Filozofická Fakulta

Czech Legionaries and Koreans

I.

 

GAJDA, Radola: [Korejci / Koreans.] – GAJDA, Radola: Moje paměti / Moje paměti. Praha, Vesmír 1920, s. 163.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Příběh (nejen) stříbrné vázy. Generál Gajda, čsl. legie a korejské hnutí za nezávislost / The Story of (not only) a Silver Vase. General Gajda, the Czechoslovak Legions and the Korean Independence Movement. – Dějiny a současnost 19 (1997) 6, s. 17-20.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Dva Češi v historii Koreje. Radola Gajda a Josef Hanč / Two Czechs in Korean History. Radola Gajda and Josef Hanč. – NO 55 (2000) 6, s. 216-222.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Korejci a české zbraně / Koreans and Czech Arms. – NO 55 (2000) 8, s. 286-292.

 

KLOSLOVA, Zdena [Klöslová, Zdenka] / 끌로스로바, 즈데나: 한국 역사 속의 두 체코인:  라돌라 가이다와 요셉 한츠(1-4) / Han’guk jŏksa sogŭi tu Čchekchoin (Radolla Kaida) wa Josep Hančchŭ / Dva Češi v korejské historii: Radola Gajda a Josef Hanč / Two Czechs in Korean History: Radola Gajda and Josef Hanč. [Translation of the article in Nový Orient 55 (2000) 6, s. 216-222 by 조영란 / Čo Jŏng-nan.]

http://www.nanumto.net/bbs/board.php?bo_table=lecture&sfl=wr_subject%7C%7Cwr_content&stx=KLOSLOVA&sop=and

3. 3. 2001, 2001, 6. 4. 2001, 30. 4. 2001, 11. 6. 2001.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: J. Hašek, A. Trýb, J. Kopta. Korejské motivy v jejich díle / J. Hašek, A. Trýb, J. Kopta. Korean Motifs in Their Work. – NO 56 (2001)7, s. 221-226, 4 il.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Legionářská literatura. Korejci a Korea / Legionary Literature. Koreans and Korea. – NO 56 (2001) 2, s. 37-42, 5 il.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: T. G. Masaryk v korejském Pusanu / T. G. Masaryk in Korean City of Pusan.  – NO 56 (2001) 8, s. 265, 1 fotogr.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: The Czechoslovak Legion in Russia and Korean Independence Movement. (A Contribution to the Earliest Czech-Korean Contacts.) – ArOr 70 (2002) 2, s. 195-220.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Czech Arms for Korean Independence Fighters. ArOr 71 (2003) 1, s. 55-64.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Korejci v ruském Přímoří očima československých legionářů (1919-1920). [Fotografie z Vojenského ústředního archivu.] / Koreans in the Russian Maritime Territory   through the Eyes of the Czechoslovak Legionaires. [Photographs from The Central Military Archive.] – NO 61, (2006) 3, s. 55-56, 2 fotogr. v textu, 6 fotogr. na zadní obálce / 2 photogr. in the text, 6 photogr. on the back cover.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Rané česko-korejské vztahy ( 1918-1920) / Early Czech-Korean Relations (1918-1920). – In: SLOBODNÍK, Martin: ed.: Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19. stor.- I. pol. 20. stor.) / Our People in Orient. The Travellers from Slovakia and Bohemia in Asia and Africa. Bratislava, Univerzita Komenského 2009, s. 221-234.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Československý denník, list československých legionářů v Rusku: zpravodajství o Koreji. 1918-1920 / Czechoslovak Daily, The Daily of Czechoslovak Legionairies in Russia: News about Korea. 1918-1920. – In: DOPLNIT, s. 141-160. = 2013

 

II.

 

올샤, jr. 야로슬라브 / OLŠA, jr. Jaroslav; 설원태 / SŎL Wŏn-tchä: 체코는 1919년 조선과 접촉 독립군에 무기 판 사실있다 / Čchekchonŭn 1919njŏn Čosŏnkwa čŏpchok tongnipkune mugi pchan sasirissta / Je fakt, že Češi měli kontakty s Koreou v roce 1919 a prodali zbraně armádě nezávislosti / It is a Fact that the Czechs had Contacts with Korea in 1919 and Sold Arms to the Independence Army. (Interview.) – 경향신문 / Kjŏnghjang sinmun 26. 2. 2009.

 

올샤, jr. 야로슬라브: 청산리전투 도운 체코…인연 더 넓고 깊게 / OLŠA, jr. Jaroslav: Čchŏngsalli čŏntchu toun Čchekcho... injŏn tŏ nŏlpko kipke / Češi pomáhali v bitvě u Čchongsanli...  Ještě širší a hlubší vztahy / Czechs Helped in the Ch’ŏngsalli Battle... Even Broader and Deeper Relations. – 한국일보 / Han’guk ilbo 7. 3. 2009, s. 29.

http://news.hankooki.com/lpage/opinion/200903/h2009030702330524060.htm

 

OLŠA, jr. Jaroslav: Czechs Backed March 1 Movement. – The Korea Times 11. 3. 2009, s. 9, fotogr.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2013/01/198_41092.html

 

 

OLŠA, Jaroslav jr.: Czech support of the March 1 Movement ideas in 1919 -1920.

http://www.mzv.cz/seoul/en/bilateral_relations/czech_korean_encounters_through_the/czech_support_of_the_march_1_movement.html

18. 5. 2009

 

OLŠA, jr. Jaroslav; KANG, Hyun-kyun: Czech Republic Backed Korea’s Independence. – The Korea Times  27. 2. 2009.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2009/07/116_40404.html

 

OLŠA, jr. Jaroslav; KANG, Hyun-kyung: Korea, Czech Have Common Roots for Independence.The Korea Times 28. 2. - 1. 3. 2009, s. 2.

http://www.allvoices.com/news/2610135-korea-times

http://online588.com/thread-707001-1-1.html

 

올샤, jr. 야로슬라브 / OLŠA, jr. Jaroslav; 조성관 / ČO Sŏng-gwan: 발굴특종: 체코슬로바키아 신문, 3·1운동 잇따라 보도. 독립군에 무기 팔아 청산리전투 승리 기여 / Palgultchŭkčong: Čchekchosŭllobakchia sinmun, 3.1 undong ittara podo. Tongnipkune mugi pchara Čchŏngsanli čŏntchu sŭngni kijŏ / Exluzivní objev: Československý denník, serie zpráv o Hnutí 1. března. Prodej zbraní armádě nezávislosti a příspěvek k vítězství v bitvě u Čchŏngsanli / Exclusive Discovery: Czechoslovak Daily, Series of the news on the March 1 Movement. Selling Arms to the Independence Army and Contribution to the Victory of the Ch’ŏngsalli Battle. (Interview.) – 주간조선 / Čugan Čosŏn 23. 2. 2010, fotogr.

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2010/02/26/2010022601797.html

 

SOUL (Seoul) – oslavy 90. výročí bitvy u Čchŏngsanli / Seoul – Celebrations of the 90th  Anniversary of the Ch’ŏngsalli Battle.

http://www.mzv.cz/seoul/cz/zpravy_a_udalosti/soul_seoul_oslavy_90_vyroci_bitvy_u.html

22. 10. 2010, fotogr.

 

UTÍKAL, Michal: Bitva u Čchongsanli – 90 let od vítězství korejských partyzánů nad japonskou armádou / Ch’ŏngsalli – 90 years from the Victory of Korean Partisans Over Japanese Army.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/bitva-u-cchongsanli.asp

24. 10. 2010.

 

MIKOLÁŠ, Robert: Českoslovenští legionáři pomáhali Korejcům v boji za nezávislost / Czechoslovak Legionaries Helped Koreans in the Struggle for Independence. 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zzz/_zprava/ceskoslovensti-legionari-pomahali-korejcum-v-boji-za-nezavislost--847319

6. 2. 2011, fotogr.

CHAE IN-TAEK: The heavy heat of history.

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=2976141

15. 8.  2013.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Československý denník, list československých legionářů v Rusku: zpravodajství o Koreji. 1918–1920 / Československý denník, Daily of the Czechoslovak legion in Russia. News on Korea. 1918-1920. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – GLOMB, Vladimír, eds.: Podoby Koreje / Images of Korea. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2013, s. 141-160.

News

There are not any news