Filozofická Fakulta

Church of Unification (Moon’s Sect)

I.

 

WALDENFELDS, Hans: Církev sjednocení (Moonova sekta) /  Church of Unification (Moon’s Sect) – In: WALDENFELDS, Hans: Světová náboženství jako odpovědi na otázku po smyslu života a světa / World religions in response to questions about the meaning of life and world. (Přel. Karel Šprunk / Transl. by Karel Šprunk.) Praha, Zvon, české katolické nakladatelství 1992, s. 53-54.

 

ALLAN, John – BUTTERWORTH, John – LANGLEYOVÁ, Myrtle: Moonova sekta / Moon’s Sect. – In: ALLAN, John – BUTTERWORTH, John – LANGLEYOVÁ, Myrtle: Víry a vyznání / Faith and religions. (Z původního angl. vydání A Book of Beliefs přel. Alena Benešová / Transl. from the English original A Book of Beliefs by Alena Benešová.) – České vydání / Czech edition. Bratislava, Slovart 1993, s. 100-103.

 

HAN - MUN Hak-ča: Praví rodiče a věk Splněného zákona  / True parents and the age of Completed Testament. – Praha, Federace žen za mír ve světě [1993]. 20 s. – (Přenáška, hotel Atrium, Praha, 27. 11.1993 / Prague, Women’s federation for peace in the world [1993]. 20 p. - (a lecture, hotel Atrium, Prague, 27. 11. 1993))

 

YAMAMOTO, Isamu: Církev sjednocení. Moonova sekta / Church of Unification. Moon’s Sect. – In: ENROTH, Ronald et al.: Průvodce sektami a novými náboženstvími / A Guide to Sects and New Religions. (Přel. Milan Koldinský / Transl. by Milan Koldinský). – Praha, EELAC 1994, p. 129-146.

 

Boží princip: výklad /  Exposition of the divine principle. ( Přeloženo z angl. překladu původního korejského textu Wǒlli Kangnon / 원리 강론. Přel. kolektiv překladatelů / Translated from English translation of original Korean text Wǒlli Kangnon. Translated by team of translators.). – Praha, Ideál 1998. xxiii, 412 s. – Barevné vydání / Colored edition.

 

BREEN, Michal: Son-Mjong Mun. Rané období 1920-1953 / Sun Myung Moon, the early years 1920-1953. (Z angl. přel. Radka Marešová / Transl. from English by Radka Marešová.) – Praha, Ideál 2001. 170 s., [16] s. obr. příl., il., mapa, portréty.

 

VOKOUN, Jaroslav Ignatius: Moonisté – strategie a praxe jedné sekty / Moon’s sect followers - strategy and practice of one sect. – 2. vyd. / 2nd ed. Krásný Dvůr, Apostolicum Collegium Nordicum  2001. 15 s.

 

WIEBUS, Hans-Otto: Církev sjednocení (Moonova sekta) / Church of Unification (Moon’s Sect).  (Z něm. orig. Religionen, Sekten, Seelenfänger přel. Irena Nálevková / From the German orig.  „Religionen, Sekten, Seelenfänger“ transl. by Irena Nálevková.) – In: WIEBUS, Hans-Otto: Sekty a lovci duší. Lexikon náboženských sekt a ezoteriky / Sects and hunters of souls. Lexicon of religious sects and esoterics. Plzeň, Nava 2006, s. 80-86.

 

WARD, Thomas J.: Pochod na Moskvu. Podíl reverenda Son-mjong Muna na porážce komunismu / March to Moscow. The Role of the Reverend Sun Myung Moon in the Collapse of Communism. (Z angl. přel. Čeněk Matocha / Transl. from English by Čeněk Matocha.) – Praha, Ideál 2008. 194 s. – Dějinné zvraty a souvislosti. Sv. 10.

 

 

MUN Sŏn-Mjŏng (Mun Sŏn-mjŏng / 문선명,1920-2012): Na cestě ke světu míru, lásky a harmonie / MUN Sŏn-myŏng: On the path to a world peace, love and harmony. (Z angl. orig. As a peace-loving global citizen [přel. Čeněk Matocha] / From the English original As a peace-loving global citizen [transl. by Čeněk Matocha].) – Praha, Ideál 2010. xiv, 303 s., [16] s. obr. příl.

 

II.

 

EYSSEN, Remy – CARADECH, Jean Michel: Ze sekty do náruče deprogramátora / From a Sect to the Arms of Deprogrammer.ZZ 19 (1982) 14, s. 28-29.

 

FLIEDR, Bob: Reverend Moon zrušil kontroversní Církev sjednocení / Reverend Moon canceled the controversial Church of Unification. – Lidové noviny - Orientace, 22. května 1999, s. 22.

 

KOŘÍNEK, Martin: Moonův životopis mě tak nadchl, že jsem chtěl odjet do Koreje / Moon’s bibliography inspired me so much I wanted to leave for Korea. (Interview.) – Lidové noviny – Orientace 22. 5. 1999, s. 22.

 

ČAPKOVÁ, Tereza: Reverend Moon, náš Pravý otec / Reverend Moon, our true father. – Reflex 14 (2003) 17, s. 68-69.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Korejská „Boží církev“ / Korean “Church of God“. – A2 3 (2007) 29, s. 22, il.

News

There are not any news