Filozofická Fakulta

Relations with The Democratic People’s Republic of Korea

I.

 

JIRSA, Karel: Korejská mládež v Československu. Obrazový soubor o životě korejské mládeže /Young Koreans in Czechoslovakia. Set of pictures on the life of Korean youth. dopsat korejsky /  (Předmluva František Kahuda , ministr školství. Obrázky Miroslav Šindelář; dřevoryt Pavel Forman / Forward By František Kahuda, the Minister of Education. Pictures by Miroslav Šindelář; Woodcut by Pavel Forman. – Praha, SPN 1956. [28] s., 96 s. obr. příl. – Souběžný korejský název a text. Souběžný korejský, rus., angl., franc., něm. úvod a vysvětlivky k obr. / Parallel Korean title and text. Parallel Korean, Russian, French, German Introduction and captions.

 

KIM Ir Sen; NEČÁSEK, František: Rozhovor Kim Ir Sena se zástupci Čs. Rozhlasu / Kim Il Sung in Interview with Representatives of the Czechoslovak Radio. – Mezinárodní politika 2 (1958) 10, s. 681-683.

 

KOTYK, Václav, ed.: [Československo-korejské vztahy / Czech-Korean Relations.] In: KOTYK, Václav, ed.: Dokumenty československé zahraniční politiky 1945-1960 / Documents of the Czechoslovak Foreign Policy. Praha, SNPL 1960, s. 203-218, 651-658, 770. – (Dokumenty z Archivu ministerstva zahraničních věcí a zprávy  z tisku / Documents from the Archive of the Ministry of Foreign Affairs and the press releases.)

 

BOJAROVÁ, Olga: Pro soudruha / For the Comrade. – In: BOJAROVÁ, Olga: Made in Czechoslovakia. (Il. / Il. by Dobroslav Foll.) Praha, SNDK 1963, s. 125-128, fotogr.

 

JOHN, Jaroslav: [Korejská válka / Korean War.] – In: JOHN, Jaroslav: Kovář diplomatem / Smith in the Role of Diplomat. [Říčany u Prahy], Orego 2001, s. 73-74.

 

KOLEKTIV autorů ÚDV / Collective of Office for the Documentation and the Investigation of the Crimes of Communism: Aktivity československých institucí v jihovýchodní Asii v době korejské a vietnamské války / Southeast Asian Activities of Czechoslovak Institutions During Korean and Vietnam War. – In: TÁBORSKÝ, Jan, ed.: Securitas imperii. 9. Sborník k problematice zahraničních vztahů čs. komunistického režimu / Securitas imperii. 9. Collection on the Problems of Foreign Relations of the Czechoslovak Communist Regime. Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2002, s. 7-57.

 

Failure to Protect: A Call for the UN Security Council to Act in North Korea. Report Commissioned by Václav Havel, Kjell Magne Bondevik and Elie Wiesel. Prepared by U.S. Committee for Human Rights in North Korea October 30, 2006, s. [5], I-V, 1-103.

http://www.dlapiper.com/files/upload/North%20Korea%20Report.pdf

 

HAVEL, Václav – WIESEL, Elie – BONDEVIK, Kjell Magne: Turn North Korea Into a Human Rights Issue. – The New York Times 30. 10. 2006.  http://www.nytimes.com/2006/10/30/opinion/30havel.html

 

HAVEL, Václav – WIESEL, Elie – BONDEVIK, Kjell Magne: The Real Problem in North Korea. Boston Globe and Bergensavisen, September 19. 9. 2008.  http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=119_aj_clanky.html&typ=HTML

 

FRANC, Martin: Český inženýr na Dálném Východě (Korea) / Czech Engineer in the Far East (Korea). – Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 2 (2009), s. 255–268.

 

KLÍMA, Ivan: [Nam Ki-duk / Nam Ki-dŏk]. – In: KLÍMA, Ivan: Moje šílené století / My Insane Century. Praha, Academia 2009, s. 246-251.

 

ŠVAMBERK, Alexej – ČEDÍKOVÁ, Alexandra – HROMÁDKOVÁ, Sylvia: Čechoslováci v Koreji / Czechoslovaks in Korea. [Databáze archiválií, filmů, diapozitivů, fotografií a deníků z KLDR z 50. let 20. st. Výtah ze zprávy. 2009 / The database of archivals, films, diapositives, photographs and diaries from the DRPK from the 50s of the 20th Century.]

http://www.mzv.cz/public/95/8e/e1/506920_396488_Svamberk040109.pdf

 

VAVRINCOVÁ, Zuzana: Československo-severokórejské vzťahy v kontexte činnosti Dozornej komisie neutrálnych štátov v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia / Czechoslovakia- North Korean relations in the context of the Neutral Nations Supervisory Commission’s activities in the 1950s and 1960s of the 20th century. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – GLOMB, Vladimír, eds.: Podoby Koreje / Images of Korea. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2013, s. 185-210.

 

 

II.

 

BALAŠOVÁ, M.: První dny v Koreji. (Účast čs. pracovníků na obnově Koreje / First Days in Korea. (Czechoslovak nationals help Korean reconstruction.) – Svět v obrazech 11 (1955) 20, s. 15.

 

HAN Mjon Čon (Han Mjŏng-čchŏn / 한명천, Korejská lidově demokratická republika): Pozdravy milých přátel / Han Myŏng-ch’ŏn, The Democratic People’s Republic of Korea): Greetings from Dear Friends. – Literární noviny 5. 5. 1956, s. 3.

 

STEIGERWALD, Karel: Tyranosaurus a žal. [Úmrtí Kim Ir-sena] / Tyranosaurus and Woe. [Death of Kim Il Sung.] – Lidové noviny 15. 7. 1994, s. 16.

 

HAVEL, Václav: Diktátoři porozumí jen síle / Dictators Understand Power Only. – Mladá fronta dnes 24. 6. 2004, s. A 8.

 

HERDA, Jaroslav: Prosba za korejské holky / A Plea for Korean Girls. – Literární noviny 13. 4. 2004, s. 2.

 

JELÍNKOVÁ, Marie: Naše Severní Korea / Our North Korea. – A2 (2006) 10.

http://www.advojka.cz/archiv/2006/10/nase-severni-korea

 

KŘIVKA, Vladimír – JELÍNKOVÁ, Marie: Šít a žít ve jménu vůdce / To Sew And To Live in the Name Of the Leader. – Týden 14 (2007) 5, s. 14-17, il.

 

PETRÁČEK, Zbyněk: Pchjongjang naší hudbě rozumí [Dvořákova Novosvětská v podání Newyorské filharmonie] / Pyongyang Does Understand Our Music. [Dvořák’s New World Symphony performed by New York Philharmony.] – Lidové noviny 28. 2. 2008, s. 1 a 10.

 

JABLONSKÁ, Linda; KOMÁREK, Michal – NEZBEDA, Ondřej: Na koberečku u Kima / At the Kim’s. (Interview.) – Respekt 20 (2009) 11, s. 50-53, il.

 

MACHALICKÁ, Jana: Kim Čong-il, Hitler, Stalin  / Kim Chŏng-il, Hitler, Stalin. – Lidové noviny  28. 12. 2011, s. 7.

News

There are not any news