Filozofická Fakulta

Prose

SPILLMAN, Josef: Koreánští bratří. Histor. pov. z missií koreánských / Korean brothers. Historical stories from Korean missionary work. – Praha, Cyrillo-Methodějská knihtiskárna 1901 .72 s.

 

TABURIN, V. A.: Na vojně rusko-japonské / At the Russian and Japanese war. (Přel. F. M. / Transl.  by F. M.) – Uherské Hradiště, Radoušek 1905. 111 s.

 

SIEROSZEWSKI, Wacław: Ol-soni Kisaň. Román z Korey / Ol-soni Kisaň. Novel from Korea. (Za  souhlasu spisovatelova z polštiny přeložil Karel V. Rypáček / With permission from the author translated from Polish by Karel V. Rypáček.) – Praha, E. Beaufort [1913]. 186 pp. 

 

SCOTT, Francis R.: Dobrodružství na Koreji / Korean adventures. (Přel. J. U. Brázda / Transl. by J. U. Brázda.) – Nakladatel Emil Šolc, společnost s r.o. v Karlíně [asi 1917]. Kolem světa. Knihovna zajímavých cest výzkumných, příhod a dobrodružství. Řídí K. Fiala. Č. 2. / Around the world. Library of interesting research trips, events and adventures. Directed by K. Fiala. No. 2. 32 s.

 

SCOTT, Francis R.: Dobrodružství na Koreji / Korean adventures. (Přel. J. U. Brázda / Transl. by J. U. Brázda.) - Praha, Šolc a Šimáček 1927. – Neověřeno / Not verified.

 

SPILLMAN, Jozef: Korejskí bratia. Črta z misiových dejín Korey / Korean Brethren. A Story from the Missionary History of Korea. Poslov. M. N. Vavron / Translated into Slovak by M. N. Vavron. - O.S.U. V Trnave 1930. 87, 1 s. – Z ďalekých krajov. Č. 18 / From far away lands.

 

KIM, Roman [Nikolajevič]: Sešit nalezený v Sunčchonu / A Notebook Found in Sunch’on. (Z  ruštiny přel. Jaroslav Jankovský a Olga Berounská. Doslov napsal Jaroslav Jankovský. Titulní kresba Karel Teissig / Transl. from the Russian by Jaroslav Jankovský a Olga Berounská. Epilogue written by Jaroslav Jankovský. Cover artwork by Karel Teissig.) – 1. vyd. / 1st ed. Praha, Naše vojsko 1952. 156, 2 s. – Štít. Sv. 57.

 

KIM, Roman [Nikolavič]: Sešit nalezený v Sunčchonu / A Notebook Found in Sunch’on. (Z ruštiny přel. Jaroslav Jankovský a Olga Berounská / Transl. from Russian by Jaroslav Jankovský and Olga Berounská.) – 2. vyd. / 2nd ed. Praha, Naše vojsko 1952. 156, 2 s. – Knihovna vojáka. Sv. 56.

 

KIM, Roman: Sošit nájdený v Sunčene / A Notebook Found in Sunch’on. (Prel. [z ruštiny] Jozef Nižnánsky / Transl. [from Russian] by Jozef Nižnánsky.) – Bratislava, Tatran 1952. 142 s.

 

KIM, Roman [Nikolavič]: Sešit nalezený v Sunčchonu / A Notebook Found in Sunch’on. (Z ruštiny přel. Jaroslav Jankovský a Olga Berounská. Revisi orientálních jmen a názvosloví provedl podle kor. vydání Alois Pultr. Doslov napsal Jaroslav Jankovský. Titulní kresbu navrhl Karel Teissig / Transl. from Russian by Jaroslav Jankovský a Olga Berounská. Revision of Oriental names and terminology according to the Korean edition by Alois Pultr. Epilogue written by Jaroslav Jankovský. Cover artwork suggested by Karel Teissig.) – 3. vyd. / 3rd ed. Praha, Naše vojsko 1953.  162, 2 s. – Štít. Sv. 57.

 

ZIEGLER, Gilette: Vražda v Kangse / Murder in Kangso. (Z franc. originálu „Meurtre à Kangsé“ přel. a poznámkami opatřil Miroslav Vlček. Doslov napsal A. J. Liehm / Transl. from the French original „Meurtre à Kangsé“ by Miroslav Vlček, who also wrote the notes. Epilogue by A. J. Liehm. – Praha, Mladá fronta 1954. 174, 2 s. – Nástup. Sv. 95.

 

ČAKOVSKIJ, Alexander: Hvan Čer stojí na stráži / Hwan Ch’ol Is on the Guard. (Z ruskej pôvodiny prel. Karol Podolinský / Transl. from the Russian original [into Slovak] by Karol Podolinský.) – [B.m.], Slovenský spisovateľ 1955. 253 s.

 

KIM, Anatolij: Ozvena slávičieho spevu / Echo of nightingale’s singing. – In: KIM, Anatolij: Ozvena slávičieho spevu / Echo of nightingale’s singing. (Prel. Marta Lesná / Transl. by Marta Lesná.) Bratislava, Obzor 1983, s. 9-99.

 

KIM, Anatolij: Lotos / Lotus. – In: Lotos / Lotus. (Prel. Marta Lesná / Transl. by Marta Lesná.) Bratislava, Pravda 1984, s. 9-126.

 

KIM, Anatolij: Lotos / Lotus . – In: KIM, Anatolij: Nefritový pás / Jade belt. (Přel. Vlasta Tafelová / Transl. by Vlasta Tafelová.) – Praha, Lidové nakladatelství 1984, s. 185-278.

 

HOOKER, Richard: M*A*S*H aneb Jak to bylo doopravdy / M*A*S*H - how it really was. (Z angl. přel. Šimon Pellar / Transl. from English by Šimon Pellar.) – V Praze, Ivo Železný 1995. 191 s.

 

MICHENER, Albert: Sayonara. (Z angl. přel. Milada Nováková / Transl. from English by Milada Nováková.) – Praha, Knižní klub 1995. 217 s.

 

KIM, Elizabeth: Bezejmenná: strastiplná pouť z válečné Koreje do Kalifornie / Nameless: distressful journey from Korea in war to California. (Z angl. originálu Ten thousand sorrows přel. Ivana Nuhlíčková / From the English original „Ten thousand sorrows“ transl. by Ivana Nuhlíčková.) – Praha, Ikar 2002. 197 s.

 

ROMANA, Muriel: Marco Polo. Za Velikou zdí. II. / Behing the Great Wall. II. (Z franc. orig. Marco Polo II - Au-delà de la Grande Muraille přel. Jan Hlavička / From the French original „Marco Polo II - Au-delà de la Grande Muraille“ transl. by Jan Hlavička.) – Praha – Plzeň, nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA a Jiří Ševčík 2003. 245 s.– [Část románu se odehrává v Koreji / Part of the novel takes place in Korea].

 

POTOK, Chaim: Já hlína jsem / I am the Clay. (Z angl. orig. I am the clay přel. Dana Vlčková / From the English original „I am the Clay“ transl. by Dana Vlčková.) – Praha, Argo 2004. 162 s. – Edice AAA – edice anglo-amerických autorů. Sv. 72.

            Skorunka, František: Prach jsi a v prach se obrátíš / Dust you are and to dust you shall return. – Haló noviny 22. 7. 2005, Obrys Kmen, s. 2. 

 

POTOK, Chaim: Kniha světel / Book of Lights. ( Z angl. orig. Book of Lights přel. Kateřina Novotná / From the English orig. Book of Lights transl. by Kateřina Novotná.) – Praha, Argo 2004. 351 s.

 

ROTH, Philip: Vzala jsem si komunistu / I married a communist. (Z angl. orig. I married a communist přel. Jana Hejná / From the English orig. „I married a communist“ transl. by Jana Hejná.) – Praha, Mladá fronta 2010. 304 s. 

News

There are not any news