Filozofická Fakulta

Short Stories

I.

 

FRAJERMAN, Ruvim Isajevič: Vyzvědač. [Povídka o korejském chlapci] / A Spy. [A Tale about a Korean Boy]. – In: Tisíce verst od nás / Thousands of Versts from Us. (Přel. Anna Šoršová. Il. Karel Stehlík / Transl. by Anna Šoršová. Illustrated by Karel Stehlík.) Praha, SNDK 1951, s. 7-75. – Knižnice pro střední školy.

 

KOMAROVSKIJ, Gleb – KOMAROVSKIJ, Nikolaj: Jih a Sever / South and North. – In: KOMAROVSKIJ, Gleb – KOMAROVSKIJ, Nikolaj: Teddy, Jim a Kai-Su / Teddy, Jim and Kai-Su. (Z ruského orig. Tvoi rovesniki přel. Anna Petříková / Transl. from the Russian orig. „Tvoi rovesniki“ by Anna Petříková. Il. D. Dubinskij / Il. by D. Dubinskij.) Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1951, s. 83-142.

 

Čínští dobrovolníci. Sborník / Chinese Volunteers. Anthology. (Z angl. originálu The Best Sons and Daughters of Chinese People  přel. Zdenka Novotná. Frontispice Š’ Ko / From the English original „The Best Sons and Daughters of Chinese People“ transl. by Zdenka Novotná. Frontispiece by Shi Ge.) – Praha, Mladá fronta 1952. 54, 2 s., obr. př.

 

KIM, Anatolij: Ozvěna slavičího zpěvu. Msta. Synův soud. Gruzín Zurab. Šípek malé Mioko / Echo of nightingale’s singing. Vengeance. Son’s trial. Georgian Zurab. Little Mioko’s rose hip. In: KIM, Anatolij: Ozvěna slavičího zpěvu / Echo of nightingale’s singing. (Přel. Vlasta Tafelova / Transl. by

Vlasta Tafelova.) – Praha, Lidove nakladatelstvi 1980, s. 9-10, 91-106, 107-135, 171-174, 175-183.

 

KIM Anatolij: Pomsta. Synov súd / Vengeance. Son’s trial. In: KIM, Anatolij: Chuť trnky / Blackthorns’ taste. (Prel. Ružena Dúbravová / Transl. by Ružena Dúbravová.) - Bratislava, Obzor 1988, s. 10-25, 74-101.

 

II.

 

KRUŠINSKIJ, Sergej: Člověk z Koreje / The Man from Korea. (Z ruštiny přel. R. Herbstová / Transl. from Russian by R. Herbstová.) – NO 6 (1951) 5, s. 99-101.

News

There are not any news