Filozofická Fakulta

States, head of states

Severní Korea. Jižní Korea / North Korea. South Korea. – In: Lexikon zemí. Svazek 4. Asie, Austrálie, Oceánie / Lexicon of the states. Volume 4. Asia, Australia, Oceania. (Přel. Jiří Stach / Transl. by Jiří Stach.) – 1. české vyd. / 1st Czech ed. Praha, Geo Center International [b.r.], s. 54-55, 56-57.

 

HONZÁK, František – PEČENKA, Marek: Korea. Korea Severní / Korea. North Korea. – In: HONZÁK, František – PEČENKA, Marek: Státy a jejich představitelé / States and their leaders. Praha, Libri 1994, s. 116-117, 118.

 

Korea Jižní. Korea Severní / South Korea. North Korea. – In: Lexikon zemí ‘96 / A Dictionary of Countries ‘96. (Z němčiny přel. Otto Zwettler / Transl. from German by Otto Zwettler.) – Praha, Fortuna Print 1995, s. 235-236, 237-238.

 

LIŠČÁK, Vladimír – FOJTÍK, Pavel: Korea (Korejská republika). Korea (KLDR) / Korea (The Republic of Korea). Korea (DPRK). – In: LIŠČÁK, Vladimír – FOJTÍK, Pavel: Státy a území světa / States and world’s territory. Praha, Libri 1996, s. 419-421, 422-423. –  2. vyd. / 2nd ed. Praha, Libri 1998, s. 472-474, 475-478.

 

HONZÁK, František – PEČENKA, Marek: Korea. Korejská republika. Korea Severní / Korea. The Republic of Korea. North Korea. – In: HONZÁK, František – PEČENKA, Marek: Státy a jejich představitelé / States and their leaders. Praha, Libri 1998, s. 159-161 a 162-163. – 4. vyd. / 4th ed. Praha, Libri 1999, s. 159-161, 162-163.

 

KLDR. Korejská republika / DPRK. The Republic of Korea. – In: Lexikon zemí světa / Lexicon of the world’s countries. Kartografie Praha, a.s. 1999, s. 90, 91.

News

There are not any news