Filozofická Fakulta

Plays

VAILLAND, Roger: Doznání plukovníka Fostera. Hra o 5 dějstvích / Confessions of Colonel Foster. Play in 5 acts. (Z franc. orig. Le colonel Foster plaidera coupable přel. Ivo Fleischmann / From the French original Le colonel Foster plaidera coupable transl. by Ivo Fleischmann. – Praha, ČDLJ [Československé divadelní a literární jednatelství] 1953. 84, [1] s. – [Rozmnoženo / Mimeographed.]

 

VAILLAND, Roger: Doznání plukovníka Fostera. Hra o 5 dějstvích / Confessions of Colonel Foster. Play in 5 acts.. (Z franc. orig. Le colonel Foster plaidera coupable přel. Ivo Fleischmann /  From the French original „Le colonel Foster plaidera coupable“ transl. by Ivo Fleischmann.) – Praha, Orbis, 1953. 92 s., [4] s. obr. příl. – Divadelní knihovna. Hry současné. Sv. 10.

News

There are not any news