Filozofická Fakulta

Christianity

I.

 

NĚMEC, Jaroslav: Korejští mučedníci / Korean martyrs. – In: NĚMEC, Jaroslav: Noví mučedníci / New martyrs. Olomouc, Matice cyrilometodějská 1993, s. 51-54, il.

 

 

CHUNG Sung-Kuh (Čŏng Sŏng-gu, 정성구): Korejská církev a reformovaná víra: zaměřeno na historickou studii kázání v korejské církvi / Korean church and reformed faith: focus on historical study of preaching in the Korean church. (Z angl. orig. Korean church and reformed faith přel. Barbora Struncová / From the English original Korean church and reformed faith transl. by  Barbora Struncová.) – Plzeň, Velvyslanci na místě Kristově, c2002, 146 s.

 

RULÍŠEK, Hynek: Korejští mučedníci / Korean martyrs. – In: RULÍŠEK, Hynek: Postavy, atributy, symboly. Slovník křesťanské ikonografie / Characters, attributes, symbols. Dictionary of Christian iconography. V Hluboké nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie 2005. – Nestránkováno / No pagination.

 

 

II.

 

Kdo půjde se mnou do Koreje? / Who Will Go With Me to Korea? – Salesiánská rodina 3 (1993) 2, s. 7-8.

 

Dopis ze Soulu / A Letter from Seoul. – Salesiánská rodina 3 (1993) 6, s. 10.

 

PALA, Josef: Návštěva z Koreje / A Visit from Korea. – Katolický týdeník 4 (1993) 12, s.3.

 

Teze k přednáškám bratří ECM [Ekumenické církve metodistické] z Korei / Thesis to the Lectures of the ECM [Ecumenical Methodist Church] Brethren. (Z kor. přel. Jiřina Růžová / Transl. from Korean by Jiřina Růžová.) – Praha, ECM 1994. 23 s.

 

 

KIM Kyoung-Sou, A.: Bouřlivý vývoj korejského katolicismu [Tovaryšstvo Ježíšovo v Jižní Koreji. Rozhovor s korej. jezuitou-scholastikem (ve Francii). Podle rakous. jezuitského bulletinu Canisius] / Development of Korean Catholicism. [Society of Jesus in South Korea. Interview with Korean Jesuit Scholastic (in France). According to the Austrian jesuit bulletin Canisius.]. – Jesuité 4 (1995) 5, s. 19-20.

 

TROJAN, Jakub S.; ZAJÍC, Jiří: Křesťanský boom v Koreji / Boom of Christianity in Korea. – Souvislosti 10 (1999) 1, s. 87-89.

 

KLEMENT, Václav; PTÁČEK, Ondřej: Církev v Jižní Koreji je živá. Část 2. / Church in South Korea is alive. Part 2. – Katolický týdeník 11 (2000) 35, s. 5.

 

KLEMENT, Václav; PTÁČEK, Ondřej: Evangelizovat lze i e-mailem / Církev v Jižní Koreji je živá / Evangelizing through email. / Church in Korea is alive. [P. Václav Klement SDB, misionář v Jižní Koreji / P. Václav Klement SDB, missionary in South Korea.]. – Katolický týdeník 11 (2000) 34 a 35, s. 5.

 

KLEMENT, Václav; PTÁČEK, Ondřej: O varhanách, karaoke a korejské muzikálnosti / About organ, karaoke and Korean musicality. [P. Václav Klement SDB, misionář v Jižní Koreji / P. Václav Klement SDB, missionary in South Korea.]. – Katolický týdeník 11 (2000) 30, s. 5.

 

JANOŠ, Jiří: Moravský misionář v Koreji / Moravian missionary in Korea. – Reflex 12 (2001) 24, s. 30-32.

 

HURSTON, Karen: Růst největšího sboru na světě / Growing the World's Largest Church. (Z angl. přel. Jana Vašinová / Transl. from English Jana Vašinová). – Brno, Postilla 2002, 175 s., il., portréty.

 

VLNAS, Martin: Modlitba za návrat / A prayer for the return. – Respekt 18 (2007) 33, s. 10.

 

RI, bratr (1932): Co mne na nich nejvíce zaujalo, byla úcta a laskavost, kterou si navzájem projevovali / What impressed me the most was the respect and kindness that they showed to each other. [Křesťanství v KLDR / Christianity in DPRK.] (Přel. [z angl.] / Transl.[from English].) - Kolín, Beth-Or 2009. Text s. 2-23 s., fotogr. s. 26-96.  

News

There are not any news