Filozofická Fakulta

Theatre

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Han Song, Han Tchä-čchon, I Mu-jong, Ju Čchi-džin, Pak Jong-bo, Sin Ko-song, So Man-il, Song Jong / 한성, 한태천, 이무영, 유치진, 박영보, 신고성, 서만일, 송영. – In: KOPÁČOVÁ, Ludmila, ed.: Slovník světových dramatiků. Autoři národů Asie a Afriky /  World Dramatists Dictionary. Authors of Asian and African Nations. – Praha, Divadelní ústav 1974. 149 s.

News

There are not any news