Filozofická Fakulta

Novels, Short Stories

KANG Younghill (Kang Jong-hŭl / 강용흘 / 姜鏞訖, 1898-1972): Drnová střecha (초당 / 草堂 / Čchodang) /// KANG Younghill: The Grass Roof (Ch’odang). (Přel. [z angl.] Zdeněk Vančura. Kresby, obálka a vazba od Toyen / Transl. [from English] by Zdeněk Vančura. Drawings, cover and binding by Toyen.) – [1. vyd.]. 78. svazek edice Symposion / [1st issue]. 78th volume of Symposion edition. Praha, Rudolf Škeřík 1934. 318 s., il.

 

KANG Younghill (Kang Jong-hŭl / 강용흘 / 姜鏞訖, 1898-1972): Drnová střecha (초당 / 草堂 / Čchodang) /// KANG Younghill: The Grass Roof (Ch’odang). (Přel. [z angl.] Zdeněk Vančura. Vazbu provedla Toyen / Transl. [from English] by Zdeněk Vančura. Binding by Toyen.) – 2. vyd. 78. svazek edice Symposion / 2nd issue. 78th volume of Symposion edition. Praha, Rudolf Škeřík   1938. 301 s., [10] obr. příl., il. 

 

KANG Younghill (Kang Jong-hŭl / 강용흘 / 姜鏞訖, 1898-1972): Drnová střecha (초당 / 草堂  / Čchodang) /// KANG Younghill: The Grass Roof (Ch’odang). (Přel. [z angl.] Zdeněk Vančura. Vazbu navrhla Toyen / Transl. [from English] by Zdeněk Vančura. Binding designed by Toyen. –  3. vyd. 78. svazku edice Symposion / 3rd issue. 78th volume of Symposion edition. Praha, Rudolf Škeřík 1945. 301 s., [18] obr. příl.

 

KANG Younghill (Kang Jong-hŭl / 강용흘 / 姜鏞訖, 1898-1972): Drnová střecha (초당 / 草堂 / Čchodang) /// KANG Younghill: The Grass Roof (Ch’odang). (Přel. [z angl.] Zdeněk Vančura. Vazbu navrhla Toyen / Transl. [from English] by Zdeněk Vančura. Binding designed by Toyen. 4. vyd. 78. svazku edice Symposion / 4th issue. 78th volume of Symposion edition. Praha, Rudolf Škeřík 1946. 301 s., [1] obr. příl.

             Z.H. [ Hrdlička, Zdeněk]: Nové vydání "Drnové střechy" / New edition of „The Grass Roof“. – NO 1 (1945-46) 8-9, s. 49.

            Průšek, Jaroslav: [Younghill Kang: Drnová střecha / Younghill Kang: The Grass Roof]. – NO 1 (1946) 5-6, s. 52.

 

KANG Younghill (Kang Jong-hŭl / 강용흘 / 姜鏞訖, 1898-1972): Drnová střecha (초당 / 草堂 / Čchodang) /// KANG Younghill: The Grass Roof (Ch’odang). (Přel. [z angl.] Zdeněk Vančura. Vazbu navrhla Toyen / Transl. [from English] by Zdeněk Vančura. Binding designed by Toyen.) – 5. vyd. 78. svazku edice Symposion / 5th issue. 78th volume of Symposion edition. Praha, Rudolf Škeřík 1948. 323 s., [1] obr. příl.

 

KANG Younghill (Kang Jong-hŭl / 강용흘 / 姜鏞訖, 1898-1972): Drnová střecha (초당 / 草堂 / Čchodang) /// KANG Younghill: The Grass Roof (Ch’odang). (Přel. [z angl.] Zdeněk Vančura / Transl. [from English] by Zdeněk Vančura. – Praha, Práce 1970. 248 s. – ERB – modrá řada. [Chybně označeno za 2. vydání / Misindicated as the 2nd edition.]

 

HONG Sung-hwa (Hong Sŏng-hwa / 홍성화): První kjú (바둑소설 / Paduk sosŏl) /// HONG    Sŏng-hwa: The First Kyu ( Paduk sosŏl). (Z angl. přel. Jiří Sedláček / Transl. from English by Jiří Sedláček.) – Triton, Praha 2005. 215 s., il. 

News

There are not any news