1961, s. 3. 17 (1961) 191.

 

PULTR, Alois: Der sozialistische Realismus im Werke von Čo Ki-čhon (Thematisch-ideologische Analyze).Acta Universitatis Carolinae, Philologica 2, Orientalia Pragensia II. Praha 1962, s. 43-65.

 

PULTR, Alois: Kórejská literatura / Korean Literature. – In: Dejiny svetovej literatúry / History of the World Literature. Bratislava, Osveta 1963. I., s. 139-154.

 

PUCEK, Vladimír: Some Observations on the Form of the Korean Poems Sijo of Chŏng Ch'ŏl. –  Acta Universitatis Carolinae, Philologica 2, Orientalia Pragensia VI. Praha 1969, s. 75-86.

 

PULTR, Alois: Vokalische Gruppen in der Dichtung von Jun Sŏn-do.Acta Universitatis Carolinae, Philologica 2, Orientalia Pragensia VI. Praha 1969, s. 59-73.

 

GENZOR, Jozef: Čo Ki-čchon / Cho Ki-ch’ŏn. – Pyramída 2 (1973) 22, s. 683.

 

Z. K. [Zdenka Klöslová]: Když kvetla pohanka. Z tradic korejské povídky 20. století / At the Time When the Buckwheat Blooms. From the Traditions of the 20th Century Korean Short Stories. – Světová literatura 19 (1974) 6, s. 155-156.

 

GENZOR, Jozef: Na To-hjang / Na To-hyang. – In: Cestou slnka. Výber moderných ázijských poviedok / On the Path of the Sun. Anthology of Modern Asian Short Stories. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1976, s. 302-303.

 

PUCEK, Vladimír: Otnošenija mužčiny i ženščiny v proizvedenijach korejskoj "Novoj prozy" (sin-sosol) / Relations of Men and Women in Works of Korean „New Fiction“ (sinsosŏ). – Acta Universitatis Carolinae, Orientalia Pragensia X. Praha 1977, s.  63-86.

 

GENZOR, Jozef: Ri Čong-suk / Yi Chŏng-suk. – In: Slnečný vejár. Výber povojnových ázijských poviedok / A Sunny Fan. Anthology of Post-War Asian Short Stories. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1979, s. 414.

 

GENZOR, Jozef: Zložitý svet citov / A Difficult World of Feelings. – Revue svetovej literatúry 15 (1979) 2, s. 97-98.  

 

PUCEK, Vladimír: Idei suvereniteta i nezavisimosti v proizvedenijach korejskoj novoj prozy „sin-sosol“ / Ideas of Sovereignty and Independence in Works of Korean New Novels „sin-sosŏl“. – In: Literaturen Asiens und Africas. Berlin, Akademie-Verlag 1981, s. 117-123.

 

PUCEK, Vladimír: Počátky korejské proletářské literatury / The Beginnings of Korean Proletarian Literature. – NO 36 (1981) 3, s. 77-79.

 

DOLEŽALOVÁ, Anna: Theoretical Problems of Asian and African Literatures. [March 1980, Smolenice Castle, Czechoslovakia.] – AAS 18 (1982), s. 193-196.

 

PUCEK, Vladimír: Image of Japan and West in Korean Literature Sin-sosŏl. – In: Proceedings of the 4th International Conference on the Theoretical Problems of Asian and African Literatures. Ed. M. Gálik. Bratislava, Literary Institute of the Slovak Academy of Sciences 1983, s. 122- 129.

 

GÁLIK, Marián: Some Remarks about Translations from Asian and African Literatures into Slovak.  – AAS 21 (1985), s. 197-209.

Š. L.: Páté symposium o teoretických problémech literatur Asie a Afriky / The Fifth Symposium on Theoretical Problems of Asian and African Literatures. – NO 40 (1985) 1, s. 22.

 

V. P. [Vladimír Pucek]: Z tradic korejské proletářské literatury / From the Tradition of Korean Proletarian Literature. – Světová literatura 31 (1986) 2, s. 20.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Hjangga – starokorejská báseň / Hyangga – Old Korean Poems. - NO 42 (1987) 4, s. 121-123.

 

GENZOR, Jozef: Ri Ki-jong / Yi Ki-yŏng. – Život 37 (1988) 31, s. 42.

 

GRUBEROVÁ, Ivana: Achmatovové přebásnění klasické korejské poezie / Ahmatova’s Translation of Classical Korean Poetry. – Československá rusistika 34 (1989) 5, s. 253-256.

I.G. [Ivana Gruberová]: „Sidžo“ moderních korejských básníků / „Sijo“ by Modern Korean Poets. – Kmen 2 = 8 (1989) 25, s. 8.

 

PUCEK, Vladimír: Religious Motives and Subject of the Fight Against Superstitions in Korean  „New Novels“. – In: A Collection of Essays from the 2nd Conference on Korean Studies. Peking, Minjok ch’ulp’ansa 1989, s. 297-302.

 

PUCEK, Vladimír: New Editions of Korean Traditional-Style Popular Novels (kodae sosŏl) in the DPRK.Cahiers d'études coréennes, Paris, Collège de France 5 (1989), s. 231-263.

 

GENZOR, Jozef: Literárny atlas. Kórea / Literary Atlas. Korea. – Revue svetovej literatúry 26 (1990) 6, s. 170-174.

 

GRUBEROVÁ, Ivana: Z korejské poezie 20. století / From the Korean Poetry of the 20th Century.   – Literární noviny 1 (1990) 37, s. 13. – 13. 12. 1990.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Kim Sakkat – básník a vyděděnec / Kim Sakkat – a Poet and Outcast. – NO 45 (1990) 1, s. 28.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Ještě k překládání poesie / A More about Translating Poetry. – NO 46 (1991) 6, s. 183.

 

푸체크, 블라디미르 / PUCEK, Vladimír: 주체사상과 북한문화 / Juch’e sasanggwa Pukhan munhwa / The Juch’e Ideology and North Korea’s Culture. – In: 북한의 실상과 전망 / Pukhanŭi silsanggwa chŏnmang / The Actual Circumstances and Prospects of North Korea.서울, 동화연구소 / Sŏul, Tonghwa yŏnguso 1991, s. 271-300.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: The Beginning of Korean Prose (Marking the 300th anniversy of the death of Kim Man-jung). – ArOr 60 (1992) 3, s. 269-278.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Kim Man-džungova putování a sny / Kim Man-jung’s Travels and Dreams. – NO 47 (1992) 4, s. 97-99.

 

M. L.[Miriam Löwensteinová]: Listujeme v Hječchoově „Putování do Indie“ (왕오천축국전 / 往五天竺國傳 / Wangočchǒnčchukkukdžǒn / We Are Turning Over Hyech’o’s „A Journey to India“ (Wangoch’ǒnch’ukkukjǒn). – NO 47 (1992) 4, s. 119.

 

ŠRUT, Pavel: Hledač úsvitu / Searcher of Daybreak. – Literární noviny 3 (1992) 20, s. 11. – 21. 5. 1992.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Chrysantémy. The Czech Translation of Shijo.Korea Journal 33 (1993) 2, s. 37-41.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Traumata korejské literatury / Traumas of Korean Literature. – NO 48 (1993) 1, s. 19-20.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: „Šťastná Sára“, literatura nebo pornografie? / „Happy Sarah“, Literature or Pornography? – NO 48 (1993) 6, s. 189-190.

 

푸체크, 블라디미르 / PUCEK, Vladimír: 체코어로 번역된 한국문학의 개관 – 선택과 출판의 문제점 / Ch’ekoŏro pŏnyŏktoen hanguk munhagŭi kaegwan – sŏnt’aekkwa ch’ulp’anŭi munjechŏm / A Survey of the Korean Literature Translated into Czech – Problems of Choise and Edition. – 외국문학 / Oeguk munhak (1993) 35, s. 340-358.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Pomatený svět očima dítěte / The Lunatic World Seen by a Child. – Světová literatura 39 (1994) 5, s. 38-39.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Po padesáti letech. Kim Nam-čchon a jeho román "Proud" / After Fifty Years. Kim Nam-ch’ŏn and his Novel "Stream". – NO 52 (1997) 6, s. 228-230.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: The Novel Taeha in Czech.Korea Journal 37 (1997) 2, s. 116-120.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Vyprávění z dlouhé chvíle. Paměti nešťastné korunní princezny Hong / Record Written at Leisure. Memoirs of the Poor Crown Princess Hong. – NO 52 (1997) 5, s. 191-194.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Písně z druhého břehu. Existují hranice mezi životem a smrtí? / Songs from the Other Side [= Hymn of the Spirit]. Does the Border Line Between Life and Death Exist? – NO 52 (1997) 9, s. 346-349.

 

PUCEK, Vladimír: Some Aspects of the Evaluation of Modern Korean Literature, Literary Critism and Publishing Policy in the Democratic People's The Republic of Korea (Based on the Analysis of Works Published in P'yongyang). – In: Papers of the 18th AKSE Conference, Stockholm 1997. – Paginace neověřena / Pagination unverified.

 

HORÁKOVÁ, Štěpánka: Kim Tong-in – průkopník moderní korejské povídky / Kim Tong-in – The Pioneer of Modern Korean Short Stories. – NO 54 (1999) 7, s. 270-273.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Luděk Marold a "Printemps parfumé" / Luděk Marold and the "Printemps parfumé". – NO 54 (1999) 4, s. 121-124.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Korea. – In: Malina, J. (ed.): Kruh prstenu (Láska v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů). I. sv. Pracovní preprint knihy / The Circle of the Ring (Love in Life and in the Literature of the World by Czech Painters’and Sculptors’ Hands and Hearts). Vol. I. Working preprint of the book. Brno, Nadace Universitas Masarykiana  1999, s. 355-371, il. – Scientia.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: The Living Reed Pearl S. Buckové / Pearl S. Buck’s „The Living Reed“. – NO 54 (1999) 1, s. 22-25.

 

PUCEK, Vladimír: Čong Čchol. Mistr básnické formy kasa / Chŏng Ch’ŏl. The Master of the  Poetic Form Kasa. – Wen / Bun / Mun. Literatura. Sborník literatur Dálného východu /// Wen / Bun / Mun. Literature. Anthology of Far East Literatures (1999) 1, s. 101

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Korejské pohádky v češtině. V. F. Suk, J. Spirhanzl-Duriš a jiní / Korean Fairy-Tales in Czech. V. F. Suk, J. Spirhanzl-Duriš and Others. – NO 55 (2000) 9, s. 321-325.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Description of Hero in Korean Literature: from Myth to Classical Fiction. – Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1 – 2001. Orientalia Pragensia XIV. Charles University in Prague, The Carolinum Press 2000, s. 181-193.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: The Illustrators of the Printemps Parfumé.ArOr 69 (2001), s. 465-474.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Mýty o založení korejských království / Foundation Myths of  Korean Kingdoms. – NO 56 (2001) 4, s. 109-113.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Mezi slovy a nevýslovnem. Poezie a myšlení korejského zenbuddhistického mnicha Čchongho Hjudžonga, Velkého mistra ze Západních hor / Between Words and the  Unpronounceable. Poetry and Thinking of Korean Sŏn  Buddhist Monk  Ch’ŏnghŏ Hyujŏng, the Great Master from the Western Hills. – Literární noviny 13 (2002) 8, s. 14, 2 fotogr. – 20. 2. 2002.

 

KO Un: Poetická revoluce /// KO Ŭn: Poetic Revolution (Z angl. přel. Markéta Hrbková / Transl. from English by Markéta Hrbková.) – Právo 25. 4. 2002 – Salon, s. 12.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Básně by měly utišit i tajfun. Interview s básníkem Ko Unem / Poems Should Hush Even Taifun. An Interview with the Poet Ko Ŭn. – Literární noviny 13 (2002) 19, s. 15. – 6. 5. 2002.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Ctnostné paní a tesknící milenky. Klasická poezie hansi korejských básnířek / Virtuous Ladies and Pining Mistresses. Classical Poetry Hansi by Korean Poetesses. – Literární noviny 14 (2003) 49, s. 14. – 1. 12. 2003.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Erotika ve staré korejské literatuře a výtvarném umění / Erotics    in Ancient Korean Literature and Fine Arts. – NO 58 (2003) 5, s. 193-199, il.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Das Bild einer leidenden Frau in der koreanischen Hofprosa.ArOr 72 (2004) 4, s. 476-490.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Kim Man-džungův Sen devíti z oblaků a snové romány / Kim Man-jung’s A Nine Cloud Dream and Dream Novels. – Univerzitní noviny. List Nadace Universitas Masarykiana a Společnosti pro podporu univerzitních aktivit. Věda a výzkum 11 (2004) 4, s. 28-42.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Kim Yu-sin – Great Silla’s Patriot. Myths and Reality as Mirrored in Korean Literature.ArOr 72 (2004) 2, s. 213-225.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Korejské zakladatelské mýty / Korean Foundation Myths. – Religio. Revue pro religionistiku 12 (2004) 1, s. 95-110.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Nebeská znamení, jejich pacifikace a úloha při posuzování vlády korejských panovníků ve starověku / Heavenly Signs, Their Pacification and Role at Assessing the Reign of the Monarchs in Acient Times. – Theologická revue 75 (2004) 1, s. 74-84.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Obraz trpící ženy v korejské dvorské próze / The Picture of Suffering Woman in Korean Court Prose. – Univerzitní noviny. List Universitas Masarykiana a Společnosti pro podporu univerzitních aktivit. Věda a výzkum 11 (2004) 2, s. 18-23.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Příběhy korejského starověku / Stories of Korean Ancient Times. – Univerzitní noviny. List Nadace Universitas Masarykiana a Společnosti pro podporu univerzitních aktivit. Věda a výzkum 11 (2004) 1, s. 20-34.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: The Role of Nature in the Oldest Korean Literature. – In: Pandanus '04: nature in literature. Ed. by J. Vacek. Praha, Signeta 2004, s. 205-222.

 

(jch): Ko Un (1933) / Ko Ŭn (1933). – Mladá fronta Dnes 23. 7. 2005 – Kavárna, E-II.

 

KRÁL, Oldřich: [Ivana Gruberová: Antologie korejských básní hansi] / Ivana Gruberová: Anthology of Korean Poems Hansi.] – In: Český překlad II. (1945-2004) / Czech Translation II. (1945-2004). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2005, s. 38.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Bamboo Topos and Bamboo Stories in the Old Korean

Samguk Yusa Chronicle. In: Pandanus '05: nature in literature, myth and ritual. Ed. by J. Vacek. Praha, Signeta 2005, s. 247-259.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Romány o ženách a pro ženy. Ideál literární hrdinky v Koreji / Novels on and for Women. – In: Konstruování genderu v asijských literaturách. Případová studie z vybraných jazykových oblastí. Asijské literatury, svazek první / Construction of Gender in Asian Literatures. Case Study from Selected Language Areas. Asian Literatures, Volume One. (Redakce Blanka Knotková-Čapková / Edited by Blanka Knotková-Čapková.) Praha, Česká orientalistická společnost 2005, s. 113-137.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Prázdné hory jsou plné větru a deště / Empty Mountains are Full of Wind and Rain. – Týdeník Rozhlas (2006) 10, s. 16.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Pan básník Kim, známý jako Kim Klobouk / Mr  Kim, Poet, Known as Kim the Bamboo Hat. – Informační bulletin ČKS, 2007-2008, s. 82, 84, 86, 88, 90. – Kor. překlad Čang Sŏn-jŏng / Transl. into Korean by Chang Sŏn-yŏng, s. 83, 85, 87, 89, 91.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Hliněný džbán psaný mlčením / Clay Pitcher Written by Silence. – Týdeník Rozhlas (2007) 25, s. 16.

 

(md): Zelný list z kláštera Songgwansa / The Cabbage Leaf from Songgwansa Monastery. –  Týdeník rozhlas (2007) 20, s. 16.

 

–ml– [Miriam Löwensteinová]: Vyhnat poutníka za soumraku / To Oust a Wanderer at the Nightfall. – A2 : kulturní týdeník 3 (2007) 12, s. 26- 27.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Korea. Historie a kulturní tradice. Sexualita, erotika a láska v reálném životě. Sexualita, erotika a láska ve výtvarném umění. Sexualita, erotika a láska v krásné literatuře. Literatura / Sexuality, Erotics and Love in Real Life. Sexuality, Erotics and Love in  Fine Arts. Sexuality, Erotics and Love in Belles-Lettres. Literature. – In: MALINA, Jar., ed.: Kruh prstenu. Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti: v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy. 1. / The Circle of the Ring. World History of Sexuality, Erotics and Love from the Origin Untill Today: in Real Life, Belles-Lettres, Fine Arts as well as in Works of Czech Painters and Sculpturers, Inspired by the Content of This Book. 1. Brno, Akademické nakladatelství CERM: NAUMA 2007, s. 891-954, il. – viz také / see also: https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encykl-sexuality/pdf/Kap15_Korea.txt

 

HIBI MATĚJÍČEK, Tomáš: To je vrchol komiksové scény / This is the Top of the Comics Scene. – Mladá fronta Dnes 14. 4. 2008, s. B 6.

 

LEE Jung-Shim: New Woman Reborn as a Buddhist Nun. Kim Ir-yŏp’s Buddhist Stories

in the Age of Yŏnae. ArOr 76 (2008) 2, s. 195-215.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Korejský konfuciánský synkretismus / Korean Confucian Syncretism. – In: KNOTKOVÁ, Blanka a kol. / et. al.: Obrazy ženství v náboženských kulturách / Pictures of Womanhood in Religious Cultures. Praha-Litomyšl, Paseka 2008, s. 269-301.

 

MECZI, Beatrix: The Power of Images on Texts Re-Examined. The Case of Bodhidharmas

Crossing and the Mass-Consumption of Bodhidharma Images in Japan and Contemporary

South Korea.ArOr 76 (2008) 2, s. 217-249.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Úloha zvířat ve starší korejské kultuře / The Function of Animals in the Culture of Old Korea. – In: OLIVOVÁ, Lucie a kol. / et al.: Zvířecí mýty a mýtická zvířata / Animal Myths and Mythical Creatures. Praha, Academia 2010, s. 48-59, barev. obr. příl. – Rés. angl. / English summary s. 198.

News

There are not any news