Filozofická Fakulta

Comics – Manga – Sci-fi

HYUNG Min-Woo (Hjŏng Min-u / 형민우, námět a kresba): Kazatel (프리스트 / Pchŭrisŭtchŭ) /// HYŎNG Min-u (theme and drawings): Priest (P’ŭrisŭt’ŭ). (Přel. Dana Krejčová a Kim Sang / Transl. by Dana Krejčová and Kim Sang.) – Praha, Comics Centrum 2003. [178] s., vše il.       

            Čepelák, Vojtěch: Manga pro Divoký západ / Manga for Wild West. – Ikarie 15 (2004) 4, s. 48. – Rubrika: Vivisektor.

             [- was -]: Kazatel 1 – předehra pro mrtvé, čili Hellboyův šikmooký bráška / Priest 1 – Overture for the Dead, or Hellboy’s Skew-eyed Little Brother. – Comicscentrum online 29. 3.2004.

 

KARA (KCHARA / 카라, kresby) – LEE Chi Hyong (I Či-hjŏng / 이지형, příběh) – LEE Yun-Hee (I Jun-hŭi / 이윤희): Deník pána démonů (마왕일 / Mawang ilgi). 1. díl /// K’ARA  (drawings) – YI Chi-hyŏng (story) – YI Yun-hŭi: Demon Diary (Mawang ilgi). Volume 1. (Z angl. přel. Dana Krejčová / Transl. from English by Dana Krejčová.) – Praha, Talpress 2007. 167 s., vše il.

            Gotfrid, Filip: Proměny lásky a manhwy / Changes of Love and Manhwa. – Ikarie 18 (2007) 6, s. 63-64. – Rubrika: Vivisektor.

            [SEB]: Deník pána démonů / Demon Diary. –
 http://www.komiks.cz/clanek.php?id=1353, 26. 7.2007.

 

KARA (KCHARA / 카라, kresby) – LEE Yun-Hee (I Jun-hŭi / 이윤희) – LEE Chi Hyong (I Či-hjŏng / 이지형, příběh) : Deník pána démonů (마왕일기 / Mawang ilgi). 2. díl /// K’ARA  (drawings) – YI Yun-hŭi – YI Chi-hyŏng (story): Demon Diary (Mawang ilgi). Volume 2. (Z angl. přel. Dana Krejčová / Transl. from English by Dana Krejčová.) – Praha, Talpress 2007. 202 s., vše il.

 

KARA (KCHARA / 카라, kresby) – LEE Yun-Hee (I Jun-hŭi / 이윤희) – LEE Chi Hyong (I Či-hjŏng / 이지형, příběh): Deník pána démonů (마왕일기 / Mawang ilgi). 3. díl /// K’ARA (drawings) – YI Yun-hŭi – YI Chi-hyŏng (story): Demon Diary (Mawang ilgi). Volume 3. (Z angl. přel. Dana Krejčová / Transl. from English by Dana Krejčová.) – Praha, Talpress 2007. 188 s., vše il.

 

KIM Kang-Won (Kim Kang-wŏn / 김강원): Královnin rytíř (여왕의기사 / Jŏwangŭi kisa). Díl první /// KIM Kang-wŏn: Queen’s Knight (Yŏwangŭi kisa). Volume 1. (Z angl. přel. Dana Krejčová / Transl. from English by Dana Krejčová.) – Praha, Talpress 2007. 193 [2] s., il.  

             Gotfrid, Filip: Rytíř nudy / The Knight of Boredom. – Ikarie 18 (2007) 12, s. 63. – Rubrika: Vivisektor.

 

KIM Kang-Won (Kim Kang-wŏn / 김강원): Královnin rytíř (여왕의기사 / Jŏwangŭi kisa). Díl druhý /// KIM Kang-wŏn: Queen’s Knight (Yŏwangŭi kisa). Volume 2. (Z angl. přel. Dana Krejčová / Transl. from English by Dana Krejčová.) – Praha, Talpress 2007. 171 [2] s., il.

 

KIM Kang-Won ( Kim Kang-wŏn / 김강원): Královnin rytíř (여왕의기사 / Jŏwangŭi kisa). Díl  třetí /// KIM Kang-wŏn:  Queen’s Knight (Yŏwangŭi kisa). Volume 3. (Z angl. přel. Dana Krejčová / Transl. from English by Dana Krejčová.) – Praha, Talpress 2007. 195 [2] s., il.

             [Peter Garand]: Královnin rytíř 1 až 3 (Úvod) / The Queen’s Knight 1 to 3 (Introduction). – http://www.komiks.cz/clanek.php?id=1514,10. 3. 2008.

             [Peter Garand]: Královnin rytíř 1 až 3 (Dokončení) / The Queen’s Knight 1 to 3 (Ending). – http://www.komiks.cz/clanek.php?id=1514,11. 3. 2008.

 

KARA (KCHARA / 카라, kresby) – LEE Yun-Hee (I Jun-hŭi / 이윤희) – LEE Chi Hyong (I Či-hjŏng / 이지형, příběh): Deník pána démonů (마왕일기 / Mawang ilgi). 4. díl /// K’ARA  (drawings) – YI Yun-hŭi – YI Chi-hyŏng (story): Demon Diary (Mawang ilgi).Volume 4. (Z angl. přel. Dana Krejčová / Transl. from English by Dana Krejčová.) – Praha, Talpress 2008. 180 s., vše il.

 

KARA (KCHARA / 카라, kresby) – LEE Yun-Hee (I Jun-hŭi / 이윤희) – LEE Chi Hyong (I Či-hjŏng / 이지형, příběh): Deník pána démonů (마왕일기 / Mawang ilgi). 5. díl /// K’ARA  (drawings) – YI Yun-hŭi – YI Chi-hyŏng (story): Demon Diary (Mawang ilgi). Volume 5. (Z angl. přel. Marek Plavecký / Transl. from English by Marek Plavecký.) – Praha, Talpress 2008. 198 s., vše il.

 

KARA (KCHARA / 카라, kresby) – LEE Yun-Hee (I Jun-hŭi / 이윤희) – LEE Chi Hyong (I Či-hjŏng / 이지형, příběh): Deník pána démonů (마왕일기 / Mawang ilgi). 6. díl /// K’ARA (drawings) – YI Yun-hŭi – YI Chi-hyŏng (story): Demon Diary (Mawang ilgi). Volume 6. (Z angl. přel. Marek Plavecký / Transl. from English by Marek Plavecký.) – Praha, Talpress 2008. 180 s., vše il.

 

KARA (KCHARA / 카라, kresby) – LEE Yun-Hee (I Jun-hŭi / 이윤희) – LEE Chi Hyong (I Či-hjŏng / 이지형, příběh): Deník pána démonů (마왕일기 / Mawang ilgi). 7. díl /// K’ARA  (drawings) – YI Yun-hŭi – YI Chi-hyŏng (story): Demon Diary (Mawang ilgi). Volume 7. (Z angl. přel. Dana Krejčová / Transl. from English by Dana Krejčová.) – Praha, Talpress 2008. 174 s., vše il.

 

KIM Kang-Won (Kim Kang-wŏn / 김강원): Královnin rytíř (여왕의기사 / Jŏwangŭi kisa). Díl  čtvrtý /// KIM Kang-wŏn: Queen’s Knight (Yŏwangŭi kisa). Volume 4. (Z angl. přel. Martin Boček / Transl. from English by Matin Boček.) – Praha, Talpress 2008. 182 [2] s., vše il.

 

KIM Kang-Won (Kim Kang-wŏn / 김강원): Královnin rytíř (여왕의기사 / Jŏwangŭi kisa). Díl pátý /// KIM Kang-wŏn: Queen’s Knight (Yŏwangŭi kisa). Volume 5. (Z angl. přel. Martin Boček / Transl. from English by Matin Boček.) – Praha, Talpress 2008. 184 [3] s., vše il.

 

KIM Kang-Won (Kim Kang-wŏn / 김강원): Královnin rytíř (여왕의기사 / Jŏwangŭi kisa). Díl šestý /// KIM Kang-wŏn: Queen’s Knight (Yŏwangŭi kisa).Volume 6. (Z angl. přel. Martin Boček / Transl. from English by Matin Boček.) – Praha, Talpress 2008. 179 [2] s., vše il.

 

DELISLE, Guy: Pchjongjang. Výlet do Severní Koreje / P’yŏngyang. The Trip to North Korea. (Z franc. přel. Kateřina Reinischová / Transl. from French by Kateřina Reinischová.) – [Praha], BB/art 2009. 180 s., vše il.

            MANDYS, Pavel: Dva výlety do Severní Koreje / ... – Týden 16 (2009) 9, s. 68. 

News

There are not any news