Filozofická Fakulta

Short Stories

I.

 

Na stráži. Povídky a črty / On Guard. Short stories and sketches. (Z ruského překladu Koreja boretsja přel. Josef Šístek / Transl. from the Russian translation Koreja boretsja by Josef Šístek.) – Praha, Naše vojsko 1953. 134 s. 

Obsahuje / Contents:

HAN Ser Ja (Han Sŏr-ja / 한설야 / 韓雪野, 1900-1976): Přítel /// HAN Sŏr-ya: A Friend.

LI Tche Djun (Ri Tchä-džun / 이태준 / 李泰俊, 1904- ?): První boj /// YI T’ae-jun: The First Fight.

CHAN Bon Sik (Han Pong-sik / 한봉식): Otec /// HAN Pong-sik: Father.

KIM Sa Rjan (Kim Sa-rjang / 김 사량 / 金史良, 1914-1950?): Zápisky válečného dopisovatele /  KIM Sa-ryang: Notes of a War Correspondent.

 

II.

 

LI Mirok (I Mi-rŭk / 이미륵 / 李彌勒, 1899-1950): Suam a Mirok. Dětské obrázky z Koreje /// YI Mi-rŭk: Suam and Mirok / Pictures of Childhood in Korea. (Il. Zdeněk Burian / Il. by Zdeněk Burian.) – Širým světem 18 (1941) 18, s. 671-678.

 

LI Mirok (I Mi-rŭk / 이미륵 / 李彌勒, 1899-1950): Suam a Mirok. Dětské obrázky z Koreje /// YI Mi-rŭk: Suam and Mirok / Pictures of Childhood in Korea. (Il. Zdeněk Burian / Il. by Zdeněk Burian.) – Širým světem 18 (1941) 19, s. 713-719.

 

CHAN Ser-ja (Han Sŏr-ja / 한설야 / 韓雪野, 1900-1976): Hvančorjon (황초령 / Hwangčchorjŏng) /// HAN Sŏr-ya: Hwangch’oryŏng. ([Z ruštiny] přel. M. Suchá / Transl. [from Russian] by M. Suchá. – Svět v obrazech 14 (1958) 15, s. 20-21.

 

KIM Jôn-sôk (Kim Jŏn-sŏk / 김연석): Velitel /// KIM Yŏn-sŏk: The Commander. (Přeloženo z ruštiny / Transl. from Russian.) – Československý voják 7 (1958) 24, s. 14-1.

News

There are not any news