Filozofická Fakulta

The Democratic People’s Republic of Korea

SÁDLO, J. – KOLBEK, J.: Severokorejská kulturní krajina. I. Rostliny, krajinné jevy a typy hospodaření / North Korean cultural landscape. I. Plants, landscape featutures and types of farming. – Živa 54 (2006) 1, s. 22-24.

 

SÁDLO, J. – KOLBEK, J.: Severokorejská kulturní krajina. II. Struktury a vztahy v krajině / North Korean cultural landscape. II. Structures and relationships in the landscape. – Živa 54 (2006) 2, s. 70-72.

News

There are not any news