Filozofická Fakulta

Relations with The Republic of Korea

II.

 

KORBEL, Petr: Jižní Korea a Československo / South Korea and Czechoslovakia. – Mladá fronta dnes 16. 3. 1992, s. 11.

 

BAŘINKA, Jaroslav; CHOI Yong-woong: De l’état des relations coréano-tchèques. (Interview.) –  Le courrier de la Corée 30 Octobre 1993, s. 10, fotogr.

 

HUPCEJ, Milan: Korean Democracy Inspiring Czech Republic. – Diplomacy 20 (1994) 10, s. 17, 23.

 

ZBOŘIL, Zdeněk: Každý má svého Falstaffa. Jihokorejský prezident navštíví Prahu / Everybody has his Falstaff. South Korean President to Visit Prague. – Respekt 6 (1995) 9, s. 15-16.

 

(m.b., m.l., v.p.): Desetiletí spolupráce / A Decade of Cooperation. – NO 55 (2000) 5, s. 188-191.

 

Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2000, 2001 a 2002 / Detailed Program of Cooperation Between the Governments of the Czech Republic and The Republic of Korea in the Fields of Education, Youth, Sport and Culture for the years 2000, 2001 and 2002. – In: Věstník MŠMT ČR  56 (2000) 7, s.18-21.

 

Korea, Czech Republic share many historical, cultural similarities. Interview with Ambassador of the Czech Republic in Seoul, Mr. Ivan Hotek. – The Korea Post, 2003, October, s. 66-69.

 

HEJZÁKOVÁ, Petra: Studentská setkání = 한국 . 체크 학생 모임 / Han’guk – čchekcho haksäng moim / Student Meetings. – Informační bulletin ČKS = 체크 . 코리아 협회 회보 /  Čchekŭ – Kchoria hjŏphö höbo, ročník 2005, 0. číslo, s. 32-33.

 

hj: Cena Pamět’ světa [čikdži, cena UNESCO] pro Národní knihovnu ČR / The UNESCO / Jikji Memory of the World Prize Goes to the National Library of the Czech Republic. – Čtenář 57 (2005) 10, s. 328.

 

CHUN Hae-Jin (Čŏn Hä-džin): Korean-Czech Relations. Present and Perspective. – Informační bulletin ČKS = 체크 . 코리아 협회 회보 / Čchekŭ – Kchoria hjŏphö höbo, ročník 2005, 0. číslo, ročník 2005, 0. číslo, s. 6-10.

 

I Suk-čong (이숙종); PEJSAROVÁ, Lucie: (Rozhovor s korejským komeniologem I Suk-čongem / Interview with Korean comeniologist I Suk-jong = 한국- 체코 코메니우스 연구소, 이숙종 박사 / Han’guk-čchekcho Kchomeniusŭ jŏn’guso, I Suk-čŏng paksa. – Informační bulletin ČKS  = 체크 . 코리아 협회 회보 / Čchekŭ – Kchoria hjŏphö höbo, ročník 2005, 0. číslo, s. 42-45, fotogr.

 

KNOLL, Adolf; JEŽEK, Vlastimil: Cena UNESCO Jikji 2005 pro Národní knihovnu / The UNESCO Jikji Prize 2005 Goes to the National Library of the Czech Republic. – Knihovna [online]  16 (2005) 2, s. 79-82 [cit. 2012-10-13].

http://knihovna.nkp.cz/knihovna52/jikji.htm

 

KNOLL, Adolf; TICHÝ, Zdeněk A. : Knihovny by měly být ostražité. [Cena Jikji pro Národní knihovnu České republiky] / Libraries Should Be Wide Awake. [Jikji Prize to National Library of the Czech Republic.] – Knihovna [online] 16 (2005) 2, s. 9-27, il.  http://knihovna.nkp.cz/knihovna52/knoll.htm

 

Národní knihovna ČR první nositelkou prestižní ceny UNESCO / National Library of the Czech Republic is the First Winner of Prestigeous UNESCO Prize.

http://www.proculture.cz/cultureinfo/narodni-knihovna-cr-prvni-nositelkou-prestizni-ceny-unesco-864.html

25. 8. 2005.

 

Sdružení Korejců v České republice. – Česko-korejská křesťanská společnost = 체코 한인회. – 체코 한국 기독협회 / Čchekcho Haninhö K.A.C. – Čchekcho Han’guk kidokhjŏphö / Korean   Association in the Czech Republic. – Czech-Korean Christian Association. – Informační bulletin ČKS = 체크 . 코리아 협회 회보 / Čchekŭ – Kchoria hjŏphö höbo, ročník 2005, 0. číslo, s. 50-52.

 

ŠKÁBA, Filip: Korejská republika / The Republic of Korea. –  In: Obchodní jednání a národní zvyklosti. Ročenka časopisu Obchod – Kontakt – Marketing / Business Negotiations and National Conventions. A Yearbook of the Business – Contact – Marketing Journal. Praha, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2005, s. 121-125.

 

ŠTRÁFELDOVÁ, Milena: Pražská Národní knihovna získala cenu UNESCO za digitalizaci / Prague National Library Won UNESCO Prize for Digitalization.

http://www.radio.cz/cz/rubrika/kultura/prazska-narodni-knihovna-ziskala-cenu-unesco-za-digitalizaci

7. 9. 2005, fotogr.

 

BAUTZOVÁ, Libuše: Máme lákat investory? / Are We To Entice the Investors? – Přítomnost, léto 2006, s. 44-47.

 

KIM Man-sŏk (김만석); BLÁHA, Petr – ČŎN Sŏn-hŭi (전선희): Rozhovor / Interview = 인터뷰.  (Do češtiny přel. Petr Bláha / Transl. into Czech by Per Bláha.) – Informační bulletin ČKS, ročník 2006, 1. číslo, s. 76-87, fotogr.

 

Představení korejské firmy: Korea Trade – Investment Promotion Agency (KOTRA) = 프라하  무역관: KOTRA / Pchraha mujŏkkwan: KOTRA / Introducing a Korean Company: Korea Trade – Investment Promotion Agency (KOTRA). – Informační bulletin ČKS = 체크 . 코리아 협회 회보 / Čchekŭ – Kchoria hjŏphö höbo, ročník 2006, 1. číslo, s. 96-97.

 

Univerzita zahraničních studií, Jižní Korea / University of Foreign Studies, South Korea. – Kontinenty, zima 2006 / 7, s. 10-11.

 

ZLÁMALOVÁ, Lenka: Proč neplatit další Hyundai / Why Not To Pay Next Hyundai. – Přítomnost, léto 2006, s. 3.

 

BÁN, Andrej: Spojené státy Korejské / The United States of Korea. – Reflex 18 (2007) 8, s. 32-37, bar. fotogr.

 

ČECH, Martin: České filmy v Jižní Koreji / Czech movies in South Korea. – Mezinárodní politika 31 (2007) 8, s. 18-19.

 

ČO Song-jong [velvyslanec Korejské republiky v ČR] = 조성용 [주체코공화국 대한민국 특명전권 대사]; LEE Michaela: [Interview.]  (번역 / Přel. Michaela Lee, Mária Binderová.) –  Bulletin Česko-korejské společnosti = 체코-코리아 협회 희보 / Čchekcho-Kchoria hjŏphö höbo  2007-2008, s. 18-23, fotogr.

http://cksweb.files.wordpress.com/2010/03/bulletincks.pdf

 

ČONG Sung-hwan [korejský student v Praze / Korean student in Prague = 정승환 [한국 학생];  LEE Michaela: [Interview.] – Bulletin Česko-korejské společnosti = 체코-코리아 협회 희보 / Čchekcho-Kchoria hjŏphö höbo 2007-2008, s. 70-75.

http://cksweb.files.wordpress.com/2010/03/bulletincks.pdf

 

KOČANDRLE, Jiří [český architekt / Czech Architect = 체코 건축가]; LEE Michaela: [Interview.]  (번역: 이병교, Michaela Lee / Přel. I Pjŏng-gjo, Michaela Lee.) – Bulletin Česko-korejské společnosti / 체코-코리아 협회 희보 2007-2008, s. 56-59.

http://cksweb.files.wordpress.com/2010/03/bulletincks.pdf

 

OLŠA, Jaroslav; STINGL, Tomáš: Korejci milují českého Hamleta / Koreans love Czech Hamlet. (Interview.) – Profit, ročník 2008, č. 3, s. 34-35.

http://euro.e15.cz/profit/korejci-miluji-ceskeho-hamleta-890757

4. 8. 2008.

 

TOMÍŠEK, Jakub [český student / Czech student = 체코 학생]; LEE Michaela: [Interview.] (번역: 장선영 / Přel. Čang Sŏn-jŏng.) – Bulletin Česko-korejské společnosti = 체코-코리아 협회 희보 / Čchekcho-Kchoria hjŏphö höbo 2007-2008, s. 76-81.

http://cksweb.files.wordpress.com/2010/03/bulletincks.pdf

 

Diplomatem v Korejské republice = Being a Diplomat in The Republic of Korea (Interview s velvyslancem ČR v KR Jaroslavem Olšou, jr. /... . – HMMC News, Nošovice 11 (2009) 20, s. 10.

http://www.hyundai-motor.cz/download/hyundai-news-22.pdf

 

KIM In-čchon (Kim In-čchŏn / 김인천); PROCHÁZKA, Michal: V Praze nemá nikdo čas / Nobody has time in Prague. (Interview.)

http://www.literarni.cz/rubriky/zive/rozhovory/kim-in-cchon-v-praze-nema-nikdo-cas_3065.html

18. 3. 2010.

 

OLŠA, Jaroslav [nový velvyslanec ČR v Soulu / the New Amabassador of the Czech Republic to Seoul = 주한체코대사님]; LEE Michaela: Soul je dnes jedním z hlavních center světové kultury a Češi by tu proto neměli chybět = 요즘 서울은 세계 문화 중심 중에 하나이니 체코 사람들도 빠져선 안 되겠다 / Jodžŭm Sŏurŭn segje munhwa čungsimčunge hanaini čchekcho saramdŭldo ppadžjŏsŏn an tönda / Today, Seoul is one of the Main Centers of the World Culture and therefore Czechs Should not be Missing Here. [Interview.] (번역 / Přel.: 이병교 / I Pjŏng-gjo,  Michaela Lee.) – 체코-코리아 협회 희보 / Čchekcho-Kchoria hjŏphö höbo 2007-2008, s. 24-31, fotogr.

http://cksweb.files.wordpress.com/2010/03/bulletincks.pdf

 

U Kang-me [korejská keramička / Korean Ceramicist] = 우강매; PEJSAROVÁ, Lucie: [Interview.] – Bulletin Česko-korejské společnosti = 체코-코리아 협회 희보 / Čchekcho-Kchoria hjŏphö höbo 2007-2008, s. 50-55, fotogr.

http://cksweb.files.wordpress.com/2010/03/bulletincks.pdf

 

최지영/ ČCHÖ Či-jŏng: 주한 체코 대사님 한국문학광 (狂) / Čuhan čchekcho täsanim han’guk munhakkwang / Český velvyslanec v Korejské republice je zamilovaný do korejské literatury / CH’OE Chi-yŏng: The Czech Ambassador to The Republic of Korea is Crazy for Korean Literature. – 중앙일보 / Čungang ilbo 23. 10. 2008.

 

HASIL, Jiří: Za češtinou až  na druhý konec světa (Mezinárodní konference Studia českého a slovenského jazyka ve východní Asii) / Usta ad Albim Bohemica, 8 (2008) 1, s. 22-26.

http://pf.ujep.cz/files/data/KBO_casopis2008-1.pdf

 

KIM Inchon (Kim In-čchŏn / 김인천): Vývoj českých studií  a současný stav vyučování češtiny na HUFS / Development of Czech studies and current status of teaching Czech language at HUFS. In: Studia českého a slovenského jazyka ve východní Asii – Czech and Slovak Language Studies in East Asia. [Yongin, HUFS 2008], s. 113-128..

 

OLŠA, jr. Jaroslav; KIM Se-jeong: Culture, Commerce Equally Important. ( Interview.) – The Korea Times 28. 9. 2008.

http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2008/09/113_31813.html

 

올샤, jr. 야로슬라브 / OLŠA, jr. Jaroslav: 고풍스러운문화의나라, 체코를소개합니다 / Představujeme Českou republiku, zemi starobylé kultury / Allow us to Introduce the Czech Republic, Country of Time-honoured Culture. (Interview s velvyslancem České republiky Jaroslavem Olšou /An Interview With the Czech Ambassador Jaroslav Olša.) – Gold&Wise Nov. 2008, s. 50, 52, fotogr.

 

OLŠA, jr. Jaroslav; STINGL, Tomáš: Korejci milují českého Hamleta (Interview.) Koreans Love Czech Hamlet. – Profit 19 (2008) 31, s. 34-35.

 

PEŠIČKA, Jiří: O pedagogických i jiných zkušenostech českého učitele ve východoasijské zemi / ...–   In: Studia českého a slovenského jazyka ve východní Asii = Czech and Slovak Language Studies in East Asia. [Yongin, HUFS 2008], s. 41-47.

 

PROCHÁZKA, Michal: Češi a Evropa na pusanském festivalu / Czechs and Europe at Pusan Festival. – Právo 9. 10. 2008, s. 17.

 

PROCHÁZKA, Michal: Vzácná rostlinka – bohemistika na Dálném východě / A Rare Herb – Czech Studies at the Far East. – Právo – Praha – Střední Čechy 13. 11. 2008, Salon s. 3, 3 il.

 

FERKLOVÁ, Blanka: Korejské obchodní zvyklosti aneb Na co si dát pozor při jednání / Korean Business Habits or What To Put Your Attention On When Negotiating. – Magazín Hospodářských novin 19. 3. 2009.

http://exporter.ihned.cz/c1-35884500-korejske-obchodni-zvyklosti-aneb-na-co-si-dat-pozor-pri-jednani

 

HASIL, Jiří: Dvacet let bohemistiky v Jižní Koreji jako příležitost k setkání východoasijských bohemistů / Celebration of 20th Aniversary of Czech Studies in South Korea Became an Opportunity for East-Asian Bohemists to Meet. – Naše řeč  2009 (ročník) 2, s. 97-100.

 

OLŠA, jr., Jaroslav; CERRALBO, Yoav: Czech presidency expands EU.The Korea Herald 2. 2.  2009, s. 18.

http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/533083F2-9677-4127-9E2C-C17F76113CE6/0/KH18020202.PDF

 

OLŠA, jr., Jaroslav; FALLETTI, Sébastian: Presidency changes my perspective. – Europolitics 14. 4. 2009.

KL = 21.10.2013 http://www.europolitics.info/presidency-changes-my-perspective-artr210628-32.html

 

올샤, jr. 야로슬라브 / OLŠA, jr. Jaroslav; 남기수 / NAM Ki-su: 한국체코는 공유할 것이 많다 / Korea a Česká republika mají mnoho společného / Korea and the Czech Republic Have a Lot in Common. (Interview.) – DnD Focus 22. 2. 2009, fotogr.,

http://www.castlepraha.co.kr/board/view.php?table=press_room&id=137&next=&prev=&page=12&ss=&sn=&sc=&keyword

 

OLŠA, jr. Jaroslav: O bohemistickém dění na jihu Korejského poloostrova informuje Jaroslav Olša, jr. / Jaroslav Olša, jr. Informs on What is Happening in the Czech Studies at the South of Korean Peninsula. – Tvar 20 (2009) 3, s. 9.

http://www.itvar.cz/prilohy/131/Tvar03-2009.pdf

 

OLŠA, jr. Jaroslav; PARK Sun-young: Czech ambassador to show his flair for sci-fi at PiFan. (Interview.) Korea JoongAnd Daily 14. 7. 2009.

 http://koreajoongangdaily.joinsmsn.com/news/article/article.aspx?aid=2907356

 

OLŠA, jr. Jaroslav; PARK Sun-young: Czech culture promoted by movie-mad diplomat. The Joongang Daily, 2009, July 21, fotogr.

http://article.joinsmsn.com/news/article/article.asp?total_id=3694265&cloc=

 

[OLŠA, jr. Jaroslav:] Relations between former Czechoslovakia and The Republic of Korea.

http://www.mzv.cz/seoul/en/bilateral_relations/czech_korean_encounters_through_the/relations_between_former_czechoslovakia.html

27. 4. 2009.

 

Otevření českého centra v Koreji / The opening of the Czech center in Korea. – In: České listy. Ročenka 2009. Praha, F&J Mediaservis 2009, s. 24-25.

 

BOZDĚCHOVÁ, Ivana: Česká literatura a politika v Jižní Koreji aneb Dvakrát poprvé / Czech literature and politics in South Korea, in other words, twice for the first time. – Bulletin Československého ústavu zahraničního (2010) 9, s. 25-28.

 

BOZDĚCHOVÁ, Ivana: Czech Literature in Korea and at HUFS.The Argus 15. 10. 2010 s. 30-31.

 

Česko-korejské dny v Ostravě / Czech-Korean Days in Ostrava / 오스트라바 체-한 날 2010. [Fotogr.]

http://cks-korea.cz/fotogalerie/cesko-korejske-dny-v-ostraveczech-korean-day

 

드보르작 3 세, 안토닌 / DVOŘÁK III., Antonín: Congratulations [in Korean]. – In: 한.체코 수교 20 주년 기념 /  Han-Čchekcho sugjo 20 čunjŏn kinjŏm = On the occassion of the 20th anniversary of the diplomatic relations. The Concert of Czech – Korean Friendship & Peace.  Seoul, Koima 2010, s. 5.

 

HAVEL, Václav; CHOI Min-woo: A man of many roles returns to the theater. Playwright, revolutionary, president Václav Havel’s new play ‘Leaving’ to premiere in Korea next month. - JoongAng Daily 10. 3. 2010, s. 7.

 

jo [Olša, jr., Jaroslav]: Fascinující příběhy z Evropy. Švédská ambasáda pootevřela okno evropské literatuře v Koreji / Fascinating stories from Europe. Swedish Embassy paved the way for Europe literature in Korea. – Tvar 21 (2010) 4, s. 14.

http://www.itvar.cz/prilohy/31/Tvar04-2010.pdf

 

 

jol: Havel korejsky / Havel in Korean. – Divadelní noviny (2010) 8.

http://www.divadelni-noviny.cz/kronika_2010-0/

20. 4. 2010.

 

MACHALICKÁ, Jana: Byla to „soulová“ záležitost / It was the „soul“ issue. – Lidové noviny 9. 4. 2010, s. 11.

 

(mp, jo) [Michal Procházka, Jaroslav Olša]: Čapkova Válka s mloky vyšla poprvé v korejštině / Čapek’s War with the Newts Published in Korean for the First Time. – Interkom (2010) 10-11, s. 20-21.

http://www.sarden.cz/literatura-capkova-valka-s-mloky-vysla-poprve-v-korejstine

1. 11. 2010.

 

오갑렬 / O Kap-jŏl / O Kap-yŏl: Congratulation [in Korean]. – In: 한.체코 수교 20 주년 기념 / Han-Čchekcho sugjo 20 čunjŏn kinjŏm = On the occassion of the 20th anniversary of the diplomatic relations. The Concert of Czech – Korean Friendship & Peace. Seoul, Koima 2010, s. 4.

 

올샤, jr. 야로슬라브 / OLŠA, Jaroslav; 이상미 / YI Sang-mi: Ambassador's Love for Art - 2. Time is a Gift of Africa. (Interview.) – Diplomatic Light 1, December 2010, s. 057. – [Text in Korean.]

http://www.mzv.cz/public/3f/8d/c9/566298_468835_diplomatic_light.pdf

 

OLŠA, Jaroslav: Czech Republic, heart of Europe with great historical and cultural importance! – 동북아포럼 / Tongbuka pchorŏm 2010. 2 / North-East Asia Forum, Feb 2010, s. 14-23, fotogr. – [Text v korejštině a angličtině / Text in Korean and English.]

http://www.mzv.cz/public/9d/2a/2e/455779_358705_Amb_Interview.pdf

 

OLŠA, jr. Jaroslav, : Česko-(jiho)korejské filmové vztahy / Czech-(South) Korean Cinematographic Relations.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/filmove-vztahy.aspx

27. 10. 2010.

 

OLŠA, jr. Jaroslav; –rsch-: Československo-jihokorejská izolace, která trvala až do přelomu 80. a 90. let, se nedá tak lehce přeskočit / Czechoslovak-South Korean Isolation, Which Lasted Until the Turn of Eighties and Nineties, Is not That Easy to Vault (Interview.) – Mezinárodní politika 34 (2010) 6, s. 4-7.

 

올샤, jr 야로슬라브 / OLŠA, jr. Jaroslav: Greeting [in Korean]. – In: 한.체코 수교 20 주년 기념 / Han-Čchekcho sugjo 20 čunjŏn kinjŏm = On the occassion of the 20th anniversary of the diplomatic relations. The Concert of Czech – Korean Friendship & Peace. Seoul, Koima 2010, s. 3.

 

OLŠA, jr., Jaroslav: The Czech Republic, heart of Europe with great historical and cultural importance! (Interview.) – North-East Asia Forum, February 2010, s. 14-23. – Souběžný korejský text / Parallel Korean text.

http://www.mzv.cz/public/9d/2a/2e/455779_358705_Amb_Interview.pdf

 

OLŠA, jr., Jaroslav; KIM Se-jeong: Bilateral Ties More Dynamic Than ‘Dynamic Korea’. – The Korea Times 22. 3. 2010, March 22.  http://www.koreatimes.co.kr/www/news/special/2010/04/176_62719.html

 

올샤, jr. 야로슬라브 / OLŠA, jr. Jaroslav; 송지연 / SONG Či-jŏn: PIFF 때문에 한국보다  부산 먼저 알았어요 / PIFF tämune Han’guk poda Pusan mŏnčŏ arassŏjo / Díky PIFF [Mezinárodnímu pusanskému festivalu] jsem se seznámil dřív s Pusanem než s Koreou / Thanks to PIFF [Pusan International Film Festival] I was awared of Pusan earlier than Korea. (Inteview.) – 부산일보 / Pusan Ilbo 17. 4. 2010, fotogr.

http://news20.busan.com/controller/newsController.jsp?newsId=20100416000213

 

PROCHÁZKA, Michal: Českoland v Jižní Koreji / Czecholand in South Korea. – Literární noviny 2. 12. 2010, s. 13.

 

PROCHÁZKA, Michal: V korejštině vyšla Čapkova Válka s mloky / Čapek’s War with the Newts Published in Korean. – Právo, 27. 10. 2010, s. 9. 

http://www.novinky.cz/kultura/215207-v-korejstine-vysla-capkova-valka-s-mloky.html

 

 

SOUL (Seoul) – výstava o historii česko-korejských vztahů / SEOUL – An Exhibition on History of the Czech-Korean Relations.

http://www.mzv.cz/seoul/cz/zpravy_a_udalosti/soul_seoul_vystava_o_historii_cesko.html

25. 3. 2010.

 

ŠLECHTA, Ondřej; 전성민 / ČŎN Sŏng-min: 한국과 사랑에 빠진 체코 남자, Ondrej Slechta님과 함께 / Hangukkwa sarange ppadžin namdža, Ondrej Slechta nimkwa hamkke / S panem Ondřejem Šlechtou, Čechem, který se zamiloval do Koreje / With Ondřej Šlechta, a Czech man, who fell in love with Korea.

http://www.eknews.net/xe/?mid=interview&listStyle=webzine&page=5&document_srl=88750#

10. 7. 2010, fotogr.

 

 

UTÍKAL, Michal: Odcházení Václava Havla v korejštině / Václav Havel’s Leaving in Korean.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/odchazeni-v-korejstine.aspx

4. 4. 2010.

 

Vít Klusák leze do zelí automobilce Hyundai / Vít Klusák Poaches on Hyundai Car’s Preserve.

http://www.ct24.cz/kultura/film/105570-vit-klusak-leze-do-zeli-automobilce-hyundai/

28. 10. 2010.

 

YONGIN – exhibition on history of Czech-Korean contacts at HUFS.

http://www.mzv.cz/seoul/en/news_and_activities/yongin_exhibition_on_history_of_czech.html

2. 12. 2010.

 

 

BOZDĚCHOVÁ, Ivana: Česko-korejské kulturně-historické jaro v Soulu / Czech-Korean cultural and historical spring in Sǒul. – Bulletin Československého ústavu zahraničního (2011) 4, s. 21-23.    

 

MIKOLÁŠ, Robert: Korejci milují Antonína Dvořáka. Zájem mají i o další české umělce / Koreans Love Antonín Dvořák. They Are Interested in More Czech Artists Too.

http://zpravy.rozhlas.cz/zpravy/hudba/_zprava/korejci-miluji-antonina-dvoraka-zajem-maji-i-o-dalsi-ceske-umelce--847187

6. 2. 2011.

 

OLŠA, jr., Jaroslav; STINGL, Tomáš: V Soulu postavili i Staroměstskou radnici / Old Town Hall was also built in Sǒul. –  Profit, příl. Český export  (2011) 14, s. 14-15..

 

올사, 야로슬라브 / OLSHA, jr. Jaroslav; 오현금 / O Hjŏn-kŭm: 체코 / Czech Republic. (Interview.) – Arts&Culture (2011) 12, s. 14-15, fotogr.

http://www.mzv.cz/public/a0/10/ad/798547_716971_Arts_n_Culture_Dec.pdf

 

올샤, jr. 야로슬라브 / OLŠA, jr. Jaroslav; 고미현 / KO Mi-hjŏn: 야로슬라브 올샤 주한체코대사가 말하는 체코음악 – 동유럽 클래식 음악의 보고 / Jarosŭllapŭ Olsja čuhan čchekcho täsaga marhanŭn čchekcho ŭmak – tongjurŏp kchŭlläsik ŭmagŭi poko / Český velvyslanec v Korejské republice Jaroslav Olša o české hudbě  – informace o klasické východoevropské hudbě / Czech Ambassador to The Republic of Korea Jaroslav Olša on the Czech Music – Information on East European Classics. – 여성 신문 / Jŏsŏng sinmun 15. 7. 2011.

http://www.womennews.co.kr/news/50122

 

올샤, jr. 야로슬라브 / OLŠA, jr. Jaroslav; 한윤정 / HAN  Jun-čŏng: IT 강국 한국에, 체코 SF문학의 진수 소개합니다 / IT kangguk Han’guge, čchekcho SF munhagŭi činsu sogähamnida / V Koreji, velmoci IT, byla představena podstatná díla české Sci-Fi literatury / Czech Core Works of Sci-Fi Literature Introduced to IT Power Korea. (Interview.) – 경향 신문 / Kjŏnghjang sinmun 22. 8. 2011, s. 23, fotogr.

 

올샤, 야로슬라브 / OLŠA, jr. Jaroslav; KWANG Yul Shin: 다양한 경험을 갖고 다문화 사회에 대해  열린 마음으로 변화를 받아들여야 한다 / Tajanghan kjŏnghŏmŭl kakko tamunhwa sahöe tähan jŏllin maŭmŭro pjŏnhwarŭl padatŭrjŏja handa / Měli bychom mít různé zkušenosti a s otevřenou myslí vůči multikulturní společnosti přijímat změny / We should have open mind to multicultural society and should have various experience. (Interview.) – i- 다문화신문 / i- Tamunhwa sinmun / i-Multicultural Society Newspaper 7. 12. 2011. – (Text v korejštině a angličtině / Text in Korean and English.)

http://www.mzv.cz/public/f3/ff/aa/800008_718142_multicultural_Society_Newspaper.pdf

 

OLŠA, jr. Jaroslav; ZÍDEK, Petr: Diplomacie je také trochu fiktivní svět / Diplomacy is a Bit of Fictive World Too. (Interview.) – Lidové noviny 25. 6. 2011, s. 27, fotogr.

http://www.mzv.cz/file/670273/aX___2.pdf

 

OLŠA, jr. Jaroslav: Vztahy bývalého Československa a Korejské republiky / Relations between former Czechoslovakia and The Republic of Korea.

http://www.mzv.cz/seoul/cz/vzajemne_vztahy/historicke_kontakty/vztahy_byvaleho_ceskoslovenska_a.html.

2011

 

PASTVINSKÝ, Michael; KIM Se-jeong: Korea, Czech Republic join hands to help Mongolia, Ethiopia. – The Korea Times, 21. 2. 2011.

Kl 21.10.2013 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/special/2011/02/181_81672.html

 

 

UTÍKAL, Michal: Praha–The City loved by Writer.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/praha-city-loved-by-writers.aspx

1. 4. 2011.

 

JU Son-bi (Ju Sŏn-bi / 유선비) : Výuka české literatury v Korejské republice = Czech Literature Teaching in The Republic of Korea. – Český jazyk a literatura  62 (2011/2012) 5, s. 217-222.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Korejská literatura v českém překladu / Korean Literature in Czech Translation. – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin 4. 10. 2012, s. 34-35.

OH, Gabriel: Milí čtenáři, milé čtenářky / Dear Readers. – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin 4. 10. 2012, s. 1.

OLŠA, Jaroslav, jr.: Česká kultura  na jihu Koreje / Czech Culture at the South of Korea. – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin 4. 10. 2012, s. 27-29.

OLŠA, Jaroslav, jr.:  Milí čtenáři, milé čtenářky / Dear Readers. – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin 4. 10. 2012, s. 3.

OLŠA, Jaroslav, jr.: Putování české literatury do Koreje / The Journey of the Czech Literature to Korea. – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin 4. 10. 2012, s. 30-33.

TAYLOR, Kirsty: Havel’s inspiration honored in Seoul. The Korea Herald 8. 1. 2012.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20120108000282

 

VLNASOVÁ, Nadia: Svědčí české podnikatelské podhoubí korejským podnikatelům? / Does the Czech Enterpreneurial Spawn Thrive Korean Businessmen? – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin 4. 10. 2012, s. 25-26.

HOVORKOVÁ, PETRA: „Czech Centre Seoul“ Will Broaden Image of Czech Republic Among Local Koreans. (Interview, webzin The Seoul Times.)

http://seoul.czechcentres.cz/cs/_sys_/FileStorage/download/9/8093/interview_19_02_2013.pdf/

19. 2. 2013, fotogr.

KIM Se-jeong: Visegrad Group publishes collection theatrical plays. – The Korea Times 23. 6. 2013.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2013/06/176_138003.html

23. 6. 2013.

 

OLŠA, Jaroslav, jr.; KOEHLER, Robert: A very cultured ambassador. – KOREA Magazine 2013, September, s. 42-44, fotogr. 

News

There are not any news