Filozofická Fakulta

Chronicles

I.

IRJŎN (Iryŏn / 一然, 1206-1289): Samguk jusa (三國遺事 / 삼국유사). Nepominutelné události Tří království /// IRYŎN: Samguk Yusa. Meaningful Events of the Three Kingdoms. (Ze sinokorejského originálu přeložili, poznámkami, komentáři a dodatky opatřili Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek / Translation from Sino-Korean, notes, commentaries and  supplements by Miriam Löwensteinová and Marek Zemánek.) – Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012. 416 s., faksim. – Mythologie.

OBSAH  / CONTENTS:

[Löwensteinová, Miriam]:

ÚVOD / INTRODUCTION  .............................................................................................. s. 7

             Rané korejské historické spisy – tradice a prameny; O autorovi a textu Samguk jusa; Jak Samguk jusa číst? / Early Korean historical writings – tradition and sources; On the author and the text of Samguk yusa; How to read the Samguk yusa?

 

Tři království (Samguk) a Sjednocená Silla (Tchongil Silla) – Korejský starověk / The Three Kingdoms (Samguk) and Unified Silla (T’ongil Silla) – Korean Ancient History .............................................................................................s. 13

 

[Zemánek, Marek]:

Úsvit buddhismu v Koreji / Dawn of Buddhism in Korea  ..............................................................................................s. 19

                        Království Kogurjŏ; Království Päkče; Silla a Sjednocená Silla / Koguryŏ Kingdom; Paekche Kingdom; Silla and Unified Silla

 

Ediční poznámka  / Editor’s note  ..............................................s. 27

 

KNIHA I / BOOK I

            Díl 1. Zázraky I / Volume 1. Miracles I ............................s. 31

             Poznámky a komentáře / Notes, commentaries ..............s. 75

KNIHA II / BOOK II

            Díl 2. Zázraky II / Volume 2. Miracles II ..........................s. 99

             Poznámky a komentáře / Notes, commentaries .............s. 155

KNIHA III / BOOK III 

            Díl 3. Šíření dharmy / Volume 3. Spread of the Dharma....s. 171

             Poznámky a komentáře / Notes, commentaries .............s. 186

            Díl 4. Pagody a sochy / Volume 4. Pagodas and Statues...s. 192

             Poznámky a komentáře / Notes, commentaries ..............s. 247

KNIHA IV / BOOK IV

            Díl 5. Skutky významných mnichů / Volume  5. The Deeds of Considerable Monks  ............................................................................................s. 271

             Poznámky a komentáře / Notes, commentaries ............s. 311

KNIHA V / BOOK V 

            Díl 6. Zaklínání / Volume 6. Incantations .......................s. 329

             Poznámky a komentáře / Notes, commentaries ............s. 336

            Díl 7. Milost  buddhů / Volume 7. The  Grace of Buddhas

...........................................................................................s. 339

             Poznámky a komentáře / Notes, commentaries..............s. 356

            Díl 8. Životopisy poustevníků / Volume 8. Lives of Hermits

............................................................................................s. 360

             Poznámky a komentáře / Notes, commentaries …..........s. 371        

           Díl 9. Synovská oddanost a laskavost / Volume 9. Filial Piety and Kindness  ............................................................................ s. 373 

             Poznámky a komentáře / Notes, commentaries ............s. 378        

Dodatky / Supplements ..........................................................s. 380

Literatura / Literature .............................................................s. 401

REJSTŘÍK vybraných osob, termínů a geografických názvů / INDEX of selected persons, terms and geographic names .............................................................................................s. 403

 

II.

Samguk jusa. Nepominutelné události Tří království / Samguk yusa. Meaningful Events of the Three Kingdoms. (Úryvek z knihy. Překlad, komentáře, poznámky a dodatky Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek /  Extract from  the book. Translation, commentaries, notes and supplements by  Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek.) – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin   23 (2012) 40, s. 48-49. – 4. 10. 2012.

News

There are not any news