Filozofická Fakulta

Poetry

STRANKA, Walter: Korejské děti / Korean Children. ([Z němčiny] přel. Ludvík Kundera / Transl. [from German] by Ludvík Kundera.) – In: Mládí světa. Básníci světa zpívají o míru. ([Sborník.]  Vybral, uspořádal a [předml. naps.] Adolf Kroupa / The Youth of the World. Poets of the World Sing of Peace. [Anthology.] Selected, arranged and prefaced by Adolf Kroupa. Praha, SNDK 1953, s. 61-62.

News

There are not any news