Filozofická Fakulta

Korean War and Armistice

BENEŠ, Edvard: Severočech v korejské válce / A Man from North Bohemia in the Korean War. - Letectví a kosmonautika 68 (1992) 26, p. 16-24.

 

PILÁT, Vladimír: Českoslovenští vojenští lékaři v korejské válce. I / Czechoslovak Military Doctors in the Korean War. – Historie a vojenství 43 (1994) 2, s. 132-161.

 

PILÁT, Vladimír: Českoslovenští vojenští lékaři v korejské válce. II / Czechoslovak Military Doctors in the Korean War. – Historie a vojenství 43 (1994) 3, s. 89 – 106.

 

Pomník padlým Američanům v Chebu a jeho historie / Memorial To Americans, who Died in Cheb, and it’s History. – Vlastivědný zpravodaj pro Mariánské Lázně a okolí 20 (1995) 1.

 

PÍŠA, Martin: Československo a korejská válka / Czechoslovakia and Korean War. – Historický obzor 8 (1997) 3-4, s. 81-85.

 

PILÁT, Vladimír: Příprava tzv. Zvláštní skupiny československé armády k činnosti na linii příměří v Korejin  / Preparation of So Called Special Unit of the Czechoslovak Army to Operate at the Armistice Line in Korea. – Historie a vojenství 47 (1998) 6, s. 58-83.

 

JANEČEK, Pavel: Československo-korejské vztahy v době korejské války 1950- 953 / Czechoslovak-Korean Relations during Korean War 1950-1953. – Historie a vojenství 55 (2006) 3, s. 34-48.

 

SKRAMOUŠSKÝ, Jan: Zbraně z Koreje / Weapons from Korea. – Historie a vojenství 57 (2008) 3, s. 102-105, il.

 

ŠVAMBERK, Jaromír: Nasazen v Koreji [Úryvek z pamětí.] / Deployed in Korea. [An extract from memoirs.] – Právo, příloha Salon 24. 7. 2008.

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/145811-jaromir-svamberk-nasazen-v-koreji.html?ref=boxA, fotogr.

http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=2716

 

SMETÁNKA, Tomáš: Neutrální Československo. Čtyřicet let v komisi pro dohled nad příměřím / Neutral Czechoslovakia. Fourty Years in the Commission For Supervision of Armistice. - Mezinárodní politika 34 (2010) 6, s. 9-12, 3 il.

 

MIN, Ines: A Photographic Glimpse of the Korean War’s Aftermath.

http://sea.blouinartinfo.com/news/story/927075/a-photographic-glimpse-of-the-korean-wars-aftermath#sthash.m8G1efAD.dpuf

5. 7. 2013, fotogr.

 

OLŠA, jr., JAROSLAV: Images shed light on work of Czechoslovakia.

http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2013/07/113_140012.html

26. 7. 2013, fotogr.

 

REDMOND, John: RAS [Royal Asiatic Society] event to feature items by Czech members of NNSC [Neutral Nations Supervisory Commission].

http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2013/07/113_138940.html

9. 7. 2013, fotogr. 

News

There are not any news